Powitanie wiosny z Fundacją „Nowoe pokolenie”

Dzieci – to szczerość i miłość w czystej postaci. One pomagają, współprzeżywają i czynią dobro tak po prostu, nawet się nad tym nie zastanawiając. Jednak, niestety, dzieci często same potrzebują pomocy. Pracownicy „Nowego pokolenia” dobrze o tym wiedzą i zawsze troszczą się o swoich podopiecznych.

Tak więc również w tym roku wiosnę rozpoczęli od przygotowania dla nich miłych niespodzianek. 23 lutego i 8 marca rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z Terytorialnego Centrum Obsługi Socjalnej Mieszkańców Rejonu Moskiewskiego w Brześciu otrzymały od fundacji zestawy upominków. Dla dwadzieściorga dzieci z rodzin potrzebujących, uczniów szkoły średniej nr 29 i gimnazjum nr 1, za środki fundacji zostały zakupione przybory szkolne, odzież oraz obuwie na początek sezonu wiosennego. Ponadto pomocy udzielono również dzieciom pozostającym bez opieki rodziców. Maksymowi Woskriesieńskiemu pracownicy „Nowego pokolenia” podarowali laptop, a dla podopiecznych szkoły z internatem w Żabinku do gabinetu sensorycznego zakupili panel dźwiękowy. Dla Szkoły Specjalnej w Brześciu fundacja nabyła materiały eksploatacyjne do stworzenia studia zawodowego „Kwiaciarnia”.

Każdego miesiąca „Nowe pokolenie” wspiera także dzieci, które uczestniczą w różnych zawodach i mistrzostwach. Przykładowo, w ubiegłym miesiącu organizacja wystąpiła w roli sponsora wyjazdu uczniów brzeskiego gimnazjum nr 1 oraz szkoły średniej nr 2 w Łunińcu na Bałtycki Konkurs Naukowo-Techniczny odbywający się w Petersburgu oraz Otwartą Olimpiadę z Programowania w Moskwie.

Utalentowani podopieczni fundacji już nie raz dostarczali radości swoimi osiągnięciami. Ostatnio również 11-letnia Sasza Tarasienko zdobyła srebrny i brązowy medal na mistrzostwach krajowych w szybkich szachach i blitzu wśród dziewcząt do lat 18 w Grodnie. Kolejny mieszkaniec Brześcia, Dima Makarewicz, został mistrzem kraju chłopców do lat 8. A na Otwartym Turnieju Republikańskim „Ostrza Polesia” w szermierce z szablami w Homlu szermierze z Brześcia zdobyli cztery brązowe i trzy srebrne medale.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).