wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

23 marzec 2020 r.

Wyjdź z kryzysu z tarczą – rządowa pomoc antywirusowa dla firm

Rząd ogłosił szczegóły programu pomocy przedsiębiorcom w obliczu kryzysu epidemiologicznego. Jego nazwa to Tarcza antykryzysowa. Sprawdź, jak Twoja firma może skorzystać z pomocy.

Tarcza antykryzysowa – co to jest?

Rząd ogłosił program pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem w wyniku szerzenia się wirusa COVID-19. Projekt o nazwie Tarcza antykryzysowa ma być odpowiedzią na trudności rysujące się na tle rozchwianej gospodarki, takie jak między innymi utracenie płynności finansowej, wypłacalności, zamykanie miejsc pracy i masowe zwolnienia. Pakiet o wartości ponad 200 mld zł zawiera rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm, a także dla pracowników. O pomoc mogą ubiegać się ponadto osoby samozatrudnione i rozliczające się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Na co zostaną wydane środki?

Pełna kwota przeznaczona na działania antykryzysowe wynosi 212 mld zł, co przekłada się na ponad 9 proc. PKB. Budżet państwa nie zostanie obciążony całkowitą kwotą – z tego źródła przekazane zostanie 67 mld zł. Kolejne 75,5 mld zł trafi do przedsiębiorców w postaci instrumentów dla firm, a 70 mld zł w ramach pakietu płynnościowego Narodowego Banku Polskiego.

Pomoc ma obejmować pięć filarów, czyli główne kategorie, na które rząd zamierza przeznaczyć środki:

 1. Bezpieczeństwo Pracowników (30 mld zł);
 2. Finansowanie Przedsiębiorstw (74,2 mld zł);
 3. Ochrona Zdrowia (7,5 mld zł);
 4. Wzmocnienie Systemu Finansowego (70,3 mld zł);
 5. Program Inwestycji Publicznych (30 mld zł).

Na jaką pomoc można liczyć? Czy Twoja firma skorzysta?

Filar 1

Bezpieczeństwo Pracowników

Pierwszy filar ma na celu umocnić sytuację pracowników poprzez dofinansowanie ich płac. Jeżeli firma doświadcza kłopotów i wykaże co najmniej 15-procentowy spadek obrotów, a zgodzi się nie zwalniać swoich pracowników, może liczyć na pomoc od państwa w postaci finansowania części ich wynagrodzenia. Limit dopłaty to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto z 2019 , które wyniosło 4918,17 zł. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż płaca minimalna.

Kolejną pomoc stanowi modyfikacja dofinansowania postojowego. Firmy, które znajdą się w trudniejszej sytuacji będą mogły zarządzić tzw. postojowe ekonomiczne, czyli zredukowanie wymiaru pracy i płacy o połowę. Przedsiębiorstwom w takiej sytuacji państwo oferuje pokrycie blisko połowy kwoty wynagrodzeń oraz składek ZUS.

Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa zlecenie) w razie spadku dochodów mogą liczyć na jednorazowe świadczenie z ZUS-u w wysokości około 2 tys. zł brutto. Warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.

Filar 2

Finansowanie Przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące. Spłata składek może też zostać rozłożona na raty i nie będzie objęta dodatkowymi opłatami ani odsetkami.

Banners block

Firmy, które operują w branżach szczególnie dotkliwie odczuwających skutki koronawirusa, takie jak transport i turystyka, mają dodatkowe możliwości obniżenia kosztów. Jeśli odnotują spadek przychodu o połowę w stosunku do roku 2019 będą mogły rozliczyć całą stratę w roku 2020. Oznacza to prawo do zmniejszenia kwoty do opodatkowania o równowartość straty za sprawą korekty CIT za 2019 r. Suma ta objęta jest limitem 5 mln zł. Firmy transportowe mogą ponadto skorzystać ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu na refinansowanie umów leasingowych.

Firmy zatrudniające do 9 pracowników będą mogły skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł na okres do 6 miesięcy. Małe i średnie firmy otrzymają rozszerzony program gwarancji de minimis BGK i podwyższony poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc. Firmy średnie i duże mogą pozyskać z funduszu PFR Inwestycje większy kapitał lub finansowanie w postaci obligacji. Spółka Akcyjna KUKE ma natomiast umożliwić ubezpieczenie obrotu handlowego.

Ponadto funkcjonowanie firm ułatwić ma przedłużanie terminów opłat, jak np. przekazanie zaliczek na PIT, płatności za media, oraz wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich, wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Firmom przysługuje też możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego. W planach jest też tymczasowe zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

Filar 3

Ochrona zdrowia

Pieniądze w tej kategorii będą przeznaczone na działalność związaną z walką z SARS-CoV-2 oraz rozwój kanałów informacyjnych, np. infolinii dla pacjentów i lekarzy. Dofinansowanie obejmie infrastruktury służby zdrowia, a także kontynuację prac nad cyfryzacją systemu opieki zdrowotnej.

Filar 4

Wzmocnienie systemu finansowego

Filar ten obejmuje głównie działania KNF i NBP. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów opracowały Pakiet Impulsów Nadzorczych, które mają na celu wzmocnić odporność sektora bankowego, pomóc zachować stabilność i zdolność do finansowania.

Pakiet płynnościowy NBP obejmuje operacje mające zasilać sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo oraz zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Filar 5

Program inwestycji publicznych

Ostatni punkt to program inwestycji, który polega na stworzeniu specjalnego Funduszu Inwestycji Publicznych. Jego celem będzie finansowanie różnorodnych działań związanych ze skutkami gospodarczymi. Kwota 30 mld zł zostanie wydana na infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali, transformację energetyczną, cyfryzację, inwestycje w rozwój biotechnologii i farmacji oraz inne działania antykryzysowe.

Działasz w sektorze transportowym? To ważne!

Sektor transportowy, obok turystyki, został uznany za branżę najsilniej odczuwającą negatywne skutki pandemii. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji o pomocy antykryzysowej dla firm z tego sektora:

Firma transportowa:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla firm w trudnej sytuacji (15-prcentowy spadek przychodu).
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS dla firm w postoju.
 • Nowe zasady postojowego.
 • Refinansowanie umów leasingowych, odraczanie płatności rat.
 • Prawo do obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty – w przypadku spadku przychodu o 50% w porównaniu do 2019 r. Limit to 5 mln zł.
 • Przesunięcie terminu opłat za media.
 • Odroczenie płatności składek ZUS bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie terminu zaliczek PIT.
 • Przedłużenie ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.
 • Przedłużenie terminów okresowych badań lekarskich.
 • Niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. zł.
 • Okresowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów w niedzielę.
 • Wakacje kredytowe.
 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły