Fundacja “Nowoe pokolenie” toruje drogę utalentowanym dzieciom

Jednym z kierunków działalności Fundacji „Nowoe pokolenie” jest wspieranie utalentowanej młodzieży. Fundacja zawsze pomaga dzieciom w odkrywaniu swoich talentów.

Dzięki fundacji uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brześciu mieli okazję wziąć udział w kwietniowej VI Konferencji Międzynarodowej „Gimnazjalny model ONZ 2017”. Dzieci godnie reprezentowały swoją placówkę, komunikowały się w języku angielskim z najlepszymi uczniami z białoruskich szkół oraz Międzynarodowej Szkoły QSI w Mińsku, studentami Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, delegatami z Moskwy i Kazachstanu.

Ponadto przy udziale finansowym „Nowego pokolenia”, od 2014 roku gimnazjaliści interesujący się programowaniem jeżdżą uczyć się do szkoły komputerowej Moskiewskiego Instytutu Fizyczno-Technicznego Dołgoprudnyj (Rosja).

Dzięki wsparciu sponsorskiemu fundacji uczniowie ze szkoły nr 2 w Łunińcu mogli wystąpić na konferencji naukowo-praktycznej „Nauka dziś i w przyszłości”– «КосмОдис-ЛЭТИ» dla uczniów klas 7 – 11 w Petersburgu i przywieźli stamtąd dyplom I stopnia.

Dzięki wsparciu sponsorskiemu fundacji uczniowie ze szkoły nr 2 w Łunińcu mogli wystąpić na konferencji naukowo-praktycznej „Nauka dziś i w przyszłości”– «КосмОдис-ЛЭТИ» dla uczniów klas 7 – 11 w Petersburgu i przywieźli stamtąd dyplom I stopnia.

Pod koniec marca „Nowe pokolenie” wystąpiło w roli sponsora ХХ Jubileuszowego Koncertu Galowego miejskiego konkursu sztuki dziecięcej „Złoty kogucik” w Brześciu. Nikita Szczerba, Jelizawieta Panasiuk, Anna Titowicz, Cyryl Maszewski, Anna Łysaja – to jedne z wielu dzieci, które zdobyły najwyższe miejsca i zostały finalistami dużych projektów medialnych. Dzięki fundacji żaden z uczestników imprezy nie odszedł bez dyplomu oraz pamiątkowej nagrody.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij