Kurs rehabilitacyjny dla Milany Safinowej

Na początku września fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” pomogła opłacić rehabilitację dziesięcioletniej dziewczynki z Grodna.

Milana Safinowa urodziła się całkowicie zdrowa. Zaczęła w odpowiednim czasie utrzymywać pionowo główkę, siadać, stawać na nóżkach, chodzić przy podparciu. Jednak w wieku w 1 roku i 1 miesiąca wszystko się zmieniło. Dziecko przestało wykonywać te wszystkie czynności. Przez długi czas lekarze nie mogli postawić diagnozy i dopiero w wieku trzech lat u Milany zdiagnozowano zespół Retta (postępująca zwyrodnieniowa neuropsychiatryczna dziedziczna choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego, przy której dziecko traci wcześniej nabyte umiejętności). Dziewczynkę zaczęto leczyć, przeszła kilka kursów rehabilitacyjnych, dzięki czemu zaczęła się ponownie rozwijać. Właśnie w tym czasie Milana zaczęła mieć drgawki i napady padaczkowe, charakterystyczne dla zespołu Retta.

Aby spowolnić przebieg choroby, potrzebna jest stała rehabilitacja i codzienna praca ze specjalistą w celu utrzymania oraz nabywania nowych umiejętności, zarówno motorycznych, jak i socjopsychicznych. Z powodu padaczki nie jest możliwe objęcie dziewczynki rehabilitacją na terenie Białorusi, więc rodzina co najmniej trzy razy w roku zmuszona jest odbyć płatną rehabilitację za granicą.

Rodzina małej Milany nie jest w stanie samodzielnie zapłacić za rehabilitację. Dlatego matka dziewczynki zwróciła się do „Nowego Pokolenia” z prośbą o pomoc finansową i fundacja wsparła rodzinę Safinów w zbieraniu funduszy na rehabilitację Milany.