poniedziałek, 27 maj, 2024
Strona główna E100
6 luty 2023 r.

Obwodnica Wschodnia Warszawy - wszystko co warto o niej wiedzieć

wschodnia obwodnica Warszawy

Obwodnica Wschodnia Warszawy (fragment odcinka S17) to jedna z ważniejszych inwestycji związanych z drogową mapą stolicy. Zaplanowany przez GDDKiA węzeł komunikacyjny ma znacznie zmniejszyć obciążenie wschodniej części Warszawy, a także (jako część EOW - Ekspresowej Obwodnicy Warszawy) stanowić istotny punkt tranzytowy na mapie całego kraju. Jaki przebieg ma Wschodnia Obwodnica Warszawy? Gdzie funkcjonują otwarte już odcinki, a na jakie musimy jeszcze poczekać?

Mapa Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest bardzo rozbudowana i ma zamykać pierścień drogowy, który oparty jest na drogach planowanych i istniejących. System lokalizacji tego typu obwodnicy okrężnej (dookoła miasta stołecznego) ma, według założeń, rozładować ruch o ponad 30%. Usprawni także przewóz drogowy w kraju. Droga uwzględnia potencjalne powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wschodnia Obwodnica Warszawy — historia

Powstanie tej obwodnicy pojawiło się w planach urzędników już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Założenia projektowe wskazują, że mapa Wschodniej Obwodnicy Warszawy miała przebiegać przez dzielnicę Wesoła. Realne prace związane z inwestycją rozpoczęły się w 2005 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła o wydanie niezbędnej decyzji środowiskowej do Wojewody Mazowieckiego. Do 2007 roku GDDKiA przeprowadzała szereg procedur formalnych, które są konieczne, aby uruchomić procedurę przetargową. W 2007 roku inwestycja otrzymała pozwolenie środowiskowe. W 2010 roku decyzję tę uchylił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Niektóre warianty przebiegu WOW (m.in. wariant zielony — przebiegający przez dzielnicę Wesoła) wzbudził dyskusje i protesty mieszkańców, a także organizacji pozarządowych. Z tego względu wielokrotnie zmieniała się koncepcja przebiegu całej trasy. Aktualnie obowiązująca jest wydana 14 lutego 2020 roku decyzja o zezwoleniu na budowę odcinka drogi S17 między węzłami Drewnica i Lubelska. Trwa także postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, związane z decyzjami środowiskowymi, oraz protestami mieszkańców dzielnicy Wesoła, którzy nie chcą prowadzenia drogi przez sam środek zabudowań, a liczą na powstanie estakady lub tunelu.

Jakie znaczenie ma obwodnica wschodnia dla komunikacji w Warszawie? Według założeń inwestorów WOW (która ma zamykać tzw. ring warszawskich obwodnic):

 • wyprowadzi ruch tranzytowy poza obszar zabudowy miejskiej
 • zmniejszy liczbę pojazdów w okolicach Ząbek, Zielonki i Wesołej,
 • zwiększy bezpieczeństwo drogowe w powyższych rejonach.

Przypomnijmy, że łączny koszt realizacji inwestycji przekroczy znacznie 250 milionów złotych.

Znaczenie Wschodniej Obwodnicy Warszawy dla transportu krajowego

Obwodnica ma niewątpliwie duże znaczenie także pod względem transportu krajowego. Ruch w obszarze Ząbek czy Zielonki jest dziś bardzo obciążony i często dochodzi tam do zatorów drogowych. Powstanie obwodnicy wpłynie na rozładowanie ruchu i ułatwi przewóz towarów w rejonie. Przypomnijmy, że WOW ma być częścią drogi ekspresowej S17, która prowadzi od granicy z Ukrainą, przez Lublin, po Warszawę.

Tak rozbudowana komunikacja z Ukrainą, znacznie wpływa na tranzyt w Europie Środkowo-Wschodniej i zwiększa możliwości komunikacyjne między sąsiadującymi krajami. Sprawia też, że wymiana towarów z krajami wschodu (m.in. wspomnianą Ukrainą, Rumunią, a nawet Kazachstanem) będzie łatwiejsza, zarówno pod względem importu, jak i eksportu.

Banners block

Podkreślmy, że WOW ma być częścią sieci TEN-T czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Ostateczny termin realizacji inwestycji wynikający z uzgodnień międzynarodowych to rok 2023. Z tego względu obwodnica została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

Charakterystyka Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Obwodnica Wschodnia to część drogi krajowej nr 17 (S17) i rozpocznie ona bieg na drodze S8 (w okolicach węzła Drewnica), aż do Ząbek. To trasa ekspresowa o podwyższonej prędkości maksymalnej do 110 kilometrów na godzinę. Całkowity przekrój drogi ma mieć 3 pasy ruchu, z czego każdy ma mieć szerokość 3,5 metra. Długość użytkowa drogi to wskazane 16,3 kilometra, natomiast całkowita - około 19 kilometrów.

Dodajmy, że Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) ma zamknąć kompleks obwodnic warszawskich, stanowiących możliwość ekspresowego i płynnego objazdu stolicy przez pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe. Dzięki komunikacji z trasą S8 ułatwia drogę między Warszawą i Białymstokiem. Z kolei tranzyt zwiększa też połączenie z autostradą A2. W założeniu, ruch tranzytowy zostanie całkowicie wyprowadzony poza zwartą zabudowę Aglomeracji Warszawskiej.

Z jakimi drogami kluczowymi łączy się planowana obwodnica?

 • Drewnica - węzeł z trasą S8
 • Ząbki - węzeł z ul. marsz. J. Piłsudskiego oraz z ul. S. Wyszyńskiego
 • Poligon - zjazd techniczny na potrzeby wojska. Ma zmniejszyć obciążenie publicznych zjazdów z drogi ekspresowej.
 • Rembertów - połączenie z ulicą Okuniewską (w dzielnicy Wesoła)
 • Zakręt - z trasą S2 (w fazie projektowej)
 • Lubelska - połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy S2 i Autostradą A2.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - mapa ostateczna

Jak będzie przebiegała ostatecznie Wschodnia Obwodnica Warszawy? Mapa tej drogi wskazuje, że droga S17 będzie przechodziła między węzłami Drewnica i Lubelska. Łącznie złożą się na nią trzy fragmenty.

 • Drewnica - Ząbki - fragment ten będzie miał 3,6 kilometra.
 • Ząbki - Warszawa Wschód - najdłuższa część obwodnicy, sięgająca około 10,2 kilometrów.
 • Warszawa Wschód - Lubelska - najkrótszy fragment obwodnicy - tutaj plany wykazują, że część tego odcinka to 2,5 kilometra.

Całkowita długość ostateczna Wschodniej Obwodnicy Warszawy ma wynosić 16,3 kilometra. Jak podaje strona inwestycji, droga zlokalizowana będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez tereny czterech powiatów: wołomiński (m. Marki, m. i gm. Ząbki oraz m. Zielonka), m. st. Warszawa (dzielnice: Warszawa-Rembertów i Warszawa-Wesoła), miński (m. Sulejówek) oraz otwocki (gm. Wiązowna).

Kiedy powstanie cała Wschodnia Obwodnica Warszawy?

Na ten moment kontynuacja prac nad Obwodnicą Wschodnią zablokowana jest licznymi postępowaniami sądowymi, które wiążą się z postępowaniami środowiskowymi. Wątpliwości dotyczące wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zgody na budowę drogi miał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wyrok ten został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stroną oczekującą jest w tym przypadku GDDKiA, która, bez odpowiednich zezwoleń, nie może nawet uruchomić procedury przetargowej.

Zdjęcie: warszawa.naszemiasto.pl

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły