poniedziałek, 27 maj, 2024
Strona główna E100
19 sierpień 2020 r.

Pakiet mobilności: pierwsze przepisy dla przewoźników i kierowców od 20 sierpnia

Kontrowersyjny Pakiet Mobilności został opublikowany ostatniego dnia lipca i tym samym już 20 sierpnia zaczynają obowiązywać pierwsze regulacje Pakietu Mobilności I. Przepisy zgodnie z zapowiedziami będą wprowadzane stopniowo i ostatnie z nich wejdą tym samym w życie dopiero w połowie 2026 roku.
Trzy pierwsze regulacje, które zostaną wprowadzone jako pierwsze i których wdrożenie do 20 sierpnia jest obowiązkiem każdego europejskiego przewoźnika dotyczą obowiązkowego odpoczynku kierowców, powrotu kierowców do bazy oraz wydłużenia czasu prowadzenia pojazdów.

Odpoczynek kierowców

Istotnymi zmianami, które wchodzą w życie jako pierwsze są te dotyczące obowiązkowego odpoczynku kierowców. Celem tych zmian jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach oraz zapobiegnięciu nieuczciwej konkurencji, która wynika z niestosowania się do przestrzegania czasu pracy przez część przewoźników.

Od 20 sierpnia każdy odpoczynek kierowcy trwający dłużej niż 45 godzin odbywany będzie musiał być poza kabiną pojazdu, czyli w miejscu zaopatrzonym w odpowiednie zaplecze sanitarne oraz mogące zapewnić bezpieczeństwo kierowcy. Ułatwić spełnienie tego obowiązku mają odpowiednio certyfikowane parkingi zgodne z normami unijnymi. Ich wykaz będzie publikowany na stronie Komisji Europejskiej. Aby uzyskać certyfikacje w tym zakresie zarządcy parkingów będą musieli zapewnić na nich między zasilanie elektryczne, punkty umożliwiające zakup jedzenia i picia czy łączność komunikacyjną (np. Wi-Fi).

Zmieniają się również przepisy dotyczące odpoczynków tygodniowych- zarówno tych skróconych (24-godzinnych) oraz regularnych (45-godzinnych). Kierowca w ciągu dwóch tygodni pracy będzie musiał wykorzystać dwa regularne okresy odpoczynku + jeden regularny skrócony okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy, który będzie trwał co najmniej 24 godziny.

Skrócony odpoczynek może być odbierany nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych. Kierowcy mogą wykorzystać dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd tylko pod warunkiem, że w ciągu następujących po nich 4 tygodniach pracy wykorzystają tygodniowe okresy odpoczynku, przy czym przynajmniej dwa muszą być regularnymi okresami tygodniowymi.

W momencie kiedy kierowca wykorzysta dwa tygodniowe skrócone odpoczynki pod rząd kolejny musi już być odpoczynkiem regularnym tygodniowym odbywającym się obowiązkowo w kraju w którym siedziba ma firma, która go zatrudnia, w którym jest zarejestrowana lub w którym znajduje się miejsce zamieszkania kierowcy.
Wspomniany odpoczynek tygodniowy kierowca będzie odbierał wraz z należnymi rekompensatami. Kierowca będzie odbierał jednorazowo pozostałą część skróconego tygodniowego okresy odpoczynku przez upływem trzeciego tygodnia pracy, który następuje bezpośrednio po tygodniu w którym miał miejsce skrócony tygodniowy odpoczynek. W przypadku w którym kierowca wykorzystał dwa skrócone odpoczynki pod rząd, następny regularny odpoczynek musi być poprzedzony rekompensatami za nie.

Rekompensaty, które trwają więcej niż 45 godzin nie mogą być spędzane w kabinie. Miejsce do ich spędzenia musi zapewniać odpowiednie warunki o których wspominaliśmy na początku tej sekcji.

Kierowca, który wykonuje transport i znajduje się w danym momencie na promu lub w pociągu jeśli chcę wykorzystać regularny dzienny lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę. Okres odpoczynku nie może też być przerwany czynnościami zawodowymi więcej niż dwa razy, trwającymi łącznie dłużej niż godzinę.

Powrót do bazy

Banners block

Druga znacząca zmiana, która wprowadzona musi zostać już na dwa tygodnie przed rozpoczęciem października 2020 r. jest obowiązek organizowania przez przewoźników w taki sposób pracy podległych mu kierowców, aby mieli możliwość powrotu do centrum operacyjnego (bazy) w celu wypełnienia obowiązku wykorzystania odpoczynków. Kierowcy będą mogli wykorzystać wtedy jeden regularny tygodniowy odpoczynek lub tygodniowy odpoczynek trwający ponad 45 godzin (będący rekompensatą za skrócony odpoczynek tygodniowy).

Celem tej regulacji jest taka organizacja czasu pracy kierowców, aby spędzali oni jak najwięcej okresów odpoczynku np. w miejscu zamieszkania, ale już do kierowcy należy decyzja czy okres odpoczynku będzie spędzany w domu czy w siedzibie firmy.

Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane i powinno być dokumentowane za pomocą zapisów z tachografów lub planów pracy kierowców.

Wydłużony czas prowadzenia pojazdu

Od 20 sierpnia 2020r. dzienny lub tygodniowy czas prowadzenia pojazdu będzie mógł być wydłużony o dodatkową godzinę, aby kierowca miał czas dojechać do bazy lub miejsca zamieszkania, aby wypełnić obowiązek regularnego tygodniowego i skróconego okresu odpoczynku. Dodatkowa godzina nie może zagrać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Możliwe będzie również wydłużenie czasu jazdy kierowcy o dwie godziny, ale w takim przypadku przed rozpoczęciem dodatkowego czasu musi udać się na 30-minutową przerwę.

Powód z jakiego nastąpiło wydłużenie godzin pracy ma być wpisywany odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z niego lub na planie pracy- tuż po dotarciu na miejsce docelowe.

Należy też pamiętać, że wydłużenie czasu pracy musi być kompensowane równoważnym okresem odpoczynku jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia pracy, który następuje po tygodniu w którym wykorzystywano dodatkowe godziny.

Źródło: tckancelaria.eu
Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły