wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

4 sierpień 2020 r.

Ograniczenia w przemieszczaniu się i wjeździe do Francji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało nowe zalecenia dla osób przebywających we Francji, planujących podróż między Francją a Polską lub przejazd przez terytorium francuskie:

Nie obowiązują żadne ograniczenia w poruszaniu się po terenie Francji kontynentalnej.
Komunikacja kolejowa i lotnicza funkcjonuje normalnie. W środkach transportu publicznego i innych miejscach użyteczności publicznej obowiązuje noszenie masek i pozostawanie w odległości co najmniej 1 metra od innych osób.

Wjazd i tranzyt przez Francję
Przy podróżach drogą lotniczą, może być wymagane złożenie deklaracji o braku symptomów zakażenia i styczności z wirusem oraz pomiar temperatury.
Kwarantanna jest obowiązkowa w przypadku osób, które wykazują symptomy zakażenia lub których wynik testu na obecność wirusa był pozytywny.

Podróże w granicach UE i strefy Schengen
Na chwilę obecną nie ma obostrzeń dotyczących osób podróżujących pomiędzy Polską a Francją. Wjazd osób na teren Francji kontynentalnej z terenu państw Unii Europejskiej i strefy Schengen nie jest podlega ograniczeniom. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży.

Wjazd z Wielkiej Brytanii
Osoby wjeżdżające z terytorium Wielkiej Brytanii, niezależnie od obywatelstwa, powinny poddać się dobrowolnej kwarantannie.

Wjazd spoza granic UE i strefy Schengen
Granice zewnętrzne UE i strefy Schengen pozostają zamknięte. Zakaz wjazdu spoza obszaru UE i strefy Schengen nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE i należących do strefy Schengen.

Źródło: gov.pl

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły