wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

26 październik 2020 r.

Niedociągnięcia kontroli wagowych w Rosji

Według doniesień rosyjskich mediów w najbliższym czasie odpowiedzialność za naruszanie norm dotyczących wagi oraz gabarytów pojazdów z ładunkiem może się zaostrzyć. Przede wszystkim uderzy to w firmy zajmujące się transportem materiałów sypkich: w planach jest zobowiązanie ich do posiadania stacjonarnych punktów kontroli wagowo gabarytowej.

Jakie są konsekwencje dla całej branży? Na razie trudno to ocenić, zwłaszcza że jak pokazuje praktyka, przewoźnicy towarowi w Rosji potrafią dostosować się do najbardziej nieoczekiwanych warunków.

Jedno jest pewne: liczne przypadki naruszeń, w tym ze strony organów kontrolnych, wskazują, że rosyjski system kontroli wagowej wymaga zmian.

Niedawno gospodarze kanału TROGAI na Yandex. Zen w swoim przeglądzie przeanalizowali cztery poważne niedociągnięcia, które ich zdaniem znacznie komplikują życie przewoźników towarowych.

1. Brak punktów wagowych do samodzielnego sprawdzania masy pojazdów

Według statystyk tylko 40% przewoźników towarowych kontroluje załadunek pojazdu. Dlatego naprawdę potrzebne są punkty pomiarowe umożliwiające określenie przeciążenia.

Oczywiście, najłatwiejszym sposobem stwierdzenia przeciążenia jest sprawdzenie ładunku podczas nadawania towaru. Jednak nie każdy nadawca dysponuje odpowiednim sprzętem. Ponadto jego obecność nie jest teraz obowiązkowa.

Inną opcją kontroli jest montaż czujników kontrolnych w samym pojeździe. Jednak w praktyce są to dodatkowe wydatki, na które nie wszyscy się godzą.

2. Nierówny podział odpowiedzialności pomiędzy uczestników procesu

Dziś za przciążenie w samochodzie odpowiada kierowca, nadawca i przewoźnik. Ale na przykład trudno jest udowodnić udział nadawcy w naruszeniu norm, a także udokumentować, że przeciążenie nastąpiło już w momencie załadunku.

Ponadto przepisy nie przewidują odpowiedzialności spedytorów i odbiorców, którzy mogą postawić przewoźnikowi takie warunki, że nie może on odmówić przewozu towaru, naruszając przy tym normy wagowe i gabarytowe.

Dlatego też, zdaniem autorów artykułu, do odpowiedzialności powinni być pociągani wszyscy uczestnicy procesu przewozowego.

3. Nieprawidłowa praca punktów kontroli wagowej i gabarytowej

Często zdarza się, że przewoźnik otrzymuje karę za przeciążenie, chociaż w momencie przechodzenia kontroli wszystkie parametry pojazdu były w normie. Zdarza się też, że w przypadku zarejestrowania tego samego przeciążenia w kilku automatycznych punktach kontroli wagowo-gabarytowej, firma może otrzymać kilka dużych kar naraz za jedno i to samo naruszenie.

Banners block

Dlatego wielu przewoźników nie doładowuje swoich pojazdów (= traci zysk) lub nawet omija punkty kontroli wagowo-gabarytowej.

4. W przypadku naruszenia – brak dobrego rozwiązania dla wszystkich stron

Niezależnie od tego, gdzie ujawniono naruszenie (punkt stacjonarny czy mobilny), przewoźnik oprócz zapłacenia mandatu, może stracić samochód wraz z ładunkiem: zostanie on zatrzymany. Nie trzeba dodawać, jakie straty w takim przypadku ponoszą przewoźnicy towarowi.

W jakich przypadkach można się odwołać od kary za przeciążenie?

Praktyka sądowa pokazuje, że sądy najczęściej zaspokajają roszczenia policji drogowej wobec osób naruszających normy wagowo-gabarytowe. Jednak odwoływać się zawsze można.

Właściciel pojazdu może to zrobić w 2 przypadkach:

1) jeżeli samochód został wynajęty od innej osoby na podstawie umowy

2) jeżeli samochód ciężarowy przewoził ładunek na potrzeby własne, a właściciel pojazdu może to udowodnić.

W pierwszym przypadku odpowiedzialność ponosi najemca pojazdu (art. 2.6.1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej), w drugim - kara zostanie nałożona jak na osobę fizyczną.

Przewoźnik ma prawo odwołać się od kary, jeżeli ciężarówka została załadowana ładunkiem masowym lub płynnym, a mandat został nałożony za przeciążenie osi.

Takiego ładunku (piasek, płyn, kamienie) nie da się w żaden sposób przymocować, więc kierowca nie będzie w stanie kontrolować jego położenia ani przemieszczenia się.

Jednak w tym przypadku dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie powinna się zmieniać.

Nadawca towaru również może odwołać się od kary, jeżeli na trasie przejazdu odbyło się kilka ważeń, a pierwsze z nich nie wykazało naruszeń.

Jak uniknąć kary za przeciążenie?

  • Zapoznaj się i przestrzegaj rosyjskich przepisów dotyczących transportu towarów ciężkich oraz przestrzegaj norm dotyczących załadunku.
  • Sprawdź jakość umocowania ładunku.
  • Jeśli to możliwe, zainstaluj w przyczepie czujniki nacisku na oś.
  • Podczas załadunku można skorzystać ze specjalnych programów komputerowych, które wyliczają optymalne warianty rozmieszczenia ładunku w pojeździe.

Na podstawie materiałów trans.info, zen.yandex.ru i innych źródeł internetowych

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły