Wyniki miejskiego konkursu twórczości artystycznej „PROmocja”

W „Ośrodku dokształcania dzieci i młodzieży w Brześciu” podsumowano wyniki miejskiego konkursu twórczości artystycznej „PROmocja” dla uczniów i twórczych zespołów placówek ogólnokształcących, placówek dokształcających i uczącej się młodzieży.

W konkursie wzięło udział 484 uczniów z 21 brzeskich placówek oświatowych. W sumie do konkursu zgłoszone zostały 93 spektakle w kategoriach: „Twórczość wokalna” i „Twórczość choreograficzna”.
Lokalny fundusz charytatywny „Nowe pokolenie” obdarował młode talenty słodkimi nagrodami.