Prezenty dla zwycięzców olimpiad rejonowych

Jednym z programów realizowanych przez fundację charytatywną Nowe Pokolenie jest wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Co roku uczniowie brzeskich szkół podstawowych i gimnazjów reprezentują rejon w olimpiadach przedmiotowych różnego stopnia, pracach badawczych i konkursach. Tak więc w tym roku szkolnym, dzięki wsparciu fundacji, młodzież na ostatnim etapie olimpiady zdobyła 9 dyplomów z informatyki, języka rosyjskiego, geografii, biologii, nauk społecznych i edukacji zawodowej.

Oprócz wsparcia finansowego wszyscy uczestnicy olimpiad rejonowych otrzymali pamiątkowe upominki od fundacji „Nowe Pokolenie”.