E100 Family to projekt charytatywny grupy E100.

Ważny obszar aktywności dobroczynnej firmy jest ściśle związany z sektorem transportu drogowego. Zrozumienie ryzyka i złożoności zawodu kierowcy ciężarówki stanowiło podstawę do stworzenia strategii pomocy dla kierowców i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność charytatywna firmy koncentruje się również na pomocy finansowej dla dzieci chorych na raka, osieroconych, z rodzin niepełnych, dużych rodzin o niskich dochodach, dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, dzieci uzdolnionych, a także innych grup potrzebujących.

Nasze osiągnięcia
17
rodzin kierowców
ciężarówek w trudnej sytuacji życiowej otrzymało pomoc finansową
15
dużych rodzin
znajduje się pod stałą opieką E100 Family
5
domów dziecka
regularnie otrzymuje wsparcie finansowe
4
instytucji edukacyjnych
otrzymuje co roku stypendia dla uzdolnionych studentów
5
instytucji edukacyjnych
kupiło niezbędny sprzęt przy wsparciu E100 Family
2
ośrodków społeczno-pedagogicznych
otrzymuje pomoc materialną
Wysokość wydatków
€560 000