wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

5 wrzesień 2019 r.

Zwrot VAT bez prowizji? Teraz to możliwe!

Zwrot VAT bez prowizji? Teraz to możliwe!

Każda firma prowadząca międzynarodowe kontakty handlowe może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie produktów i usług nabytych za granicą. Uprawnienie to ma szczególne zastosowanie do branży przewozów międzynarodowych, ponieważ znaczna część kosztów prowadzenia działalności ponoszona jest poza granicami kraju siedziby firmy. E100 oferuje pełne pośrednictwo w zwrocie podatków. Jeśli zarejestrujesz się w okresie od 1.10 do 31.12 br., odzyskamy dla Ciebie VAT za 2019 r. bez prowizji procentowej.*

Zwrot VAT za paliwo z Unii Europejskiej

Paliwo zakupione w Unii Europejskiej objęte jest podatkiem VAT, a w niektórych krajach również akcyzą. Stawki tych podatków różnią się w zależności od państwa. Firma zarejestrowana na terenie UE może zwrócić VAT z 28 krajów należących do wspólnoty oraz akcyzę z 7 krajów. Podatki można odzyskać niezależnie od wielkości floty i kierunku przewozów. Minimalny wymagany miesięczny wolumen tankowań wynosi 100 litrów. Warto wiedzieć, że międzynarodowi przewoźnicy mogą z E100 zwracać VAT nie tylko za paliwo, ale również za opłaty drogowe.

Jakie warunki należy spełnić?

Minimalna kwota podatku wymagana do złożenia wniosku kwartalnego w danym kraju wynosi 400 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Jeśli próg ten nie jest osiągnięty, suma zostaje przeniesiona do wniosku rocznego. Wówczas wystarczy kwota VAT w wysokości 50 EUR (lub jej równowartość w walucie obowiązującej na terenie danego państwa członkowskiego). Wnioski o zwrot VAT składa się w formie elektronicznej do danego państwa członkowskiego i przedkłada we własnym kraju za pośrednictwem oficjalnego portalu elektronicznego. Odbywa się to w następnym miesiącu po skończonym kwartale lub raz w roku. Termin składania rocznego wniosku podatkowego upływa 30 września roku następnego.

Wniosek o zwrot VAT – jak go przygotować?

Aby przygotować wniosek o zwrot VAT, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z właściwą dyrektywą unijną, a następnie przepisami prawa dodatkowo regulującymi proces wnioskowania dla danego kraju. Następnie konieczne jest skompletowanie i wypełnienie wymaganych dokumentów oraz złożenie ich we właściwych urzędach skarbowych.

Istnieje też możliwość skorzystania z usług specjalistów E100. Dzięki wsparciu firmy proces jest szybki i sprawny, a przewoźnik nie musi orientować się w zawiłych przepisach prawa danego kraju i oszczędza swój czas oraz środki, które musiałby przeznaczyć np. na wsparcie doradców lub tłumaczenia dokumentów.

Odzyskanie VAT z E100

Aby skorzystać z pomocy E100, należy dokonać rejestracji w usłudze: https://vat.e100.eu/pl/

Następnie wystarczy jedynie przesłać faktury i paragony za paliwo w kraju, z którego chce się odzyskać VAT. W ramach oferowanej usługi firma E100 bierze cały proces na siebie. Eksperci pomagają dopilnować wszelkich niezbędnych formalności, wypełniają i składają w imieniu klienta deklaracje, a także na bieżąco kontaktują się zarówno z polskim, jak i zagranicznymi urzędami skarbowymi. Decydując się na skorzystanie z usługi, nie trzeba martwić się czasochłonną procedurą kompletowania dokumentacji, pilnowaniem terminów czy kontaktowaniem się z urzędami. Proces jest wyjątkowo sprawny i wygodny.

Ile czeka się na zwrot?

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku VAT we własnym zakresie, istnieje konieczność oczekiwania na faktyczny zwrot środków z urzędu skarbowego w terminach zgodnie z dyrektywą UE. Często zdarza się, że urząd przesyła przewoźnikom wezwanie o uzupełnienie informacji lub dokumentów, co dodatkowo wydłuża proces.

Korzystając z usługi E100, można tego uniknąć. Firma oferuje pośrednictwo w odzyskaniu podatku w trybie standardowym, czyli 6 miesięcy od złożenia wniosku – dokładnie tyle, ile trzeba faktycznie czekać na przelanie środków przez urząd skarbowy danego kraju. Do złożenia wniosku akceptowane są zarówno faktury, jak i paragony – również innych firm. Jednak dla klientów tankujących na kartę E100 w danym kraju powyżej 2000 litrów miesięcznie firma oferuje szczególne warunki – tryb szybki i fakturowanie netto. W przypadku trybu szybkiego standardowy czas oczekiwania na zwrot jest skrócony do 1–1,5 miesiąca, co oznacza, że firma kredytuje klienta, a tym samym zwiększa jego płynność finansową. Fakturowanie netto to inne udogodnienie dla dużych przewoźników, które umożliwia zapłatę faktury od razu bez VAT, co wiąże się z brakiem konieczności oczekiwania na zwrot. Wnioski o zwrot podatku VAT składane są w walucie obowiązującej w danym kraju, a po rozpatrzeniu środki wypłacane są w euro.

Specyfika poszczególnych krajów

O odzyskanie podatku VAT można ubiegać się za paliwo zatankowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W poszczególnych państwach obowiązują odrębne warunki i różny czas oczekiwania na zwrot.

Aby wnioskować o zwrot VAT za pośrednictwem E100, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Ankieta – formularz E100
 • Dokument potwierdzający numer podatkowy klienta (VAT)
 • Skan paszportu dyrektora firmy
 • Wypis z rejestru handlowego
 • Dokument potwierdzający rodzaj działalności firmy (4941 przewoźnicy międzynarodowi)
 • Pełnomocnictwo uwierzytelnione przez organ podatkowy klienta i/lub dostęp do portalu podatkowego.
Banners block

Proces rejestracji w systemach E100 i agentów podatkowych trwa 3–5 dni roboczych od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotu VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej:

Kraj Stawka VAT Czas oczekiwania na zwrot
Austria 20% 1,5–4 miesiące
Belgia 21% 4–5 miesięcy
Bułgaria 20% 6–10 miesięcy
Chorwacja 25% 4–5 miesięcy
Cypr 19% 4–5 miesięcy
Czechy 21% 4–5 miesięcy
Dania 25% 4–5 miesięcy
Estonia 20% 4–5 miesięcy
Finlandia 24% 4–5 miesięcy
Francja 20% 4–5 miesięcy
Grecja 24% 4–5 miesięcy
Hiszpania 21% 6–8 miesięcy
Holandia 21% 4–5 miesięcy
Irlandia 23% 4–5 miesięcy
Litwa 21% 4–5 miesięcy
Luksemburg 17% 4–6 miesięcy
Łotwa 21% 4–5 miesięcy
Malta 18% 4–6 miesięcy
Niemcy 19% 6–8 miesięcy
Polska 23% 8–10 miesięcy
Portugalia 23% 4–5 miesięcy
Rumunia 19% 4–5 miesięcy
Słowacja 20% 4–5 miesięcy
Słowenia 22% 4–5 miesięcy
Szwecja 25% 4–5 miesięcy
Węgry 27% 4–5 miesięcy
Wielka Brytania 20% 4–5 miesięcy
Włochy 22% 4–5 miesięcy

Zwrot akcyzy za paliwo z zagranicy

Odzyskanie akcyzy jest możliwe po skorzystaniu ze stacji 7 krajów UE: Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Słowenii i Rumunii.

Aby wnioskować o zwrot akcyzy za pośrednictwem E100, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skan licencji na międzynarodowe przewozy towarowe
 • Skan paszportu właściciela firmy
 • Wypis z rejestru handlowego
 • Czytelne skany dla wszystkich samochodów ciężarowych (wszystkie strony, nawet jeśli nie ma na nich danych). Jeśli samochód ciężarowy nie stanowi własności, niezbędny jest skan umowy leasingu/dzierżawy z harmonogramem płatności w związku z umową.
 • Oryginały lub kopie faktur
 • Pełnomocnictwo

oraz ewentualne dokumenty dodatkowe wymagane w poszczególnych krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na dedykowanej stronie: https://vat.e100.eu/pl/

Po dostarczeniu kompletu formalności w ciągu 3–5 dni roboczych następuje rejestracja w systemach E100 i agenta podatkowego. Należy pamiętać, że nie jest ona równoznaczna z rejestracją w kraju zwrotu.

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotu akcyzy w poszczególnych krajach:

Kraj Stawka akcyzy Czas oczekiwania na zwrot
Belgia Ok. 0,2476 EUR za litr 1–1,5 roku
Francja 0,1771 EUR za litr ON (dla ciężarówek)

0,2171 EUR za litr ON (dla busów)

Ok. 3–6 miesięcy
Hiszpania 0,049 EUR 6–10 miesięcy
Rumunia Ok. 0,04 EUR za litr 4–6 miesięcy
Słowenia Ok. 0,06272 EUR za litr Ok. 9–12 miesięcy
Węgry Ok. 3,5 HUF za litr Ok. 1 rok
Włochy Ok. 0,21418 EUR za litr 2–3 lata

OFERTA SPECJALNA

Zarejestruj się na zwrot VAT od 1.10 do 31.12, a nie pobierzemy od Ciebie %!

Jeśli tankujesz powyżej 3000 l/m-c i zarejestrujesz się w usłudze zwrotu VAT do końca grudnia, złożymy za Ciebie roczny wniosek za 2019 r. w trybie standardowym i nie pobierzemy za niego prowizji procentowej*!

Rejestracja: https://vat.e100.eu/pl/

*Pobierana minimalna opłata za złożenie wniosku zgodnie z umową.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły