Witamy wiosnę z fundacją „Nowoe pokolenie”

Podopieczni Fundacji to dzieci pozostające bez opieki rodziców, dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, a także te, które po prostu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Przy wspacju Fundacji wychowankowie szkoły z internatem w Żabinku oraz Centrum Społeczno-Pedagogicznego w Brześciu otrzymali komplety bielizny, natomiast dzieci z domu dziecka w Dywińsku – przybory szkolne. My również kupiłi ubrania i obuwie dla rodzin wielodzietnych z kilku brzeskich szkół.

Aby dzieci czuły się przytulnie, gabinet rehabilitacji w centrum „Tonus” (Brześć, Białoruś) został ozdobiony, przy naszym wsparciu nowymi zasłonami. A uczniowie Szkoły Specjalnej w Brześciu otrzymali w prezencie metalowe konstrukcje potrzebne do dalszej nauki.

Nasz projekt również wsparł dzieci utalentowane. Wychowankowie Sportowej Szkoły dla Dzieci i Młodzieży nr 3 w Brześciu wzięli udział w zawodach szermierki i turnieju obwodowym „Ostrza Polesia”.

Kto natomiast woli intelektualne gry w klubie szachowo-warcabowym, przy finansowej pomocy naszego projektu mógł zaprezentować swój talent na mistrzostwach Białorusi w szachach dla chłopców i dziewcząt w Orszy oraz Mińsku.

Ponadto w ubiegłym miesiącu opłaciliśmy koszt biletów do Petersburga dla uczennicy szkoły średniej nr 2 w Łunińcu Wiktorii Czarnookiej, która wzięła udział w otwartej olimpiadzie z matematyki.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij