Fundacja “Nowoe pokolenie” toruje drogę utalentowanym dzieciom

Jednym z kierunków działalności Fundacji „Nowoe pokolenie” jest wspieranie utalentowanej młodzieży. Fundacja zawsze pomaga dzieciom w odkrywaniu swoich talentów.

Dzięki fundacji uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brześciu mieli okazję wziąć udział w kwietniowej VI Konferencji Międzynarodowej „Gimnazjalny model ONZ 2017”. Dzieci godnie reprezentowały swoją placówkę, komunikowały się w języku angielskim z najlepszymi uczniami z białoruskich szkół oraz Międzynarodowej Szkoły QSI w Mińsku, studentami Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, delegatami z Moskwy i Kazachstanu.

Ponadto przy udziale finansowym „Nowego pokolenia”, od 2014 roku gimnazjaliści interesujący się programowaniem jeżdżą uczyć się do szkoły komputerowej Moskiewskiego Instytutu Fizyczno-Technicznego Dołgoprudnyj (Rosja).

Dzięki wsparciu sponsorskiemu fundacji uczniowie ze szkoły nr 2 w Łunińcu mogli wystąpić na konferencji naukowo-praktycznej „Nauka dziś i w przyszłości”– «КосмОдис-ЛЭТИ» dla uczniów klas 7 – 11 w Petersburgu i przywieźli stamtąd dyplom I stopnia.

Dzięki wsparciu sponsorskiemu fundacji uczniowie ze szkoły nr 2 w Łunińcu mogli wystąpić na konferencji naukowo-praktycznej „Nauka dziś i w przyszłości”– «КосмОдис-ЛЭТИ» dla uczniów klas 7 – 11 w Petersburgu i przywieźli stamtąd dyplom I stopnia.

Pod koniec marca „Nowe pokolenie” wystąpiło w roli sponsora ХХ Jubileuszowego Koncertu Galowego miejskiego konkursu sztuki dziecięcej „Złoty kogucik” w Brześciu. Nikita Szczerba, Jelizawieta Panasiuk, Anna Titowicz, Cyryl Maszewski, Anna Łysaja – to jedne z wielu dzieci, które zdobyły najwyższe miejsca i zostały finalistami dużych projektów medialnych. Dzięki fundacji żaden z uczestników imprezy nie odszedł bez dyplomu oraz pamiątkowej nagrody.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).