środa, 17 lipiec, 2024
29 listopad 2023 r.
Katrin Abibok

Katrin Abibok

Nowa klasyfikacja pojazdów CO2 – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Podczas webinaru, który odbył się 31 października, otrzymaliśmy od uczestników masę pytań związanych z nową klasyfikacją pojazdów, która lada moment zacznie obowiązywać w Niemczech. Postanowiliśmy je zebrać i odpowiedzieć na wszystkie na łamach naszego bloga Daily. Dzięki temu, również osoby, które nie mogły wziąć udziału w webinarze, będą miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie i rozwiać ewentualne wątpliwości.

👉👉 Dlaczego potrzebne są dokumenty COC oraz CIF, jeśli TollCollect wymaga tylko jednego z nich?

Toll Collect na swojej stronie zamieścił komunikat, że aby zweryfikować (zatwierdzić) uzasadnioną zmianę klasy emisji, do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego i, w stosownych przypadkach, pliku z informacjami o kliencie (CIF) oraz certyfikatu zgodności/deklaracji zgodności (CoC). Ponadto, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) musi być zgodny ze wszystkimi dokumentami. Niezbędne dokumenty należy przesłać podczas składania wniosku w Portalu Klienta TollCollect. Instrukcja obliczania klasy w Portalu TollCollect jest dostępna pod tym linkiem: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/QYkz0n7x/231004_Manual_TollCollect_CO2_PL_R_1_.pdf

👉👉 Na jakie upusty mogą liczyć właściciele pojazdów bezemisyjnych?

Pojazdy bezemisyjne, czyli pojazdy o charakterystyce silnika opartej na baterii, energii słonecznej, wodorze, ogniwach paliwowych z wodorem lub zasilaniu zewnętrznym elektrycznym, będą zwolnione z opłat. Zwolnienie to będzie obowiązywało do grudnia 2025 roku. W późniejszym czasie pojazdy te będą podlegały obniżce opłaty o 75% dla kosztów infrastruktury oraz stawek opłat za koszty zewnętrzne związane z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

👉👉 Czy samochody starsze niż lipiec 2019 r. zawsze trafią do 1 klasy?

Wszystkie pojazdy spalinowe z datą pierwszej rejestracji wcześniejszą niż 01 lipiec 2019 r. trafią do klasy 1. Wyjątkiem są pojazdy bezemisyjne, czyli pojazdy o charakterystyce silnika opartej na baterii, energii słonecznej, wodorze, ogniwach paliwowych z wodorem lub zasilaniu zewnętrznym elektrycznym - one zawsze trafią do piątej klasy.

👉👉 Co się stanie jeśli nie udostępnię wymaganych dokumentów i nie ustalę klasy emisji? Pojazd nie będzie mógł poruszać się po drogach? Czy trafi po prostu do najdroższej klasy?

W wyżej wymienionych przypadkach pojazd będzie mógł nadal poruszać się po płatnych drogach, ale trafi do klasy 1 i zostanie objęty najwyższymi opłatami.

👉👉 Jeśli na czas nie dostarczy się dokumentów i nie zdąży się ich zarejestrować, trzeba będzie ponosić koszty przypisane do pierwszej klasy? Czy będzie możliwość odzyskania różnicy poniesionych kosztów, jeśli po weryfikacji okaże się, że pojazd trafi do 2 lub 3 klasy?

Jeśli na czas nie dostarczy się dokumentów, pojazd trafi do pierwszej, najdroższej klasy. Proces odzyskania różnicy poniesionych kosztów w przypadku zmiany klasy będzie możliwy, ale złożenie wniosku o taki zwrot będzie płatne, a sam proces może być skomplikowany i długotrwały.

👉👉 W jaki sposób mogę uzyskać dokumenty CIF i COC?

Wydawaniem dokumentu COC, czyli świadectwa homologacji samochodu, zajmuje się Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Tam należy się zgłosić po wystawienie świadectwa, na podstawie którego pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego. Dokument CIF CUSTOMER INFROMATION FILE jest wydawany przez producenta pojazdu wraz z pozostałymi dokumentami. Za wydanie duplikatu producenci mogą żądać opłaty.

👉👉 Jeżeli jestem Waszym klientem to na chwilę obecną muszę coś robić?

 • Klienci E100 korzystający z urządzeń TollCollect:

Tak jak wszyscy użytkownicy urządzeń TollCollect są zobligowani do samodzielnego zalogowania się do portalu, weryfikacji klasy CO2 oraz dostarczenia dokumentów bezpośrednio do operatora systemu TollCollect.
Instrukcja jak to zrobić jest dostępna pod tym linkiem: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/QYkz0n7x/231004_Manual_TollCollect_CO2_PL_R_1_.pdf

 • Klienci E100 korzystający z pozostałych urządzeń do opłat drogowych:

Powyżsi użytkownicy powinni przekazać odpowiednie dokumenty CIF i/lub COC do działu opłat drogowych, który zajmie się pozostałymi formalnościami. Dokumenty należy wysyłać poprzez link leads.e100.cards/co2pl lub na adres email [email protected]
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem opłat drogowych.

👉👉 Czy temat CO2 dotyczy również autokarów?

W Niemczech autokary są zwolnione z opłat drogowych, jednakże w Austrii wszystkie autokary automatycznie są przyporządkowywane do klasy 1 i nie ma możliwości uzyskania korzystniejszej klasy.

👉👉 Czy pojazd bezemisyjny lub CNG/LNG, który jest zarejestrowany przed 1.07.2019r. również trafia do klasy 1?

Pojazdy zasilane gazem LNG i CNG są traktowane jak pojazdy spalinowe. Dlatego te, które zostały wyprodukowane przed 01.07.2019 r, automatycznie trafiają do klasy 1.

👉👉 Czy Austria będzie miała takie same stawki taryf jak Niemcy?

Nie, każdy kraj ustala własne stawki. Aktualnie nie ogłoszono jeszcze oficjalnych, nowych taryf, ale ze wstępnych informacji wynika, że wzrost opłat będzie znacznie mniejszy niż w Niemczech.

👉👉 Jeśli zamówię auta bez leżanki lub z jedną, ale z możliwością zamontowania w oryginalnych miejscach (czyli teoretycznie w COC będzie autem regionalnym), a po przyjeździe do dilera zamówię leżanki i zamontuję je w oryginalny sposób, jak to będzie rozpatrzone przez TollColect? Tak samo jak opony o parametrach A+++++, po zużyciu mogę zamontować o zupełnie innych parametrach?

W przypadku kontroli drogowej istnieje ryzyko weryfikacji, czy podane parametry są zgodne z rzeczywistością. Jeśli organ kontrolujący zauważy, że zostały podane nieprawdziwe parametry, co wpłynęło na nieprawidłowe określenie klasy CO2, może to skutkować nałożeniem mandatu. Opony nie mają wpływu na ustalanie klasy CO2.

👉👉 Czy temat CO2 dotyczy tylko pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t?

Obecnie w Niemczech ta kwestia dotyczy jedynie pojazdów o masie powyżej 7,5 tony, ponieważ tylko te pojazdy podlegają opłatom drogowym. Od połowy przyszłego roku pojazdy o masie powyżej 3,5 tony również zostaną objęte opłatami drogowymi, one także zostaną przyporządkowane do klas CO2.

👉👉 Czy wszystkie diesle trafiają do klasy 1,2 i 3? Klasa 4 jest dla CNG i LNG?

Pojazdy z silnikiem diesel rzadko trafiają do 4 klasy, jednak nie można wykluczyć, że taka sytuacja może wystąpić. Przyporządkowanie pojazdu do konkretnej klasy zależy od wielu czynników, które są ze sobą powiązane. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pojazdy zasilane LNG i CNG automatycznie trafiają do klasy 4, a jest to zależne również od pozostałych parametrów pojazdu.

👉👉 Co trzeba spełnić, aby osiągnąć klasę 5?

Wszystkie pojazdy o zerowej emisji (o charakterystyce silnika: bateria, energia słoneczna, wodór, ogniwo paliwowe z wodorem lub zasilanie zewnętrzne elektryczne) zawsze zostaną przypisane do klasy 5.

👉👉 Co z pozostałymi państwami? Będzie inna klasyfikacja?

Każdy kraj członkowski będzie miał swobodę w kształtowaniu swojego własnego systemu naliczania opłat, jednak konieczne jest to, aby był on zgodny z unijną dyrektywą.

👉👉 Czy jeżeli mam E-BOX, to zmieni się wszystko automatycznie?

W przypadku posiadania urządzenia E-BOX, konieczne jest przesłanie nam odpowiednich dokumentów (CIF i/lub COC). Nasz dział opłat drogowych zajmie się formalnościami związanymi z ustaleniem klasy CO2. Pod koniem listopada przewiduje się automatyczną zmianę klasy CO2 na OBU.
Aktualizacja nastąpi dla każdego OBU, gdy pojazd nie będzie się poruszał, a OBU przejdzie w tryb uśpienia. Po zakończeniu i ponownym włączeniu OBU zajmie to około 5-10 minut. Kiedy OBU wyświetli komunikaty takie jak "oczekiwanie" i "inicjalizacja" po tych kilku minutach, będzie to oznaczało, że jest gotowe do jazdy.

👉👉 Czy muszę samodzielnie obliczyć klasę CO2?

W przypadku klientów E100, którzy posiadają urządzenia TollCollect, konieczne jest samodzielne zalogowanie się do portalu, weryfikacja klasy CO2 oraz dostarczenie dokumentów bezpośrednio do operatora systemu TollCollect.
Instrukcja jak to zrobić jest dostępna pod tym linkiem: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/QYkz0n7x/231004_Manual_TollCollect_CO2_PL_R_1_.pdf

👉👉 Czy dokumenty CIF i COC są potrzebne do TollCollect w skanach czy pocztą?

Jeśli pojazd trafi do lepszej klasy niż 1, to konieczne będzie załadowanie skanów do portalu TollCollect – https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/tc_homepage.html

Nie trzeba wysyłać żadnych dokumentów pocztą.

👉👉 Czy producenci pojazdów mają obowiązek przedstawiania klasyfikacji pojazdu do danej klasy przed ich wyprodukowaniem?

Nie, producenci nie są zobowiązani do takich działań, ale istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości będą musieli wskazywać klasyfikację pojazdu.

👉👉 Czyli teoretycznie do marca 2024 r. każde państwo z UE musi się ustosunkować do tej dyrektywy?

Teoretycznie tak, ale w praktyce Unia nie może nakładać kar na kraje członkowskie za brak wdrożonej dyrektywy. Dlatego nie mamy pewności, że każde państwo dostosuje swoje przepisy w wymaganym terminie.

👉👉 Czy te dokumenty musimy zorganizować jak najszybciej i podesłać je do TollCollect razem z kopiami dowodów rejestracyjnych? Czy same dokumenty?

W przypadku operatora TollCollect, kopie dowodów rejestracyjnych powinny być już w systemie, jeśli została dla niego wykupiona usługa. Pozostałe dokumenty (COC i/lub CIF) należy przesłać na swoje konto w Portalu Klienta TollCollect - https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/tc_homepage.html

👉👉 Czy raz określona klasa CO2 w Niemczech będzie przeniesiona do innych państw, czy przy każdym kolejnym państwie trzeba będzie ponownie określać klasę i przesyłać dokumenty?

Każdy kraj członkowski Unii będzie mógł wprowadzić własne zasady naliczania myta i klasyfikację pojazdów, dlatego dla każdego kraju mogą obowiązywać inne procedury.

👉👉 Czy dla pojazdów starszych niż 2019 r. potrzebna jest tylko wartość F1 i nie trzeba posiadać COC?

Tak, zgadza się. Dla pojazdów zarejestrowanych przed 01.07.2019 r. nie jest potrzebny dokument COC, ponieważ parametr F1 znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Taki pojazd automatycznie trafia do klasy 1. Użytkownicy urządzeń TollCollect są zobligowani do samodzielnego zalogowania się do portalu i weryfikacji czy podczas rejestracji został podany poprawny parametr F1 i data pierwszej rejestracji. Jeśli te dane nie są poprawne, należy je skorygować.

👉👉 Zanim zostaliśmy Państwa Klientem, założyliśmy konto na TollCollect. Czy w obecnej sytuacji, aby zaktualizować bazę danych w TollCollect, wystarczy do Państwa wysłać wszystkie potrzebne dokumenty, czy mimo wszystko muszę je wgrać do systemu TollCollect?

Wszyscy użytkownicy urządzeń TollCollect są zobligowani do samodzielnego zalogowania się do portalu, weryfikacji klasy CO2 oraz dostarczenia dokumentów bezpośrednio do operatora systemu. Wobec tego muszą Państwo sami wgrać wskazane dokumenty. Instrukcja jak to zrobić jest dostępna pod tym linkiem: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/QYkz0n7x/231004_Manual_TollCollect_CO2_PL_R_1_.pdf

👉👉 W wyszukiwarce TollCollect dotyczącej klasy emisji CO2 nie jest wymagane podanie danych z pola F1. Gdzie to należy wpisać?

TollCollect posiada skany Państwa dowodów rejestracyjnych, a w nich powinno być zawarte pole F1. Dlatego nie jest wymagane ponowne podawanie tego parametru. Należy jednak zalogować się do panelu i zweryfikować czy podczas rejestracji zostały podane poprawne parametr F1 i data pierwszej rejestracji. Jeśli te dane nie są poprawne, należy je skorygować.

👉👉 Jeżeli moje pojazdy kwalifikują się do kategorii 1, to mimo to muszę ładować dokumenty CIF do TollCollect?

Nie, w tym przypadku nie jest to wymagane.

👉👉 Mam pojazd z 2018 r. Czy muszę w takim razie cokolwiek wysyłać do TollCollect?

Nie, w tym przypadku nie jest to wymagane. Należy jednak zalogować się do panelu i zweryfikować czy podczas rejestracji zostały podane poprawne parametr F1 i data pierwszej rejestracji. Jeśli te dane nie są poprawne, należy je skorygować.

👉👉 Czy każdy pojazd z leżanką trafia do klasy 1?

Nie, do obliczenia klasy branych jest pod uwagę wiele parametrów, takich jak:

 • data pierwszej rejestracji pojazdu
 • liczba napędzanych osi
 • typ podwozia (ciągnik lub samochód ciężarowy)
 • typ kabiny (kabina dzienna lub sypialna)
 • pojemność silnika
 • moc silnika
 • typ silnika/charakterystyka
 • maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu F1
 • wartość CO2

Na podstawie wszystkich wymienionych powyżej wartości obliczana jest klasa CO2.

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły