piątek, 19 kwiecień, 2024
Strona główna E100
28 wrzesień 2020 r.

Pośrednie efekty Pakietu Mobilność: raport PwC

Opracowany przez firmę PricewaterhouseCoopers na potrzeby Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska raport dotyczący perspektyw rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030 zawiera dokładną analizę przewidywań kierunków rozwoju polskiej branży transportu drogowego na przestrzeni najbliższych 10 lat. Szczególnie duża uwaga została poświęcona Pakietowi Mobilności oraz rozwojowi technologii, ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji oraz transportu autonomicznego. Jak każde tego typu przewidywania obarczone są błędem zdarzeń losowych, takimi jak na przykład pandemia COVID-19, która odcisnęła dotkliwe piętno na światowym transporcie drogowym, a która ze względu na czas powstawania raportu nie została w nim uwzględniona. Całość raportu udostępniona jest na stronie przedsiębiorstwa tutaj.

Dla osób zainteresowanych Pakietem Mobilności, którzy chcieliby zapoznać się z regulacjami, które już weszły odsyłamy do naszego wpisu tutaj.

Fragment raportu, który powinien jednak zwrócić naszą szczególną uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy regulacje Pakiet Mobilności zaczęły już wchodzić w życie jest ten poświęcony czterem pośrednim efektom, które mają nastąpić na skutek nowego europejskiego prawa.

Banners block

Pierwszym z nich ma być według ekspertów internacjonalizacja dużych firm przewozowych w odpowiedzi na wynikające z regulacji ograniczenia dostępu do innych krajów. Efekt ten na być powiązany bezpośrednią z siedzibą prowadzenia działalności, przedsiębiorcy mogą starać się o zakładanie fili swojej działalności w różnych krajach UE, aby ułatwić spełnianie obowiązku powrotu kierowcy do bazy (kraju działania firmy). Część przewoźników z Europy Wschodniej już dokonały podobnej operacji rejestrując swoje przedstawicielstwa w Polsce. Jest to jednak rozwiązanie, na które ze względu na skomplikowane procedury administracyjne, księgowe czy logistyczne będą mogły pozwolić sobie raczej duże przedsiębiorstwa.

Jako wysoko prawdopodobne oceniono też wystąpienie wzrostu poziomu koncentracji przedsiębiorstw. W wyniku nowych regulacji prawnych mniejszym podmiotom może być ciężej konkurować z większymi firmami. Dla niewielkich firm, które realizują przewozy długodystansowe, koszty prowadzenia działalności są wysokie, a na drodze nowych zmian mogą być jeszcze wyższe. Ograniczenia mniejszych firm transportowych mogą dotyczyć na przykład takich obszarów jak wzrost kosztów prowadzenia działalności, poprzez przymus ponoszenia większych wydatków na zatrudnienie pracowników. Duże znaczenie w tym zakresie mogą mieć nowe obowiązki administracyjno-informacyjne, a także właściwa interpretacja zagranicznych regulacji, która może nie być możliwa bez rozbudowania zaplecza administracyjno-prawnego firmy. Nie da się polemizować z argumentem, że to właśnie w małe przedsiębiorstwa najbardziej uderzy obowiązkowy powrót do bazy, duże przedsiębiorstwa posiadające potężne floty i mające zasoby do opracowania nowej strategii w tym zakresie. Nowe znaczenie obejmie zaplecze prawne przedsiębiorstwa, które będzie musiało sprostać oczekiwaniom instytucji kontrolnych.

Trzeci efekt, który zdaniem specjalistów PwC przyniesie Pakiet Mobilności to minimalizacja negatywnych efektów regulacji dotyczących transportu drogowego na skutek wzrostu wolumenu usług realizowanych wewnątrz kraju oraz w imporcie i eksporcie. Wzrost znaczenia branży transportowej i logistki do i z kraju, umożliwi polskim firmom transportowym odzyskanie części przychodów. Specjaliści zwracają jednak uwagę, że jedynie 36% całkowitej pracy przewozowej w Polsce realizowane jest przez polskich przewoźników.

Ostatni efekt na który liczy wiele polskich przedsiębiorców to przesunięcie łańcuchów dostaw w kierunku Polski. Nowe regulacje spowodują wzrost kosztów transportu w całej Europie, co w połączeniu z rozwojem nowych szlaków handlowych może doprowadzić do wzrostu atrakcyjności obsługi logistyki, magazynowania i przeładowywania na terenie Polski, zwłaszcza w przypadku dużych operatorów, gdzie wdrożenie takich zmian może szybko się zwrócić.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły