Pościel dla rodzinnego domu dziecka

Fundacja „Nowe Pokolenie” wspiera kilka rodzinnych domów dziecka w obwodzie brzeskim. Jednym z nich jest rodzina Edwarda i Katarzyny Szykiel z Pińska.
Swego czasu para adoptowała kilkoro sierot oraz dzieci, których rodzice zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej. Biorąc na siebie taką odpowiedzialność, Edward i Katarzyna, w atmosferze rodzinnej miłości, wsparcia i życzliwości, starają się przygotować dzieci do samodzielnego życia i pomóc im wykorzystać swoje najlepsze cechy.
Dlatego, gdy rodzina Sczykiel poprosiła o zakup poduszek, koców i innej pościeli dla swoich wychowanków, „Nowe Pokolenie” chętnie im je podarowało.