Powitanie wiosny z Fundacją „Nowoe pokolenie”

Dzieci – to szczerość i miłość w czystej postaci. One pomagają, współprzeżywają i czynią dobro tak po prostu, nawet się nad tym nie zastanawiając. Jednak, niestety, dzieci często same potrzebują pomocy. Pracownicy „Nowego pokolenia” dobrze o tym wiedzą i zawsze troszczą się o swoich podopiecznych.

Tak więc również w tym roku wiosnę rozpoczęli od przygotowania dla nich miłych niespodzianek. 23 lutego i 8 marca rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z Terytorialnego Centrum Obsługi Socjalnej Mieszkańców Rejonu Moskiewskiego w Brześciu otrzymały od fundacji zestawy upominków. Dla dwadzieściorga dzieci z rodzin potrzebujących, uczniów szkoły średniej nr 29 i gimnazjum nr 1, za środki fundacji zostały zakupione przybory szkolne, odzież oraz obuwie na początek sezonu wiosennego. Ponadto pomocy udzielono również dzieciom pozostającym bez opieki rodziców. Maksymowi Woskriesieńskiemu pracownicy „Nowego pokolenia” podarowali laptop, a dla podopiecznych szkoły z internatem w Żabinku do gabinetu sensorycznego zakupili panel dźwiękowy. Dla Szkoły Specjalnej w Brześciu fundacja nabyła materiały eksploatacyjne do stworzenia studia zawodowego „Kwiaciarnia”.

Każdego miesiąca „Nowe pokolenie” wspiera także dzieci, które uczestniczą w różnych zawodach i mistrzostwach. Przykładowo, w ubiegłym miesiącu organizacja wystąpiła w roli sponsora wyjazdu uczniów brzeskiego gimnazjum nr 1 oraz szkoły średniej nr 2 w Łunińcu na Bałtycki Konkurs Naukowo-Techniczny odbywający się w Petersburgu oraz Otwartą Olimpiadę z Programowania w Moskwie.

Utalentowani podopieczni fundacji już nie raz dostarczali radości swoimi osiągnięciami. Ostatnio również 11-letnia Sasza Tarasienko zdobyła srebrny i brązowy medal na mistrzostwach krajowych w szybkich szachach i blitzu wśród dziewcząt do lat 18 w Grodnie. Kolejny mieszkaniec Brześcia, Dima Makarewicz, został mistrzem kraju chłopców do lat 8. A na Otwartym Turnieju Republikańskim „Ostrza Polesia” w szermierce z szablami w Homlu szermierze z Brześcia zdobyli cztery brązowe i trzy srebrne medale.