poniedziałek, 4 marzec, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

13 kwiecień 2023 r.

Północna Obwodnica Krakowa - budowa i przyszłość

Zdjęcie: GDDKiA

W stolicy województwa małopolskiego zarejestrowanych jest ponad 760 tysięcy aut. Położenie w pobliżu lotniska i autostrad sprawia, że Kraków stał się także elementem ruchu tranzytowego. Niestety, znaczna część obciążenia ruchem przechodzi przez centralne części miasta, co wymusiło na władzach centralnych i samorządowych realizację dróg objazdowych, zmniejszających obłożenie drogowe w samym mieście. Jedną z ważniejszych obwodnic, które są już w trakcie realizacji jest Północna Obwodnica Krakowa. Co warto o niej wiedzieć? Jak wyglądają prace przy wykonaniu węzła?

Plany powstania kolejnej obwodnicy Krakowa przygotowano w 2018 roku. Budowa tej trasy ruszyła w lipcu 2020 roku. Zgodnie z pierwotnymi planami, cała droga miała zostać ukończona w 2023 roku. Odcinek drogi ekspresowej S52 (której częścią jest nowa obwodnica) ma mieć łącznie 12,5 kilometra - od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice. Trasa połączy wloty dróg krajowych nr 79 i nr 94, a także A4 i S7. POK, czyli Północna Obwodnica Krakowa, stanowi swoisty portal do kluczowych dróg w województwie małopolskim.

Jakie cele spełnia POK?

POK ma domknąć istniejące już obwodnice miejskie (które są drogami szybkiego ruchu) i w ten sposób zamknąć tzw. krakowski ring, czyli funkcjonujące już trasy wokół miasta. POK wypełni tym samym szereg niezwykle istotnych funkcji, ważnych z punktu widzenia mieszkańców Krakowa oraz osób, które przejeżdżają przez miasto.

Przede wszystkim droga ma rozładować ruch samochodowy w północnej części miasta. Pamiętajmy, że stolica Małopolski należy dziś do najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji w Europie. Natężenie ruchu jest ogromne i włodarzom zależy na wyprowadzeniu aut poza obszar zamieszkania. Dzięki temu mieszkańcy odpoczną od smogu i spalin.

Mieszkańcy nie będą jedynymi beneficjentami inwestycji. Dzięki wytyczeniu trasy poza centrum miasta ruch transportowy będzie odbywał się o wiele płynniej, bez konieczności oczekiwania w bardzo długich korkach. Zmniejszona liczba samochodów w samym mieście to także poprawa bezpieczeństwa i mniejsza liczba kolizji.

Obwodnica ma pozytywnie wpłynąć także na okoliczne tereny zielone, znacznie obniżając emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Droga stanowi dużą korzyść nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także osób zamieszkujących teren gminy Zielonki (zlokalizowanej w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy) oraz pozostałych terenów w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego.

POK – aktualny stan inwestycji. Czy jakieś odcinki są już otwarte?

W lutym 2023 roku GDDKiA poinformowała, że inwestycje drogowe związane z wykonaniem 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr S52 (stanowiącej Północną Obwodnicę Krakowa) są w połowie realizacji. Co na ten moment zostało zrobione?

Drogowcy wykonali już całkowity nasyp dla terenów inwestycyjnych i przygotowali wstępne podłoże. W tym momencie trwa betonowanie konstrukcji nośnych i ustrojów. Specjaliści przygotowują również zbrojenia i konstrukcje żelbetowe. Prowadzone są także działania brukarskie i ziemne.

Łącznie zabudowano ponad 140 tys. m³ betonu i 16 tysięcy ton stali do zbrojenia. Powstają także budynki administracyjne oraz warsztatowe. GDDKiA określa postęp prac jako 52,34 procent.

Czy jakiekolwiek fragmenty drogi S52 w pobliżu Krakowa są już udostępnione do ruchu? Na ten moment nie. Cała droga ma zostać przekazana do ruchu jako ukończona obwodnica miasta.

Północna Obwodnica Krakowa - mapa

Banners block

Na obwodnicę składa się łącznie odcinek właściwy – czyli wspomniane 12,5 kilometra – oraz 25 kilometrów dróg dojazdowych. W skład tego odcinka drogi ekspresowej S52 (która połączy Bielsko-Białą i Kraków) wchodzą cztery węzły główne.

  • Węzeł Modlnica – istniejący węzeł zostanie przebudowany i poszerzony o cztery łącznice, umożliwiające bezkolizyjną komunikację z innymi drogami.

  • Węzeł Zielonki – to węzeł umiejscowiony na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S52 z ulicami Krakowa tj. Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę oraz wojewódzką Trasą Wolbromską.

  • Węzeł Węgrzce – skrzyżowania z DK nr 7 oraz Al. 29 listopada w Krakowie

  • Węzeł Batowice – zlokalizowany w miejscu skrzyżowania POK z drogą powiatową nr 1256 K

W ramach Północnej Obwodnicy Krakowa wykonane zostaną także tunele drogowe.

  • TS14 – tunel umiejscowiony będzie w miejscowości Bosutów pomiędzy ul. Królewską, a ul. Długą. Jego łączna długość to 427 metrów i dwie niezależne od siebie nitki prowadzące w kierunku wschodnim i kierunku zachodnim.

  • TS04 – tunel ten będzie przebiegał pod rzeką, a jego realizacja stanowi spore wyzwanie. Jego lokalizacja to miejscowość Zielonki (od ul. Do Cegielni do ul. Staropolskiej). Długość tunelu to 653 metry.

  • Tunel na terenie Krakowa – umiejscowiony zostanie pod wzgórzem Syberia, jego łączna długość to 95 metrów.

Polnocna Obwodnica Krakowa mapa

Wstępny czas udostępnienia POK dla ruchu pojazdów mechanicznych określono na lipiec 2023 roku. Jak podają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na swojej stronie internetowej - ostateczny termin realizacji odcinka drogi ekspresowej nr S52 wydłuży się do przełomu 2023 i 2024 roku.

Jaki będzie ostateczny kształt POK?

Ostatecznie Północna Obwodnica Krakowa połączona będzie z trasą S7, która stanowić ma Wschodnią Obwodnicę Krakowa. Będzie też zamykać wyloty dróg krajowych po północnej stronie stolicy Małopolski czyli przy autostradzie A4, Drodze krajowej nr 79, oraz Drodze krajowej nr 94. Dzięki POK dużo łatwiejsze będzie przemieszczanie się w kierunku Kielc i Warszawy, a także Katowic i Wrocławia oraz Tarnowa i Rzeszowa. Projektanci określili kształt Północnej Obwodnicy Krakowa w taki sposób, aby przejazd do wyżej wymienionych miast nie wymagał wjeżdżania do ścisłego centrum miasta.

Tranzyt, a także część ruchu miejskiego w godzinach szczytu (na ten moment odbywającego się przez DK 79) będzie przechodził właśnie przez POK. Ostatecznie kształt obwodnicy będzie zamykał krakowski ring, który okrąży miasto. Odcinek drogi ekspresowej nr 52, który stanowi Północną Obwodnicę Krakowa, będzie miał łącznie trzy pasy. Nie przewidziano pasa awaryjnego.

Łączny koszt budowy nowej obwodnicy krakowskiej

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 miliard 671 milionów złotych (stan na luty 2023 roku). Na budżet składają się między innymi koszty inwestycyjne, wykupy gruntów, projekty i pozwolenia, a także prace realizacyjne, m.in. przy tunelach drogowych. Część prac została sfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którą inwestycja otrzymała w maju 2022 roku. Łączny koszt dofinansowania wynosi 680 milionów złotych.

Jak informuje zleceniodawca, koszt inwestycji ma swoje przełożenie w potencjalnym obłożeniu drogi ruchem. Szacuje się, że już w 2025 roku przez odcinek obwodnicy przejedzie nawet 30 tysięcy pojazdów na dobę.

Trudności w realizacji inwestycji

Podczas inwestycji inwestor napotkał różnego rodzaju problemy proceduralne, związane z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie drogi. Wydłużała się także kwestia przetargów. Do utrudnień zaliczyć można także skomplikowane działania związane z przygotowaniem i realizacją wyżej wspomnianych tuneli – szczególnie zlokalizowanego pod akwenem rzecznym tunelu TS04.

Bardzo duże szkody wyrządziły inwestycji również ulewne deszcze, do których doszło w Krakowie w sierpniu 2022 roku. Według sprawozdania rzeczoznawców, zalane zostały między innymi wykopy pod drogi, rowy oraz systemy odprowadzające wodę. Wstępne oględziny wykazały, że opady nie wpłyną na realizację POK, natomiast ostatecznie wydłużyły one działania o kilka tygodni.

Ze względu na powyższe trudności, realizacja krakowskiej obwodnicy wydłużyła się z pierwotnie zakładanego lipca 2023 roku do przełomu 2023 i 2024 roku.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły