środa, 17 kwiecień, 2024
Strona główna E100
16 kwiecień 2021 r.

Logistyka: wyniki 2020 r. i prognozy

Pandemia miała negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia. Branża logistyczna nie była tutaj wyjątkiem. Przyjrzyjmy się, jaki był poziom funkcjonowania rynku usług transportowych i logistycznych w ubiegłym roku i czego można się spodziewać w nowym 2021 roku.

Ubiegły rok i wpływ COVID-19
Sytuacja na rynku usług transportowych i logistycznych w 2020 r. znacznie różniła się od poprzednich okresów. Pandemia stała się głównym czynnikiem wpływającym na pracę całej światowej gospodarki, a doświadczenia zgromadzone wcześniej przez logistyków podczas kryzysów gospodarczych i politycznych tylko częściowo złagodziły skutki COVID-19.

Spadek popytu w niektórych branżach na międzynarodowe usługi logistyczne w okresach szczytowych wyniósł 40-50% (materiały budowlane, hutnictwo). Ale były też branże, w których nastąpił wzrost o 20-30% (woda, napoje).

Jednak w 2020 r. redukcje w niektórych branżach nie oznaczały, że kierunek ten stał się dla dostawców usług logistycznych nieperspektywiczny. Na przykład branże inżynieryjne, przemysłu chemicznego, materiałów budowlanych podczas pandemii wykazały silnie ujemną dynamikę, ale mimo to pozostały na liście branży o wysokim popycie na usługi logistyczne. Jednocześnie przemysł farmaceutyczny i drzewny wykazywał zwiększone zapotrzebowanie na dostawy podczas pandemii, jednak wielkość tego rynku pozostała niska.

Według dyrektor wykonawczej TELS Olgi Nowik, od początku pandemii do końca kwietnia można zidentyfikować dwa etapy w relacjach między dostawcami usług logistycznych, a właścicielami ładunków. Pierwszy - kiedy zleceniodawcy transportów nie zdawali sobie jeszcze w pełni sprawy z problemu i nie mieli wiedzy na temat rozwoju środków związanych z kwarantannami na różnych rynkach, charakterystyczna była tutaj pewna panika z ich strony, zaostrzanie wymagań, a niekiedy groźby za niewykonanie warunków umowy. Okres ten charakteryzował się deficytem przewozów i wzrostem stawek przewozowych. Już na drugim etapie, kiedy właściciele ładunków zdali sobie sprawę z potęgi problemu, przeorganizowana została praca na wszystkich poziomach. W tym okresie obserwowaliśmy spadek ilości transportów, obniżkę frachtów, rewizję zobowiązań przetargowych, przerwy w podejmowaniu decyzji i zawieszanie postępowań przetargowych.

Pewne ożywienie po lockdownie rozpoczęło się w trzecim kwartale. Według danych Eurostatu, dynamika spadku na rosyjskim rynku międzynarodowych przewozów towarowych zmniejszyła się z 11,6% w drugim kwartale do 2% - w trzecim. A na ukraińskim rynku przewozów ciężarowych ujemna dynamika w drugim kwartale przeszła w dodatnią - w trzecim - +7%.

Czego logistycy mogą spodziewać się w najbliższej przyszłości?
Eksperci przewidują pełne ożywienie rynku usług transportowych i logistycznych w ciągu dwóch lat.

Banners block

Jednocześnie pod względem wartości niektóre segmenty mogą odbić się już pod koniec 2021 r. Według wstępnych danych, w ubiegłym roku wartość rynku przewozów towarowych spadła o 5%. W ciągu 11 miesięcy spadek pracy przewozowej sięgnął 4,4%, a taryf - w okolicach 1%.

Chiny, Chiny – na ratunek
Chiński kierunek może być dosłownie kluczem do ożywienia nie tylko branży logistycznej, ale także gospodarek wielu krajów. Popyt na transport towarów w relacji Chiny - Europa - Chiny nabiera tempa każdego dnia.

Podczas gdy większość firm logistycznych ponosi straty spowodowane pandemią, popyt na transport towarów z Chin wzrósł kilkakrotnie.

Na przykład absolutnym rekordem były dane z lipca ubiegłego roku, kiedy "Koleje Chińskie" w kierunku Europy wysłały 1232 pociągi.

Pomimo pandemii w 2020 r. eksport w Chinach wzrósł o 3,6%. Jednocześnie import spadł o 1,1%. W 2019 r. zwiększenie eksportu wyniosło zaledwie 0,5% po wzroście o 9,9% w 2018 r., natomiast import spadł o 2,8% wobec wzrostu o 15,8% w 2019 r. Po raz pierwszy od 2015 r. bilans handlowy Chin zwiększył się do 535 mld USD.

Łącznie w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. w lipcu 2020 r. wskaźniki wzrosły o 68%. Jednocześnie uległa zmianie długość pociągów: w sierpniu wysłanych było 113 000 kontenerów towarowych, czyli o 73% więcej niż w roku poprzednim.

Wszystkie te dane pokazują, że Jedwabny Szlak staje się coraz bardziej atrakcyjny dla przewoźników, procesy logistyczne na tym kierunku zostały przeorganizowane i chiński kierunek stał się jednym z niezastąpionych szlaków transportowych.

Materiał przygotowany na podstawie źródeł internetowych

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły