Letnie podróże z „Nowym pokoleniem”

„Nowe pokolenie” bierze aktywny udział w życiu klubu „Zdrowe lato 2018” funkcjonującego na bazie Wieloprofilowego Centrum Dzieci i Młodzieży. Tym razem fundacja pomogła w organizacji zawodów futbolowych wśród młodzieży.

Ponadto „Nowe pokolenie” wystąpiło jako sponsor wyjazdu do Austrii dla uczniów z brzeskiego Gimnazjum nr 1 w ramach międzynarodowego projektu „Nie marnuj, lecz twórz”. Dzieci przygotowały prezentacje zabytków Brześcia i Białorusi, własnoręcznie wykonały z materiałów podręcznych wyroby na temat „Upcycling” (twórcze wykorzystanie produktów używanych w gospodarstwie domowym), z którymi wystąpiły przed swoimi zagranicznymi przyjaciółmi. Dzięki fundacji uczniowie mogli zapoznać się ze światowym dziedzictwem kulturowym i przebywać w środowisku komunikującym się w innym języku.

„Nowe pokolenie” zadbało też o wypoczynek dzieci ze szkoły średniej nr 18 i sportowej szkoły dla dzieci i młodzieży rezerwy olimpijskiej nr 8 w Brześciu opłacając im wyjazd na obóz. Dzieci mogły tam nabrać sił przed nowym rokiem szkolnym i wesoło spędzić czas na świeżym powietrzu.

Fundacja kontynuuje również wspieranie ciężko chorych dzieci, które potrzebują specjalnej troski i uwagi. Dla Kseni Goregliad, Antona Kutinowa i Wadima Onisikowa tradycyjnie organizacja nabyła materiały higienicznie.

„Nowe pokolenie” tradycyjnie wspiera finansowo Specjalną Szkołę Ogólnokształcącą z Internatem w Żabinku. W ubiegłym miesiącu za środki fundacji zakupiony został do pokoju sensorycznego suchy basen z wibracjami i muzyką.

Przed fundacją jeszcze wiele zadań, ponieważ całkiem niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny, a to oznacza, że żaden mały podopieczny „Nowego pokolenia” nie zostanie pominięty.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).