wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

22 kwiecień 2020 r.

IRU opracowało mapę drogową dotyczącą wychodzenia państw UE z kwarantanny

Unia Europejska opracowała plan działania dotyczący znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w całej Europie i stopniowego otwierania niektórych sektorów.

IRU z zadowoleniem przyjmuje to wezwanie do skoordynowanego podejścia w zakresie uchylania ograniczeń i uznanie znaczenia transgranicznych systemów transportu dla zapewnienia swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Stanowisko to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ brak koordynacji między państwami członkowskimi był dotychczas główną trudnością w ustanawianiu i regulowaniu ograniczeń i kontroli granicznych.

W "mapie drogowej" stwierdzono, że „w fazie przejściowej wzmożenie działań w celu niezakłóconego przepływu towarów i zapewnienia łańcucha dostaw” jest szczególnie ważnym krokiem. Jednak sposób, w jaki państwa członkowskie będą to realizować i wdrażać, pozostaje niejasny.

„Mapa drogowa jest pierwszym, ale wciąż bardzo ogólnym krokiem, i musimy zobaczyć bardziej pragmatyczne wytyczne dotyczące przywrócenia usług transportowych oraz możliwości komunikacji i przemieszczania się ludzi i towarów. Do tej pory rządom nie udało się skoordynować swojej strategii i działań, a więc musimy uniknąć powtórzenia tej sytuacji podczas ożywiania gospodarki - powiedziała Raluca Marian, przedstawiciel generalny IRU.

IRU przede wszystkim wskazuje następujące priorytetowe kwestie:

1) Zielone pasy

Zielone pasy jeszcze nie zostały wszędzie wprowadzone, nawet w przypadku ciężarówek reprezentujących dominujący rodzaj środków transportu na trasach transgranicznych. Długie godziny oczekiwania nadal stanowią największe wyzwanie dla logistyki. Gdy tylko zacznie się proces łagodzenia środków kwarantanny, ruch pojazdów będzie coraz większy, a na granicach mogą ponownie tworzyć się ogromne kolejki. W związku z tym ciągłość łańcucha dostaw zostanie poważnie zagrożona, o ile zielone pasy dla pojazdów handlowych nie będą skutecznie wprowadzane i dopóki nie urzeczywistni się polityka zapobiegająca systematycznemu zatrzymywaniu się ciężarówek na granicach UE.

Niektóre państwa członkowskie tworzą kolumny ciężarówek na granicach, aby pojazdy przejechały przez ich terytorium pod eskortą policji. Jest to sprzeczne z koncepcją zielonych pasów, a ponadto jest niebezpieczne.

2) Publiczny transport pasażerski

Banners block

Zachęcanie przez UE do korzystania z prywatnych samochodów jest rozczarowujące. Transport publiczny zawsze był w centrum zainteresowania UE i państw jako najbardziej skuteczne narzędzie do dbania o środowisko. Zamiast rezygnować z promowanego od dawna środka transportu, IRU wzywa UE do skoncentrowania się na podjęciu natychmiastowych środków ochronnych w celu wznowienia publicznego transportu pasażerskiego. Wielu obywateli europejskich korzysta wyłącznie z transportu publicznego, ponieważ nie mają własnych samochodów.

Istotne są środki ochrony zdrowia, takie jak: badania masowe, ochrona kierowców i dezynfekcja pojazdów.

Kierowcy powinni być traktowani priorytetowo i podlegać testom profilaktycznym. Powinni również mieć pierwszeństwo dostępu do środków ochronnych i dezynfekcyjnych.

Jako partner społeczny na poziomie UE, IRU z zadowoleniem przyjmuje zaproszenie Komisji do wniesienia swojego wkładu w „system szybkiego ostrzegania w celu wykrywania naruszeń w łańcuchach dostaw i tworzenie wartości”.

„Plan działania UE stanowi pierwszy krok w kierunku wyjścia z sytuacji spowodowanej COVID-19” - powiedziała Pani Marian. „Dlatego należy dokładnie rozważyć to, aby transport pasażerski i towarowy, który jest podstawą gospodarki mógł, tak szybko jak to możliwe, bezpiecznie wznowić pracę.”

Źródło: IRU

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły