Wiosenny miesiąc dobra z Fundacją „Nowe pokolenie”

Wiosna to taki czas, gdy chce się objąć cały świat i koniecznie komuś pomóc. Właśnie tym zajmują się pracownicy charytatywnej organizacji „Nowe pokolenie”, codziennie wspierając swoich wychowanków.

Obecnie fundacja jest jednym z uczestników projektu „Tworzenie innowacyjnego studia LEGO Education w celu świadczenia pomocy dzieciom z opóźnieniem intelektualnym w wieku wczesnoszkolnym”, realizowanego w szkole specjalnej w Brześciu. W ramach projektu fundacja zakupiła konstrukcje LEGO do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi. Rozwiązania edukacyjne LEGO Education „Rozwój społeczno-emocjonalny”, „Rozwój mowy”, „Ciekawa matematyka”, „Proste mechanizmy”, „Pierwsze mechanizmy” mają ułatwić w szkole proces dydaktyczny, spowodować, żeby był atrakcyjny i skuteczny.

Ponadto fundacja udzieliła wsparcia finansowego w celu wyposażenia sali sportowej (siatka do siatkówki, maty gimnastyczne) w kisielewieckiej średniej szkole oraz pomogła wyposażyć pokój sensoryczny w specjalnej ogólnokształcącej szkole z internatem w Żabinku.

„Nowe pokolenie” bierze również aktywny udział we wspieraniu młodych talentów występując w charakterze sponsora podczas różnych imprez. Tak też w Centrum Dodatkowej Edukacji Dzieci i Młodzieży w Brześciu odbyło się uroczyste nagrodzenie uczestników miejskich konkursów – rysunku komputerowego „Маster Paint”, nagrań video „Videozajęcia” oraz „Mistrz IT” w dziedzinie technologii informatycznych. W konkursach udział brały dzieci z 21 placówek edukacyjnych w mieście. W wyniku starannej selekcji ponad 45 prac zostało nagrodzonych dyplomami Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Miasta Brześcia oraz upominkami od fundacji „Nowe pokolenie”. Ponadto organizacja charytatywna nagrodziła pamiątkowymi upominkami uczestników gali koncertowej miejskiego konkursu twórczości artystycznej „Złoty kogucik”. Również przy wsparciu „Nowego pokolenia” w ubiegłym miesiącu w barze Venezia Fusion odbyło się tradycyjne świętowanie Dnia Imiennika dla wychowanków stowarzyszeń społecznych „Serce dzieciom” i „Dzieci w potrzebie”.

Pracownicy fundacji są przekonani, że dobro nie może być jednorazowe – należy je czynić każdego dnia i w każdej minucie.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych.