E100 Family to projekt charytatywny grupy E100.

Firma E100 finansuje programy charytatywne od początku swojej działalności. W celu kontynuowania realizacji tych programów, w 2013 r. na Białorusi założono Fundację „Novoye pokoleniye”. Instytucja stała się jedną z największych w regionie organizacji non-profit prowadzących działalność charytatywną.

Ważny obszar aktywności dobroczynnej firmy jest ściśle związany z sektorem transportu drogowego. Zrozumienie ryzyka i złożoności zawodu kierowcy ciężarówki stanowiło podstawę do stworzenia strategii pomocy dla kierowców i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność charytatywna firmy koncentruje się również na pomocy finansowej dla dzieci chorych na raka, osieroconych, z rodzin niepełnych, dużych rodzin o niskich dochodach, dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, dzieci uzdolnionych, a także innych grup potrzebujących.

Nasze osiągnięcia
17
rodzin kierowców
ciężarówek w trudnej sytuacji życiowej otrzymało pomoc finansową
15
dużych rodzin
znajduje się pod stałą opieką E100 Family
5
domów dziecka
regularnie otrzymuje wsparcie finansowe
4
instytucji edukacyjnych
otrzymuje co roku stypendia dla uzdolnionych studentów
5
instytucji edukacyjnych
kupiło niezbędny sprzęt przy wsparciu E100 Family
2
ośrodków społeczno-pedagogicznych
otrzymuje pomoc materialną
Wysokość wydatków
€560 000
Obecnie realizowane są duże projekty w Polsce, Białorusi, Rosji i Ukrainie.

Obecność firmy E100 na wielu rynkach pozwala na szerokie prowadzenie działań charytatywnych.

W celu połączenia wszystkich inicjatyw charytatywnych firmy z różnych regionów powstał projekt E100 Family. Na jego przykładzie być może uda się pokazać, że biznes nie tylko może, ale musi być społecznie odpowiedzialny.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).