poniedziałek, 26 lipca, 2021
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

18:27, 16 lipca 2021

Planowane duże zmiany w polskim kodeksie drogowym

Rada Ministrów przyjęła kierunek zmian w zakresie ustawy prawa o ruchu drogowym. Kolejny krok to przyjęcie przez Radę Ministrów po tym jak dokonane zostaną korekty legislacyjne oraz finalnych uzgodnieni między ministrem infrastruktury, a ministrem sprawiedliwości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze planowane zmiany: 

Wyższe kary dla kierowców 

 • Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia: 
 1. podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy; 
 1. podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych; 
 1. podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym; 
 1. podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł. 
 • Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego. 

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców 

 • Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć: 
 1. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; 
 1. przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić; 
 1. przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny. 
 • Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym: 
 1. obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym; 
 1. przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora. 

Konfiskata samochodu - czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu 

 • Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia: 
 1. czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy; 
 1. wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł. 

Rewolucja w punktach karnych 

 • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych: 
 1. punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie po roku jak obecnie 
 1. za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10; 
 1. zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Teraz można uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów. 
 • Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych: 
 1. umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. 

Źródło: KPRM 

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły