niedziela, 26 marzec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

10:42, 10 lipiec 2019

Struktura transportu towarowego w 2050 r .: prognozy ekspertów

Struktura transportu towarowego w 2050 r .: prognozy ekspertów

Według badania przeprowadzonego przez ITF Transport Outlook 2019, w nadchodzących dziesięcioleciach globalny popyt na transport drogowy będzie stale wzrastał. Ta analiza opiera się na bieżących wskaźnikach wzrostu. Prowadzi to również do wniosku, że do 2050 r. struktura transportu ulegnie zmianie.

Przede wszystkim eksperci spodziewają się, że do połowy wieku przewozy morskie zajmą 75% ogólnej wielkości (obecnie 80%). Transport drogowy będzie wykazywał wzrost o 3,5% rocznie, a do 2050 r. około 18% ładunków będzie przypadała na samochody.

Najwyższe tempo wzrostu przewidywane jest dla transportów lotniczych – 5,5% rocznie do 2030 r. i 4,5% rocznie do 2050 r. Jednakże, przeciwnie do dynamiki, ten rodzaj transportu zajmie tylko 0,25% światowego wolumenu.

Zdaniem ekspertów najwolniejszy wzrost wykaże transport kolejowy: wyniesie on odpowiednio 2,7% i 2,5%. Tak więc w 2050 r. tylko około 9% ładunków będzie transportowanych koleją.

Co będzie miało wpływ na rynek transportowy w najbliższych latach?

Autorzy badania zidentyfikowali pięć kluczowych czynników, które będą determinowały rynek w nadchodzących dekadach:

– koszty: niższe koszty produkcji dzięki nowym procesom;

– jakość: technologia poprawi jakość produktu;

– klienci: preferencje w biznesie mogą się diametralnie zmienić, a stare produkty stać się niepożądane;

Banners block

– przepisy: nowe przepisy zakazują starych metod pracy (na przykład bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące ekologii);

– szerszy dostęp do zasobów.

Należy również wziąć pod uwagę takie czynniki, jak handel elektroniczny, druk 3D, autonomiczność pojazdów, cyfryzację i otwarcie nowych tras, które również znacząco wpłyną na sytuację gałęzi transportu.

Emisja CO2 to duży problem

Same postępy technologiczne nie ograniczą emisji dwutlenku węgla. Według raportu, nawet po wprowadzeniu obecnie planowanych przepisów mających na celu ochronę środowiska, globalna emisja CO2 mimo wszystko wzrośnie o 60% do 2050 roku. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego popytu na transport towarów i pasażerów.

Przyszłość należy do autonomicznych ciężarówek

Autonomiczne ciężarówki mogą znacznie obniżyć koszty pracy. Te ostatnie stanowią około jednej trzeciej lub więcej wszystkich kosztów operacyjnych w Europie i Ameryce Północnej. Według połowy respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, bezzałogowe ciężarówki zapewniają oszczędności na poziomie 25%. Dlatego możemy założyć, że jest to poważny argument przemawiający za wprowadzeniem do eksploatacji tego typu pojazdów.

Żródło: trans.info i inne zasoby internetowe

Udostępnij

Inne artykuły

26 styczeń 2023 r.

Jaki będzie rok 2023 dla branży transportowej?

Początek roku to zawsze okres zderzania roku poprzedniego z oczekiwaniami nowego roku. W oparciu o to, co wydarzyło się, różnego rodzaju analitycy próbują antycypować co wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Zawodowo, finansowo, gospodarczo… Jak sytuacja w skali makro wpłynie na biznesy i życie w skali mikro. Patrzymy na świat wychodzący z pandemii, ale uwikłany, poprzez geopolitykę, w brutalną napaść Rosji na Ukrainę. To nie pozostaje bez wpływu na czynniki makro. Rok 2023 to będzie rok niepokojów społecznych wywołanych przez rosnące koszty życia, ale też zawirowania w gospodarce światowej...

18 październik 2022 r.

Znaczenie transportu lądowego w Polsce - wszystko co warto o tym wiedzieć

Raport „Transport drogowy w Polsce 2021+” opracowany przez SpotData na zlecenie organizacji Transport i Logistyka Polska wskazuje, że 6 procent polskiego PKB stanowi właśnie ta gałąź gospodarki. Specjaliści podkreślają w raporcie, że realne znaczenie transportu lądowego, morskiego i powietrznego wpływa na prawie połowę produktu krajowego brutto, ze względu na uzależnienie od siebie wielu branż...

Popularne artykuły