sobota, 15 czerwiec, 2024
10 grudzień 2021 r.

Będzie mniej znaków na polskich drogach?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) chce uporządkować kwestię znaków na polskich drogach. Według niej, w Polsce jest zbyt wiele znaków. Dodatkowo, brakuje spójności w oznakowaniach dróg pomiędzy różnymi zarządcami.

GDDKiA zaprosiła do współpracy ekspertów w dziedzinie transportu drogowego, między innymi Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD). Mają oni wspólnie wypracować rekomendacje dla Ministra Infrastruktury w zakresie nowych rozwiązań i wzorów dla znaków drogowych, urządzeń BRD i systemów zarządzania ruchem.

Nie jest to pierwsza próba uporządkowania kwestii znaków w Polsce. W 2015 roku zlecono pilotaż oznakowania drogowego na terenie Bydgoszczy. Na jego podstawie przygotowano listę aż 500 niewłaściwych oznakowań. Finalnie jednak żadne działania nie zostały podjęte. Ministerstwo Infrastruktury uznało wówczas, że nie widzi związku pomiędzy sporządzoną listą, a jej realnym wpływem na bezpieczeństwo.

W przyszłym roku mają zostać zaprezentowane pierwsze rekomendacje zmian.

Źródło: zmpd.pl

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły