Projekt charytatywny E100 Family prowadzi działania w kilku obszarach.

Przede wszystkim zapewniamy pomoc finansową kierowcom zawodowym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

E100 Family współpracuje również z kilkoma organizacjami non-profit, których projekty są finansowane na bieżąco.

Komu pomagamy:
Pomoc dla kierowców zawodowych i ich rodzin
Pomoc dla dzieci chorych na raka
Pomoc dla dzieci bez opieki rodzicielskiej
Pomoc dla rodzin dużych i o niskich dochodach
Pomoc dla dzieci uzdolnionych
Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Projekt charytatywny E100 Family realizuje wszystkie programy społeczne na własny koszt i we współpracy z organizacjami non-profit, przy aktywnym udziale pracowników E100.

Wierzymy, że nasza gotowość do łączenia zasobów, wzięcia odpowiedzialności, dzielenia się naszymi rozwiązaniami i doświadczeniem, a także wspieranie specjalistów społecznych pomoże uczynić ten świat lepszym miejscem dla nas dzisiaj i dla naszych dzieci jutro.