czwartek, 18 lipiec, 2024
13 maj 2022 r.

Dotacje unijne dla firm transportowych - kto może skorzystać i na jakich warunkach? 

Założenie firmy transportowej wiąże się ze sporym nakładem finansowym. Przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności w tym obszarze musi liczyć się z tym, że już na start będzie musiał wyłożyć niemałą gotówkę. Poza oczywistymi kosztami, takimi jak ZUS czy podatki, pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim inwestycje w sprzęt. Chodzi nie tylko o pojazdy, ale też o tachografy i urządzenia do obsługi systemu e-TOLL. Do tego dochodzą opłaty ubezpieczeniowe - zarówno obowiązkowe OC, jak i AC i OCPD, ewentualnie cargo. Nie można też zapominać o konieczności zorganizowania bazy eksploatacyjnej, czyli miejsca, gdzie bezpiecznie zaparkujemy pojazd, który nie jest w trasie.

To oczywiście nie wszystkie koszty z jakimi musi liczyć się przyszły przewoźnik w transporcie drogowym. Wymieniliśmy tylko te największe, aby zobrazować z jak dużym przedsięwzięciem finansowym mamy do czynienia. Czy przewoźnik musi posiadać gotówkę, aby sprostać tym wszystkim kosztom? Niekoniecznie. Może oczywiście korzystać z różnych form finansowania, takich jak kredyt, leasing czy wynajem długoterminowy. Może też postarać się o dotacje unijne dla firm transportowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tematowi dotacji dla branży TSL. Podpowiemy jakie warunki należy spełnić aby je otrzymać oraz na co możemy przeznaczyć pozyskane środki.

Potwierdzenie zdolności finansowej przewoźnika

Zanim przejdziemy do tematu dotacji dla firm transportowych, musimy jeszcze wspomnieć o jednym obowiązku przyszłego przewoźnika. Chodzi o udowodnienie posiadania środków finansowych w odpowiedniej wysokości. Jeśli przewoźnik planuje na start zakup tylko jednego pojazdu, to musi udowodnić, że posiada kwotę minimum 9 tysięcy euro. Na każdy kolejny pojazd jest to 5 tysięcy euro. Nie są to kwoty, które będą przeznaczone na zakup pojazdów. Są to środki, którymi przewoźnik po prostu musi dysponować.

W jaki sposób można udokumentować posiadanie takich kwot? Może to być gwarancja lub poręczenie bankowe lub też roczne sprawozdanie finansowe. Przewoźnicy często korzystają też z trzeciej opcji – ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Jest to zupełnie odrębne ubezpieczenie i nie ma ono nic wspólnego z OC, AC czy OCPD. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej kosztuje około 500 zł na rok (jeśli posiadamy tylko jeden pojazd). Wykupując takie ubezpieczenie, przedsiębiorca nie musi już udokumentować, że dysponuje kwotami, które wymieniliśmy wyżej.

Dotacje unijne dla firm transportowych

Dotacje unijne działają na zupełnie innych zasadach niż krajowe dofinansowania, na przykład z Urzędu Pracy czy z instytucji samorządowych. Przede wszystkim, środków nie otrzymujemy przed dokonaniem zakupu (na przykład sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności), ale już po realizacji danej inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorca planujący skorzystanie z dotacji unijnych musi mieć już zgromadzony własny kapitał. Mogą to być natomiast środki pochodzące na przykład z kredytu lub innej formy finansowania.

Co bardzo istotne, dotacji unijnej dla firm transportowych nie otrzymamy na zakup pojazdów. Samochody i ciężarówki nie są bowiem zaliczane do tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Z punktu widzenia właścicieli firm transportowych jest to bardzo poważne ograniczenie, ponieważ koszt zakupu pojazdów to zazwyczaj największa inwestycja finansowa z jaką musi się liczyć przyszły przewoźnik. W przypadku firm, których PKD nie jest związany z transportem, pozyskanie wsparcia na zakup pojazdu jest możliwe.

Drugą istotną kwestią w przypadku dotacji unijnych dla firm transportowych, jest to, że środki są przyznawane w ramach różnych programów. Na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ publikowane są na bieżąco programy, do których przedsiębiorca może dołączyć. Najprostszą metodą jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej tutaj. Po wybraniu interesującego nas województwa i zmiany osoby fizycznej na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wyświetli nam się lista wszystkich aktualnych dotacji unijnych. Jeśli dopiero planujemy założenie firmy, w filtrach wybieramy opcję “Rynek pracy i osoby bezrobotne” a po jej rozwinięciu zaznaczamy “Zakładanie firm”. W odróżnieniu od dotacji dla nowych firm z Urzędu Pracy, nie zawsze osoba planująca założenie działalności musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

Co ważne, spora część dotacji unijnych dla osób fizycznych kierowana jest do odbiorców, którzy są w pewien sposób zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Co to oznacza w praktyce? Mogą to być na przykład osoby pozostające przez dłuższy czas zarejestrowane jako bezrobotne, matki, które po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chcą wrócić na rynek pracy lub też osoby, które mieszkają w gminach poniżej progu tak zwanej defaworyzacji (wyznaczane przez jednostki samorządowe).

Na co można przeznaczyć dotacje unijne dla firm?

Każdy program unijny zawiera szczegółowy opis tak zwanych kosztów kwalifikowanych, czyli tych na które można uzyskać dofinansowanie. Bardzo często dotacje są przyznawane nie na sprzęt, lecz na inwestycje których celem jest doskonalenie zawodowe lub pozyskiwanie nowej wiedzy i kompetencji w danym obszarze. Są to więc różnego rodzaju szkolenia, badania, wsparcie rozwoju osobistego, usługi doradztwa czy audytu.

Dotacje dla firm 2021 - 2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest obecnie w trakcie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie budżetu na dotacje unijne w latach 2021-2027. Mimo, że mamy już za sobą pierwszy kwartał 2022 r., to nadal konkursy z nowego programu nie wystartowały. Jak informuje Portal Funduszy Unijnych, nowe projekty powinny się pojawić w drugim kwartale 2022 r. Przedsiębiorcy, którzy więc teraz szukają unijnego wsparcia dla firm muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ aktualnie na portalu znajduje się niewiele projektów.

Jeśli chodzi o budżet na nadchodzące lata, to łącznie dla Polski przewidziane jest 76 miliardów euro. Fundusze Europejskie mają wspierać przede wszystkim inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Pozyskanie dotacji unijnej krok po kroku

Proces pozyskania dotacji z Unii jest kilkuetapowy.

  • Znalezienie odpowiedniego projektu

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, dotacje unijne dla firm to bardzo rozbudowane narzędzie zawierające w sobie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset otwartych projektów jednocześnie. Warto poświęcić czas na pogłębiony research. Czasami programy, które na pierwszy rzut oka wydają się mniej atrakcyjne lub zawierają kryteria trudniejsze do spełnienia okazują się łatwiejsze, ponieważ mniej osób na nie aplikuje.

  • Stworzenie biznesplanu

Większość projektów wymaga przygotowania odpowiedniego biznesplanu, w którym szczegółowo określimy nasze cele i uzasadnimy konieczne wydatki. Jest to moment, w którym powinniśmy zdecydować o zakresie przestrzennym naszego projektu- czy inwestycja dotyczy danego miasta, województwa, całego kraju czy też innych państw.

  • Opracowanie aplikacji konkursowej
Banners block

Jest to najbardziej żmudny i czasochłonny etap w ubieganiu się o dofinansowanie dla firm. Na stronie każdego unijnego projektu znajduje się formularz, który należy wypełnić. Zanim przystąpimy do tej pracy, najlepiej jest zapoznać się z dostępną instrukcją. Do formularza trzeba dołączyć takie dokumenty jak harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analizę finansową oraz studium wykonalności.

  • Ocena aplikacji konkursowej

Złożone dokumenty są oceniane pod względem merytorycznym i formalnym. Zazwyczaj odpowiedź otrzymujemy w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.

  • Podpisanie umowy

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji musimy jeszcze podpisać umowę z instytucją, która zajmuje się daną dotacją. W umowie takiej znajduje się szczegółowy wykaz obowiązków przedsiębiorcy, budżet oraz informacje dotyczące rozliczenia projektu.

  • Rozliczenie projektu

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, dotacje wypłacane są w formie refundacji. Przedsiębiorca musi więc przedstawić dowód poniesienia danego kosztu, aby uzyskać do niego unijne dofinansowanie.

Ponieważ cały proces pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw jest długi i dość czasochłonny, istnieją firmy które się w tym specjalizują. Po ich stronie są wszystkie aspekty formalne i organizacyjne - począwszy od znalezienia odpowiedniego projektu po jego rozliczenie. Jeśli więc nie mamy czasu na zajmowanie się tematem lub też skrupulatne wypełnianie dokumentów jest należy do naszych mocnych stron, warto pomyśleć o tego typu wsparciu.

Dotacje dla nowych firm z innych budżetów niż unijne

Firmy lub osoby planujące założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać również ze środków pochodzących z innych budżetów niż unijne. Niestety firmy transportowe nadal są objęte istotnym ograniczeniem, o którym pisaliśmy wcześniej - nie uzyskają dofinansowania na zakup pojazdów.

Z jakich dotacji dla nowych firm można skorzystać?

  • Dotacje dla nowych firm z Urzędu Pracy

Jedna z najbardziej popularnych w Polsce form wsparcia finansowego dla początkujących przedsiębiorców. Aby z niej skorzystać trzeba posiadać status osoby bezrobotnej – jest to warunek konieczny. Maksymalna kwota jaką można pozyskać to 6-krotność średniego wynagrodzenia. Jeśli naszą działalność będziemy prowadzić przez kolejne 12 miesięcy, to dotacji tej nie musimy zwracać.

  • Dofinansowanie z samorządu

Na terenie wielu gmin w Polsce działa tak zwany lokalny fundusz pożyczkowy. Jego działalność polega przede wszystkim na wspieraniu lokalnej aktywności gospodarczej. Po środki mogą się zgłosić mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Nie jest to jednak bezzwrotna dotacja, lecz pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach. Często korzystają z niej firmy, które nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu w banku. Listę lokalnych funduszy pożyczkowych można znaleźć tutaj.

  • Pożyczka na otwarcie biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Kolejna forma wsparcia finansowego polegająca na udzieleniu pożyczki na preferencyjnych warunkach. Przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Aby z niej skorzystać, przyszły przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Pożyczkę może też otrzymać student ostatniego roku lub absolwent studiów wyższych, który ukończył szkołę na przestrzeni minionych czterech lat i poszukuje pracy.


Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę paliwową bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie.


Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły