piątek, 21 czerwiec, 2024
10 czerwiec 2020 r.

Zakazy ruchu w Boże Ciało [aktualizacja]

[AKTUALIZACJA 10.06]

Minister Infrastruktury podpisał 8 czerwca 2020 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju w dniu 10 czerwca 2020 r.

Przepis wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed dniem Bożego Ciała, tj. 11 czerwca 2020 r.

Pomimo publikacji dotyczących możliwości zniesienia zakazu Ministerstwo poinformowało, że zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton, z wyjątkiem autobusów, obowiązuje na drogach całego kraju tylko 11 czerwca, czyli w Boże Ciało od godziny 08:00 do 22:00.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w dniu Bożego Ciała w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

Banners block

-do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
-do przewozu żywych zwierząt,
-do przewozu lekarstw i środków medycznych,
w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
-dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

-pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
-pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: gov.pl

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły