Letnie podróże z „Nowym pokoleniem”

„Nowe pokolenie” bierze aktywny udział w życiu klubu „Zdrowe lato 2018” funkcjonującego na bazie Wieloprofilowego Centrum Dzieci i Młodzieży. Tym razem fundacja pomogła w organizacji zawodów futbolowych wśród młodzieży.

Ponadto „Nowe pokolenie” wystąpiło jako sponsor wyjazdu do Austrii dla uczniów z brzeskiego Gimnazjum nr 1 w ramach międzynarodowego projektu „Nie marnuj, lecz twórz”. Dzieci przygotowały prezentacje zabytków Brześcia i Białorusi, własnoręcznie wykonały z materiałów podręcznych wyroby na temat „Upcycling” (twórcze wykorzystanie produktów używanych w gospodarstwie domowym), z którymi wystąpiły przed swoimi zagranicznymi przyjaciółmi. Dzięki fundacji uczniowie mogli zapoznać się ze światowym dziedzictwem kulturowym i przebywać w środowisku komunikującym się w innym języku.

„Nowe pokolenie” zadbało też o wypoczynek dzieci ze szkoły średniej nr 18 i sportowej szkoły dla dzieci i młodzieży rezerwy olimpijskiej nr 8 w Brześciu opłacając im wyjazd na obóz. Dzieci mogły tam nabrać sił przed nowym rokiem szkolnym i wesoło spędzić czas na świeżym powietrzu.

Fundacja kontynuuje również wspieranie ciężko chorych dzieci, które potrzebują specjalnej troski i uwagi. Dla Kseni Goregliad, Antona Kutinowa i Wadima Onisikowa tradycyjnie organizacja nabyła materiały higienicznie.

„Nowe pokolenie” tradycyjnie wspiera finansowo Specjalną Szkołę Ogólnokształcącą z Internatem w Żabinku. W ubiegłym miesiącu za środki fundacji zakupiony został do pokoju sensorycznego suchy basen z wibracjami i muzyką.

Przed fundacją jeszcze wiele zadań, ponieważ całkiem niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny, a to oznacza, że żaden mały podopieczny „Nowego pokolenia” nie zostanie pominięty.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij