Aparat elektrochirurgiczny dla szpitala

Na początku 2022 r. dla Szpitala Miejskiego nr 2 w Brześciu zakupiliśmy aparat elektrochirurgiczny wysokiej częstotliwości EHVCh-80-03-FOTEK o wartości 3 000 dolarów.

Urządzenie służy do leczenia radiochirurgicznego. Jego skuteczność jest bardzo wysoka: patologie są skutecznie eliminowane w przypadku 90-95% nawrotów i w okresie rehabilitacji.