Powitanie wiosny z Fundacją „Nowoe pokolenie”

Dzieci – to szczerość i miłość w czystej postaci. One pomagają, współprzeżywają i czynią dobro tak po prostu, nawet się nad tym nie zastanawiając. Jednak, niestety, dzieci często same potrzebują pomocy. Pracownicy „Nowego pokolenia” dobrze o tym wiedzą i zawsze troszczą się o swoich podopiecznych.

Tak więc również w tym roku wiosnę rozpoczęli od przygotowania dla nich miłych niespodzianek. 23 lutego i 8 marca rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z Terytorialnego Centrum Obsługi Socjalnej Mieszkańców Rejonu Moskiewskiego w Brześciu otrzymały od fundacji zestawy upominków. Dla dwadzieściorga dzieci z rodzin potrzebujących, uczniów szkoły średniej nr 29 i gimnazjum nr 1, za środki fundacji zostały zakupione przybory szkolne, odzież oraz obuwie na początek sezonu wiosennego. Ponadto pomocy udzielono również dzieciom pozostającym bez opieki rodziców. Maksymowi Woskriesieńskiemu pracownicy „Nowego pokolenia” podarowali laptop, a dla podopiecznych szkoły z internatem w Żabinku do gabinetu sensorycznego zakupili panel dźwiękowy. Dla Szkoły Specjalnej w Brześciu fundacja nabyła materiały eksploatacyjne do stworzenia studia zawodowego „Kwiaciarnia”.

Każdego miesiąca „Nowe pokolenie” wspiera także dzieci, które uczestniczą w różnych zawodach i mistrzostwach. Przykładowo, w ubiegłym miesiącu organizacja wystąpiła w roli sponsora wyjazdu uczniów brzeskiego gimnazjum nr 1 oraz szkoły średniej nr 2 w Łunińcu na Bałtycki Konkurs Naukowo-Techniczny odbywający się w Petersburgu oraz Otwartą Olimpiadę z Programowania w Moskwie.

Utalentowani podopieczni fundacji już nie raz dostarczali radości swoimi osiągnięciami. Ostatnio również 11-letnia Sasza Tarasienko zdobyła srebrny i brązowy medal na mistrzostwach krajowych w szybkich szachach i blitzu wśród dziewcząt do lat 18 w Grodnie. Kolejny mieszkaniec Brześcia, Dima Makarewicz, został mistrzem kraju chłopców do lat 8. A na Otwartym Turnieju Republikańskim „Ostrza Polesia” w szermierce z szablami w Homlu szermierze z Brześcia zdobyli cztery brązowe i trzy srebrne medale.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij