Witamy wiosnę z fundacją „Nowoe pokolenie”

Podopieczni Fundacji to dzieci pozostające bez opieki rodziców, dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, a także te, które po prostu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Przy wspacju Fundacji wychowankowie szkoły z internatem w Żabinku oraz Centrum Społeczno-Pedagogicznego w Brześciu otrzymali komplety bielizny, natomiast dzieci z domu dziecka w Dywińsku – przybory szkolne. My również kupiłi ubrania i obuwie dla rodzin wielodzietnych z kilku brzeskich szkół.

Aby dzieci czuły się przytulnie, gabinet rehabilitacji w centrum „Tonus” (Brześć, Białoruś) został ozdobiony, przy naszym wsparciu nowymi zasłonami. A uczniowie Szkoły Specjalnej w Brześciu otrzymali w prezencie metalowe konstrukcje potrzebne do dalszej nauki.

Nasz projekt również wsparł dzieci utalentowane. Wychowankowie Sportowej Szkoły dla Dzieci i Młodzieży nr 3 w Brześciu wzięli udział w zawodach szermierki i turnieju obwodowym „Ostrza Polesia”.

Kto natomiast woli intelektualne gry w klubie szachowo-warcabowym, przy finansowej pomocy naszego projektu mógł zaprezentować swój talent na mistrzostwach Białorusi w szachach dla chłopców i dziewcząt w Orszy oraz Mińsku.

Ponadto w ubiegłym miesiącu opłaciliśmy koszt biletów do Petersburga dla uczennicy szkoły średniej nr 2 w Łunińcu Wiktorii Czarnookiej, która wzięła udział w otwartej olimpiadzie z matematyki.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).