niedziela, 16 czerwiec, 2024
26 marzec 2020 r.

Biznes, kryzys, COVID-19

Spis treści

 1. Ograniczenia ruchu UE w okresie świątecznym
 2. Tarcza antykryzysowa: analiza E100 dla firm transportowych
 3. Unia Europejska wydała wytyczne dotyczące swobodnego przemieszczania się niektórych pracowników podczas pandemii
 4. IRU przewiduje około 800 miliardów euro strat z powodu koronawirusa
 5. Kolejne zmiany na granicy z Ukrainą
 6. Obowiązkowe kontrole na granicy ze Słowacją
 7. Liberalizacja reguł dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku w Niemczech
 8. GDDKiA usprawnia proces składania wniosków na przejazdu pojazdu nienormatywnego
 9. Wysyłanie dokumentów transportowych pocztą
 10. Informacje o zasadach kwarantanny dla kierowców ciężarówek w różnych krajach
 11. Tarcza antykryzysowa podpisana przez prezydenta. Transport i Logistyka Polska jest rozczarowana jej ostateczną formą
 12. Przedłużenie zawieszenia zakazu ruchu ciężarówek we Włoszech
 13. Łotwa złagodziła przepisy dotyczące czasu jazdy
 14. Belgia przedłuża zwolnienie stosowania casu jazdy kierowców
 15. Słowacja ponownie otwiera granice dla tranzytu.
 16. Rosja od 30 marca całkowicie zamyka granice
 17. Złagodzenie przepisów dotyczących kabotażu w Niemczech wycofane!
 18. 371 ośrodków noclegowych dla kierowców w Hiszpanii
 19. Globalny trend digitalizacji usług – jak nie wypaść z obiegu w czasie koronawirusa
 20. Sytuacja dotycząca ograniczeń w Unii Europejskiej w związku z koronawirusem (stan na 27.03.2020)
 21. Komisja Europejska: Przekraczanie granicy przez pojazdy towarowe nie powinno trwać dłużej niż 15 minut
 22. Białoruś wprowadza kwarantannę
 23. Czy stacje benzynowe we Włoszech przestają działać?
 24. SERBIA
 25. WĘGRY

Najnowsze wiadomości branży transportowej

09-04-2020 16:00

Ograniczenia ruchu UE w okresie świątecznym

Anulowanie świątecznych i niedzielnych zakazów jazdy w krajach:

Niemcy - anulowanie zakazów we wszystkich regionach za wyjątkiem Berlina i Turyngii (okolice Erfurtu)

Czechy - zakazy w święta i niedziele są anulowane do odwołania.

Francja - zakazy w święta i niedziele zostały anulowane do 20 kwietnia.

Austria - anulowano do 19 kwietnia.

Włochy - anulowano do odwołania.

Polska jeszcze nie zmieniła zakazów, ale sytuacja może się zmienić, informujemy na bieżąco.


08-04-2020 16:00

Tarcza antykryzysowa: analiza E100 dla firm transportowych

Przyjęta w nocy z piątku na sobotę tarcza antykryzysowa od początku budziła wiele kontrowersji ale również nadziei. Zmiany, które zaproponował Senat zostały w ostatecznej wersji odrzucone przez Sejm, mimo iż Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych mocno je popierało i świadczyło o ich wysokiej przydatności dla firm transportowych. Całościowy pakiet pomocowy ma mieć wartość ponad 10% PKB, ale polscy przedsiębiorcy z wątpliwościami podchodzą do jego praktycznej użyteczności, o krytycznej analizie Transport i Logistyka Polska pisaliśmy już tutaj.

Czytaj dalej


08-04-2020 10:00

Unia Europejska wydała wytyczne dotyczące swobodnego przemieszczania się niektórych pracowników podczas pandemii

Kryzys wywołany Covid-19 doprowadził do wprowadzenia bezprecedensowych środków w państwach członkowskich UE, w tym do ponownych kontroli na ich wewnętrznych granicach. Właśnie dlatego w instrukcji dotyczącej sposobów zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępu do towarów i podstawowych usług, określone zostały zasady kompleksowego podejścia do skutecznego zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia publicznego przy jednoczesnym zachowaniu w całości rynku krajowego.

Czytaj dalej


07-04-2020 17:50

IRU przewiduje około 800 miliardów euro strat z powodu koronawirusa

Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, w bieżącym i następnych latach, ze względu na ograniczenie handlu na świecie w związku z pandemią koronawirusa, branża transportowa może ponieść straty w wysokości co najmniej 800 miliardów euro. Liczby te zostały ogłoszone podczas wideokonferencji w Genewie z sekretarzem generalnym IRU Umberto de Pretto.

Czytaj dalej


07-04-2020 16:50

Kolejne zmiany na granicy z Ukrainą

Od 7 kwietnia strona ukraińska zamyka przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska. W Dorohusku i Korczowej będą mogły przekraczać granicę wyłącznie samochody osobowe i ciężarowe. Nie będzie możliwy ruch pieszy i autobusowy.

Z informacji uzyskanych od Przewodniczącego Państwowej Straży Granicznej Ukrainy wynika, iż dnia 6 kwietnia 2020 r. od godz. 23.00 (czas warszawski), strona ukraińska całkowicie zamknie przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska.

Na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec, będzie możliwy jedynie ruch samochodów osobowych i ruch towarowy. Wykluczony będzie ruch pieszy i autobusowy.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają własnego środka transportu, będą mogli wrócić do kraju jedynie pociągiem lub samolotem. Wszystkie osoby po przekroczeniu granicy będą przez 14 dni podlegać obowiązkowej kwarantannie w specjalistycznych placówkach.

Z uwagi na powyższe ograniczenia wprowadzone przez stronę ukraińską, należy liczyć się z możliwością wystąpienia dużych utrudnień w wyjeździe na Ukrainę.

Źródło: nadbuzanski.strazgraniczna.pl


07-04-2020 16:40

Obowiązkowe kontrole na granicy ze Słowacją

Słowackie Ministerstwo Zdrowia wprowadziła do odwołania obowiązkową kontrolę wszystkich osób, które przekraczają jej granicę na przejściu Vysny Komarnik-Barwinek.

Kontrola dotyczy nie tylko aut osobowych oraz autobusów ale również ciężarówek.

Na granicy zaczęły się tworzyć korki więc trzeba się liczyć z wydłużonym czasem oczekiwania na przejazd. Oprócz standardowej kontroli sanitarnej, sprawdzane są dokumenty w bazie danych.


07-04-2020 16:10

Liberalizacja reguł dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku w Niemczech

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa rząd federalny Niemiec postanowił dopuścić wyjątki od dziennych czasów prowadzenia pojazdu i tygodniowych okresów odpoczynku, na razie do 17 kwietnia 2020 r. włącznie.

Rozluźnione przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców dotyczą przewozy:

 1. towarów codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży;
 2. towary do opieki medycznej oraz do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności również produkty do analizy infekcji, sprzęt ochronny, środki dezynfekujące itp.)
 3. paliwa

Dopuszczalne są następujące odstępstwa od przepisów w ruchu drogowym:

 • Dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Należy również przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu tygodniowo (56 godzin) i podwójnego tygodnia (90 godzin), które są uregulowane w art. 6 ust. 2 i 3.
 • Można zastosować dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, pod warunkiem, że w czterech kolejnych tygodniach kierowca miał przynajmniej cztery odpoczynki, w tym dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały zastosowane kolejno, następny okres odpoczynku - jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku - musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku (odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

Wyjątek można zastosować tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo ruchu. W szczególności przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, czy kierowca jest w stanie wykonać zamierzony transport.

Urząd Federalny bierze pod uwagę wyżej wymienione wyłączenia dla wszystkich pojazdów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.


06-04-2020 11:10

GDDKiA usprawnia proces składania wniosków na przejazdu pojazdu nienormatywnego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła wprowadzić na czas występowania wirusa COVID-19 zmiany w zakresie składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Czytaj dalej


03-04-2020 11:10

Wysyłanie dokumentów transportowych pocztą

Dokumenty łatwo przechodzą przez granice pocztą (informacje są aktualizowane)

Przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą jest niezbędnym elementem pracy firm transportowych, którego nie można zmienić nawet w czasie zamknięcia granic państwowych.

Informacje, w jaki sposób i w jakim trybie kraje wstrzymują - wznawiają komunikację, w tym pocztową, ciągle ulegają zmianie. I tam, gdzie państwowy operator pocztowy woli ograniczyć swoją działalność, dostawy biorą na siebie prywatne firmy kurierskie. Wszystkie są jednomyślne pod tym względem, że nawet w najtrudniejszej sytuacji zadanie trzeba wykonać.

Czytaj dalej


02-04-2020 16:10

Informacje o zasadach kwarantanny dla kierowców ciężarówek w różnych krajach

Generalnie przyjęte podczas pandemii rozporządzenia mówią, że kierowców ciężarówek nie wolno poddawać kwarantannie. Prawie wszystkie kraje, które zamknęły swoje granice z powodu pandemii, podjęły decyzję w tej sprawie. W warunkach, w których nie ma załóg rezerwowych, „zamknięcie” kierowcy na 14 dni może stać się krytyczne: regularność i ciągłość transportu ładunku, w tym dostarczanie podstawowych towarów, produktów i leków zostałoby poważnie naruszone i mogło pośrednio skutkować rozprzestrzenianiu się pandemii.

Czytaj dalej


1-04-2020 16:10

Tarcza antykryzysowa podpisana przez prezydenta. Transport i Logistyka Polska jest rozczarowana jej ostateczną formą

Ogromne oczekiwania wiązały się z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę tarczą antykryzysową, którą miała odwieźć polskich przedsiębiorców od zwalniania pracowników, zawieszania działalności a nawet zamykania biznesów.

Czytaj dalej


01-04-2020 15:45

Przedłużenie zawieszenia zakazu ruchu ciężarówek we Włoszech

Włoska minister transportu, Paola De Micheli podpisała dekret, który zawiesza świąteczny zakaz ruchu ciężarówek przekraczających 7,5 tony. W przypadku przewozów krajowych – do 5 kwietnia, międzynarodowych - do odwołania.

Włoska branża transportu ciężkiego w dalszym ciągu czeka na decyzje władz w sprawie rozluźnienia przepisów dotyczących czasu pracy, które zostały już wprowadzone w prawie wszystkich krajach UE. Liberalizacji prawa przeciwne są organizacje skupiające kierowców.

Banners block

Źródło: trans.info


01-04-2020 15:40

Łotwa złagodziła przepisy dotyczące czasu jazdy

W związku z panującą pandemią łotewski rząd dołączył do krajów, które złagodziły przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców ciężarówek.

Liberalizacja dotyczy kierowców wykonujących przewozy krajowe, międzynarodowe oraz działające na terytorium Republiki Łotewskiej.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006

 • 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 godzin)
 • 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56 godzin)
 • 96 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 90 godzin)
 • 45 minut przerwy w prowadzeniu pojazdu po 5,5 godzinach (zamiast 4,5 godzinach)
 • normalny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny bez konieczności rekompensaty (zamiast 45 godzin)

Od tego miesiąca kierowcy wjeżdżający na Łotwę muszą też wypełnić formularz w języku angielskim, który zobowiązuje ich do nie odwiedzania miejsc publicznych i przebywania w nich. Wyjątkiem są parkingi oraz stacje benzynowe. Formularz można znaleźć tutaj.

Źródło: etransport


01-04-2020 15:20

Belgia przedłuża zwolnienie stosowania casu jazdy kierowców

Aby utrzymać dowóz towarów na poziomie zapewniającym możliwość funkcjonowania kraju Belgia zdecydowała się przedłużyć całkowitą tolerancje w odniesieniu do utrzymania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się transportem żywności oraz leków. Obecne przedłużenie liberalizacji będzie obowiązywało do końca kwietnia.

Zwolnienie obejmuje:

 1. wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin;
 2. zwiększenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do 96 godzin;
 3. możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku. Rozporządzenie określa, że kierowca musi rozpocząć nowy tygodniowy odpoczynek najpóźniej po sześciu 24-godzinnych okresach licząc od końca poprzedniego tygodniowego odpoczynku. Zwolnienie to daje możliwość rozpoczęcia nowego tygodniowego odpoczynku później, ale nadal trzeba mieć 2 tygodniowy odpoczynek co 2 kolejne tygodnie.

Oprócz rozszerzenie istniejących wyłączeń, dodano 2 kolejne:

 1. do 25 kwietnia zniesiono „zakaz kabinowy”. Oznacza to, że kierowca może co tydzień odpoczywać w kabinie, jeśli pojazd jest do tego dostosowany. Zwolnienie to dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarowego i nie obowiązuje tylko transportu podstawowych towarów i leków;
 2. od 1 do 30 kwietnia normalny tygodniowy odpoczynek (45 nieprzerywanych godzin) może zostać skrócony do 24 godzin, skrócenie to nie musi być zrekompensowane. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie transportu podstawowych towarów i leków.

Kierowca musi podać przyczynę odstępstwa od dopuszczalnych limitów na wydrukach.

Źródło: etransport


31-03-2020 14:30

Słowacja ponownie otwiera granice dla tranzytu.

Zaledwie 1 dzień trwało zamknięcie przez Słowacje granic dla tranzytu towarowego powyżej 7,5 tony. Decyzja podjęta 27.03 w reakcji na wprowadzenie kontroli granicznych na Węgrzech spowodowała powstawanie ogromnych zatorów, dlatego już od soboty granice dla tranzytu są otwarte ponownie.

Wyjątkiem jest przejście graniczne z Republiką Czeską Brodské-Břeclav na autostradzie D2 Brno-Bratysława.

Na tym przejściu zakaz obowiązuje w dalszym ciągu, z wyjątkiem pojazdów mających rozładunek w Republice Słowackiej, transportujących zwierzęta, towar łatwo psujący się a także pojazdów objętych GRENN LANE.

Źródło: trans.info


31-03-2020 14:20

Rosja od 30 marca całkowicie zamyka granice

Jak głosi komunikat zamieszczony na stronie internetowej Rosyjskiego rządu o północy czasu moskiewskiego z niedzieli na poniedziałek wstrzymany zostaje ruch przez przejścia graniczne

Zgodnie z ust. 2 tego zarządzenia ograniczenia nie dotyczą kierowców ciężarówek o międzynarodowym ruchu samochodowym:

- o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej;

- cudzoziemcy (w drugim akapicie klauzuli 2 dekretu rządowego z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-P (zmienionego rozporządzeniem z 25 marca 2020 r. nr 730) uwzględniono kierowców ciężarówek międzynarodowego ruchu samochodowego).

Władze zaznaczają, że decyzja jest tymczasowa, nie podano jednakże kiedy przestanie obowiązywać.


31-03-2020 12:30

Złagodzenie przepisów dotyczących kabotażu w Niemczech wycofane!

Liberalizacja przepisów dotyczących kabotażu na terenie Niemiec spotkała się z falą niezadowolenia ze strony niemieckich firm transportowych. Mimo, że złagodzenie przepisów miało dotyczyć tylko produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność, lekarstwo oraz paliwo niemieckie związki branżowe zainterweniowały i poprosiły o ochronę przedsiębiorców przewozowych przed konkurencją zza granicy.

Czytaj dalej


31-03-2020 12:00

371 ośrodków noclegowych dla kierowców w Hiszpanii

Hiszpańskie Ministerstwo transportu poinformowało o 371 ośrodkach na terenie całej Hiszpanii (po 13 w Madrycie i Barcelonie oraz 33 W Toledo), które mają służyć kluczowym dla funkcjonowania gospodarki grupom zawodowym, w tym kierowcom ciężarówek.

Czytaj dalej


27-03-2020 17:00

Globalny trend digitalizacji usług – jak nie wypaść z obiegu w czasie koronawirusa

Wirus wymusił na nas drastyczne zmiany i zrobił to nagle. Nie dał nam zbyt wiele czasu na przygotowanie się do izolacji, ograniczeń rynkowych i nowych reguł życia społecznego. O ile relacje międzyludzkie w formie online to coś, w czym i tak staliśmy się biegli wcześniej i z własnej woli, to separacja narzucona przez zamknięte teatry, kina, kawiarnie i restauracje jest czymś zgoła innym. Z dnia na dzień przestały funkcjonować szkoły tańca, siłownie, domy kultury. Pozamykano galerie handlowe, wprowadzono zakazy spacerowania po niektórych lasach. To że przyszła wiosna, nie pomaga. Aura zachęca do spacerów, piknikowania, wspólnych gier na świeżym powietrzu.

Czytaj dalej


27-03-2020 12:00

Sytuacja dotycząca ograniczeń w Unii Europejskiej w związku z koronawirusem (stan na 27.03.2020)

W związku z trwającą epidemią koronawirusa (COVID-19) IRU uważnie monitoruje sytuację na przejściach granicznych na świecie. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące krajowych/ międzynarodowych przewozów pasażerskich i towarowych.

Czytaj dalej


27-03-2020 10:00

Komisja Europejska: Przekraczanie granicy przez pojazdy towarowe nie powinno trwać dłużej niż 15 minut

Komisja Europejska wydała kolejne zalecenia dotyczące środków zarządzania granicami, które mają na celu utrzymanie stałego przewozu towarów na terenie całej UE podczas trwania pandemii.

Czytaj dalej


26-03-2020 13:00

Białoruś wprowadza kwarantannę

Dekretem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2020 r. Nr 171 ustalono, że osoby przybywające na Białoruś z innych krajów, w których zarejestrowano przypadki zakażenia COVID-19, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przyjazdu na Białoruś:

 • muszą być poddane kwarantannie w domu;
 • nie podlegają późniejszemu przejściu przez granicę państwa Republiki Białorusi (do upływu okresu kwarantanny).

Dekret nie dotyczy kierowców pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów.

Źródło: http://www.government.by/ru/content/9339


26-03-2020 13:00

Czy stacje benzynowe we Włoszech przestają działać?

Od 25 marca włoskie stacje benzynowe zaczęły zawieszać pracę, zamknięte będą stacje przy m.in. autostradach. W kolejnych dniach działalność mają wstrzymywać kolejne.

Źródło: https://trans.info/pl/wloskie-stacje-benzynowe-zamykaja-sie-najpierw-te-przy-autostradach-178640


25-03-2020 11:00

SERBIA

Wszystkie stacje paliw w tym naszego partnera - NIS otwarte będą w godzinach od 7:00 do 15:00.


25-03-2020 09:00

WĘGRY

Na Węgrzech ciężarówki mogą obecnie zatrzymywać się tylko na 23 stacjach, które znajdziecie na mapie poniżej. Zatrzymywanie się oraz tankowanie dla tranzytu na innych stacjach nie będzie możliwe do odwołania.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły