niedziela, 2 października, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

29 maja 2020 r.

Rozporządzenie UE w sprawie certyfikatów, licencji, zezwoleń, kontroli oraz szkoleń transportowych

Rozporządzenie UE w sprawie certyfikatów, licencji, zezwoleń, kontroli oraz szkoleń transportowych.

W dniu 27 maja zostało opublikowane rozporządzenie (UE) 2020/698. Rozporządzenie określa szczególne i tymczasowe środki dotyczące odnowienia lub przedłużenia niektórych certyfikatów, licencji i zezwoleń oraz odroczenia niektórych okresowych kontroli oraz okresowych szkoleń w dziedzinie przepisów transportowych. W odniesieniu do transportu drogowego następujące przepisy i dyrektywy mogą podlegać tymczasowym zmianom:

• Dyrektywa 2003/59 / WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców
• Dyrektywa 2006/126 / WE w sprawie praw jazdy
• Rozporządzenie 165/2014 / UE w sprawie tachografów w transporcie drogowym
• Dyrektywa 2014/45 / UE w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i przyczep
• Rozporządzenie (WE) 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu
• Rozporządzenie (WE) 1072/2009 w sprawie dostępu do rynku przewozów drogowych
• Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie dostępu do rynku dla autokarów i autobusów

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2020 r. Jednakże art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 5 i art. 11 ust. 28 maja 2020 r.

Źródło: Unia Europejska

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły