Wózek dla Zofii Wiuganowej

Niedawno fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” zakupiła specjalny wózek dla 8-letniej Zofii Wiuganowej.

Dziewczynka ma porażenie mózgowe i potrzebuje wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla dzieci z tą chorobą. Jego koszt dla rodziny Zofii jest bardzo wysoki, dlatego matka dziewczynki poprosiła o pomoc fundację.

Kupiliśmy dla Zofii i przekazaliśmy jej rodzinie ten specjalistyczny wózek.