niedziela, 16 czerwiec, 2024
30 czerwiec 2020 r.

Austria przedstawia warunki podróży

Od 15 czerwca środki w Austrii zostały złagodzone. Maseczki trzeba teraz nosić maskę tylko w transporcie publicznym i sektorze opieki zdrowotnej, takich jak apteki, szpitale itp.

Wjazd do Austrii (zasady ogólne)

Od 16 czerwca obowiązują następujące zasady: Osoby wjeżdżające do Austrii ze strefy Schengen oraz z europejskich krajów nienależących do strefy Schengen (Andora, Bułgaria, Irlandia, Chorwacja, Monako, Rumunia, San Marino, Watykan, Wielka Brytania i Cypr) muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające negatywny wynik testu COVID-PCR. Świadectwo nie może być starsze niż 4 dni w momencie wjazdu. Alternatywnie, należy przeprowadzić 14-dniową samokontrolę kwarantanny domowej lub kwarantanny w odpowiednim miejscu.

Całe rozporządzenie nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają do Austrii z 32 krajów europejskich wymienionych w załączniku A i (łącznie) mają miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania w Austrii lub w jednym z tych krajów.

Wjazd spoza strefy Schengen

Osoby przyjeżdżające do Austrii muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzając negatywny wynik testu COVID-PCR (świadectwo nie może być starsze niż 4 dni przy wjeździe) lub podjąć 14-dniową samokontrolę kwarantanny domowej lub kwarantanny w odpowiednim miejscu zakwaterowania (w przypadku odmowy kwarantanny wjazd będzie zabroniony). Istnieje możliwość bezpłatnych testów podczas kwarantanny. Kwarantanna może zostać przerwana tylko w przypadku zapewnienia natychmiastowego wyjazdu z Austrii. Przepisy te dotyczą: obywateli Austrii, obywateli UE / EOG, obywateli Szwajcarii i członków ich rodzin mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym, posiadaczy austriackiej wizy D lub dowodu tożsamości ze zdjęciem, zgodnie z § 95 FPG (dowód tożsamości ze zdjęciem dla posiadaczy przywileje i immunitety w Austrii) lub osoby posiadające prawo pobytu lub dokumentacja prawa pobytu,

Następujące kategorie obywateli państw trzecich mogą wjechać do kraju z dowolnego miejsca (niezależnie od tego, czy pochodzą ze strefy Schengen, czy z Andory, Bułgarii, Irlandii, Chorwacji, Monako, Rumunii, San Marino, Watykanu, Wielkiej Brytanii i Cypru):

Członkowie personelu misji dyplomatycznych i członkowie ich rodzin mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym.
Pracownicy organizacji międzynarodowych i członkowie ich rodzin mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym.
Pracownicy pomocy humanitarnej.
Personel pielęgniarski i zdrowotny.
Pracownicy sezonowi w rolnictwie, leśnictwie i turystyce.
Pasażerowie w tranzycie.
Kierowcy zajmujący się transportem towarów.
Zwolnienia z wymogów testowania i kwarantanny

Po wjeździe osoby są zwolnione z obowiązku testowania lub poddawania kwarantannie, jeżeli wykonują jedną z następujących czynności:

Transport towarów.
Transport handlowy.
Podróż lub lot powrotny.
Transfer podróż lub lot.
Zakazy jazdy

Ze skutkiem od 18 maja ponownie zastosowano w weekendy i święta zakazy jazdy dla ciężarówek powyżej 7,5 tony i ciężarówek z przyczepami. Na dzień dzisiejszy firma AISÖ nie otrzymała informacji dotyczących kalendarza letniego zakazu jazdy. Z zastrzeżeniem zachowania krajów sąsiednich możliwe jest, że w najlepszym razie wydany zostanie bardzo krótki kalendarz.

Ograniczenia na granicach

Austria - Włochy

Od 16 czerwca Austria otworzyła swoje granice z Włochami. Wszystkie przejścia graniczne między Austrią a Włochami są ponownie otwarte. Od tej daty nie jest wymagany ani ujemny test SARS-CoV-2, ani kwarantanna 14. Sporadyczne kontrole graniczne są nadal przeprowadzane.

Austria - Niemcy

Banners block

Przybywając z Niemiec, wjazd do Austrii jest możliwy od 4 czerwca bez obowiązku posiadania zaświadczenia lekarskiego ani obowiązku kwarantanny w domu. Nie przeprowadza się systematycznych kontroli granicznych.

Austria-Szwajcaria

Od 4 czerwca przywrócono pełną swobodę podróżowania między Austrią a Szwajcarią.

Austria - Węgry

Od 5 czerwca nie ma już kontroli granicznych. Przejścia graniczne między Austrią (AT) a Węgrami (HU) są jednak dozwolone tylko na tych oficjalnych przejściach granicznych: Klingenbach, Deutschkreuz, Nickelsdorf i Heiligenkreuz. Ruch handlowy między AT a HU nie podlega już ograniczeniom.

Austria-Słowenia:

Wszystkie przejścia graniczne między Austrią a Słowenią są ponownie otwarte, ale tylko obywatele Słowenii i Austrii mogą z nich korzystać. Wszyscy pozostali obywatele mogą korzystać wyłącznie z następujących przejść granicznych: tunel Karawanken, Loibltunnel i autostrada Spielberg, a także Spielfeld Bahnhof, które dotyczą wyłącznie ruchu kolejowego.

Przepisy nie dotyczą transportu towarów ani przewozu towarów. Transport towarowy przebiega sprawnie przez wszystkie otwarte przejścia graniczne z Republiką Słowenii; o ile dostępna jest odpowiednia dokumentacja (dokumenty zamówienia i dostawy, dokumenty noty, paszport kierowcy lub dowód osobisty i dowód zatrudnienia).

Austria - Słowacja

Granice są otwarte i przywrócono swobodę podróżowania między Austrią a Słowacją. Od 4 czerwca osoby fizyczne mogą swobodnie wjeżdżać do Austrii ze Słowacji.

Austria - Liechtenstein

Od 4 czerwca kontrole graniczne i kontrole zdrowia zostały zniesione

Austria-Czechy:

Wszystkie przejścia graniczne między Austrią a Czechami są otwarte.

Źródło: AISÖ

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły