Pomoc dla kierowców zawodowych i ich rodzin
Pomoc dla dzieci chorych na raka
Pomoc dla dzieci bez opieki rodzicielskiej
Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
Pomoc dla uzdolnionych dzieci
Pomoc dla rodzin dużych i o niskich dochodach
O projekcie

Projekt charytatywny E100 Family został stworzony przez Grupę E100 w celu zapewnienia pomocy finansowej i rzeczowej.

Pomoc kierowcom ciężarówek to kluczowy obszar działania projektu, ale równie ważne jest wsparcie dla dzieci.

Działalność charytatywna jest głęboko osadzona w kulturze korporacyjnej firmy E100, co umożliwia systematyczne rozwiązywanie poważnych problemów i niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują.

więcej szczegółów
Co zrobione
Nasz wkład
17
rodzin kierowców
ciężarówek w trudnej sytuacji życiowej otrzymało pomoc finansową
15
dużych rodzin
znajduje się pod stałą opieką E100 Family
5
domów dziecka
regularnie otrzymuje wsparcie finansowe
4
instytucje edukacyjne
otrzymuje co roku stypendia dla uzdolnionych studentów
5
instytucji edukacyjnych
kupiło niezbędny sprzęt przy wsparciu E100 Family
2
ośrodków społeczno-pedagogicznych
otrzymuje pomoc materialną
Wysokość wydatków
€560 000
Suma przekazanych środków