Projekt charytatywny E100 Family prowadzi działania w kilku obszarach.

Przede wszystkim zapewniamy pomoc finansową kierowcom zawodowym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

E100 Family współpracuje również z kilkoma organizacjami non-profit, których projekty są finansowane na bieżąco.

Komu pomagamy:
Pomoc dla kierowców zawodowych i ich rodzin
Pomoc dla dzieci chorych na raka
Pomoc dla dzieci bez opieki rodzicielskiej
Pomoc dla rodzin dużych i o niskich dochodach
Pomoc dla dzieci uzdolnionych
Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Projekt charytatywny E100 Family realizuje wszystkie programy społeczne na własny koszt i we współpracy z organizacjami non-profit, przy aktywnym udziale pracowników E100.

Wierzymy, że nasza gotowość do łączenia zasobów, wzięcia odpowiedzialności, dzielenia się naszymi rozwiązaniami i doświadczeniem, a także wspieranie specjalistów społecznych pomoże uczynić ten świat lepszym miejscem dla nas dzisiaj i dla naszych dzieci jutro.

Organizacje non-profit, z którymi stale współpracujemy:
Fundacja "Novoe Pokolenie" (Białoruś)

Brzeska fundacja charytatywna „Novoe Pokolenie” została założona w 2013 roku. Prowadzi działalność charytatywną i zapewnia pomoc finansową, rzeczową oraz psychologiczną. Pomaga dzieciom niepełnosprawnym, osieroconym, pozostawionym bez opieki rodzicielskiej, z rozbitych rodzin, dużym rodzinom o niskich dochodach, dzieciom zdolnym, a także innym potrzebującym.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (Polska)

Fundacja działa od ponad 28 lat i każdego roku pomaga tysiącom dzieci z całej Polski, w tym pacjentom wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii Dziecięcej i Hematologii - Przylądek Nadziei. Szpital został zbudowany z inicjatywy fundacji i dziś jest najnowocześniejszym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce. Każdego roku lekarze i pielęgniarki walczą o życie 2000 dzieci przyjeżdżających do Wrocławia na leczenie z całego kraju.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).