piątek, 19 kwiecień, 2024
Strona główna E100
15:53, 14 styczeń 2022

Odcinkowy pomiar prędkości - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć 

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system, który kontroluje prędkość pojazdów na określonym odcinku drogi. W odróżnieniu od fotoradaru, nie mierzy on prędkości w jednym punkcie, tylko wylicza średnią prędkość, jaką kierowca jechał na wyznaczonym odcinku.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

OPP jest zwykle instalowany na odcinkach drogi, na których jest jedno ograniczenie prędkości (na przykład do 80 km/h). Przy wjeździe na dany odcinek instalowane są kamery, które rejestrują numery rejestracyjne pojazdu oraz moment przekroczenia linii wjazdu. Przy wyjeździe z OPP również zamontowane są kamery - rejestrują one moment wyjazdu z kontrolowanego odcinka. Na podstawie zdjęcia wykonanego przy wjeździe oraz przy wyjeździe pojazdu, system oblicza średnią prędkość z jaką poruszał się kierowca. Jeśli prędkość była prawidłowa, system automatycznie kasuje dane. Jeśli została przekroczona, do właściciela pojazdu zostanie wysłane zawiadomienie o mandacie.

Odcinkowe pomiary prędkości są nadzorowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD. Przy wjeździe i wyjeździe z OPP znajdują się znaki D-51, wraz ze wskazaniem maksymalnej dozwolonej prędkości.

Ile wykroczeń rejestrują kamery OPP?

W 2020 roku wszystkie odcinkowe pomiary prędkości działające w tym czasie zarejestrowały około 130 tysięcy zdjęć. Oznacza to, że tyle przejazdów przekroczyło średnią dozwoloną prędkość. W roku 2021 sytuacja wyglądałaby podobnie, gdyby nie OPP zamontowany na A1, na odcinku Częstochowa - Kamieńsk. System działał tam od stycznia do września 2021 roku i w ciągu niespełna 9 miesięcy zarejestrował 197 tysięcy wykroczeń! Skąd taka liczba? Po pierwsze - odcinek był najdłuższym tego typu w Polsce - liczył prawie 41 kilometrów. Po drugie – wielu kierowców było przekonanych, że na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości takie jak na autostradzie. Nie rozumieli oni, że znajdują się na drodze w budowie, po której mogą poruszać się z maksymalną prędkością 70 km/h. Faktycznie niektóre odcinki tej trasy były już gotowe i kierowca mógł mieć błędne przekonanie, że ograniczenie prędkości już tam nie obowiązuje. Trzeci powód, być może najistotniejszy, to słabe oznakowanie OPP. Kierowcy narzekali, że znaki zostały ustawione w mało widocznych miejscach i że powinny być liczniejsze. Ten argument znajduje potwierdzenie w statystykach w pierwszych dniach działania systemu. Niemal 100% kierowców przekroczyło wtedy średnią dopuszczalną prędkość. Kierowcy więc albo nie obserwowali wystarczająco znaków na drodze, albo faktycznie powinny być one lepiej rozmieszczone.

Aktualne limity prędkości w Polsce

Mówiąc o kontroli prędkości, warto przypomnieć limity jakie obowiązują aktualnie pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle:

 • Autostrada – do 140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa – do 120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa – do 100 km/h
 • Droga dwujezdniowa dwukierunkowa (2 pasy ruchu) - do 100 km/h
 • Droga jednojezdniowa dwukierunkowa – do 90 km/h
 • Pozostałe drogi - do 90 km/h
 • Teren zabudowany - do 50 km/h
 • Drogi w strefie zamieszkania - do 20 km/h

Jak to wygląda w przypadku pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 ton?

 • Autostrada – do 80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa – do 80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa – do 80 km/h
 • Droga dwujezdniowa dwukierunkowa (2 pasy ruchu) - do 80 km/h
 • Droga jednojezdniowa dwukierunkowa – do 70 km/h
 • Teren zabudowany - do 50 km/h

Aktualne mandaty za przekroczenie prędkości

Jak wiemy, od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy, znacznie surowszy taryfikator mandatów. Aktualnie, kierowca przekraczający prędkość musi się liczyć z takimi wydatkami:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 złotych
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 złotych
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 złotych
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 złotych
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 złotych
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 złotych
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 złotych
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 złotych
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 złotych
 • przekroczenie prędkości od 71 km/h – od 2500 złotych

Dodajmy jeszcze, że kierowcy, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h obowiązkowo zostanie zatrzymane prawo jazdy na minimum 3 miesiące. Jeśli w tym czasie będzie prowadzić pojazd i zostanie na tym przyłapany, kara zostanie przedłużona o kolejne 6 miesięcy. Co więcej, policjant może złożyć do sądu wniosek o dodatkowe ukaranie kierowcy. W przypadku gdy kierowca stanie przed sądem, maksymalna grzywna jaką może otrzymać to aż 30 tysięcy złotych (wcześniej 5 tysięcy złotych).

Aktualne punkty karne za przekroczenie prędkości

Wraz z wyższymi mandatami zostały też zaostrzone punkty karne za przekraczanie prędkości. Z uwagi jednak na to, że systemy teleinformatyczne nie są jeszcze gotowe, nowy taryfikator wejdzie w życie dopiero 17 września 2022 r.

Zobaczmy jak zmieni się liczba punktów karnych w stosunku do tych jakie obowiązują obecnie.

Jak widzimy, maksymalna ilość punktów karnych za prędkość zwiększy się do 15. Dodatkowo, czas po którym punkty będą zerowane wydłuży się do 2 lat (aktualnie wynosi rok). Nie będzie już też można odbyć specjalnych kursów zmniejszających ilość punktów na koncie. Ryzyko utraty prawa jazdy będzie zatem dużo wyższe po wejściu w życie nowych przepisów we wrześniu 2022 r.

A1 odcinkowy pomiar prędkości

Banners block

Jak już wspomnieliśmy wyżej, odcinkowy pomiar prędkości na A1 stał się niechlubnym rekordzistą w ilości zarejestrowanych wykroczeń. Jako że budowa na tym odcinku A1 dobiegła końca, we wrześniu 2021 kamery z pierwszego, dłuższego odcinka zostały tam zdemontowane. W listopadzie zdemontowano system na drugim, krótszym odcinku. Aktualnie więc na A1 nie ma już odcinkowego pomiaru prędkości. W grudniu 2021 r. 12 kamer zostało przeniesionych do nowo otwartego tunelu pod Ursynowem będącego częścią Południowej Obwodnicy Warszawy.

S8 odcinkowy pomiar prędkości

Pod koniec listopada 2021 r. zamontowano OPP na słynącej z korków trasie S8, między ulicą Łabiszyńską w Warszawie a ulicą Szpitalną w Markach. Drugi odcinek obejmuje węzeł Bemowo i węzeł Warszawa Zachód. Łącznie kontrolowanych jest 14 kilometrów. Jak się okazuje, mimo bardzo dużego natężenia ruchu na tej drodze ekspresowej, kierowcom i tak udaje się przekraczać tam prędkość. W ciągu niespełna dwóch pierwszych tygodni działania systemu zanotowano tam ponad 6 tysięcy wykroczeń. Wygląda więc na to, że odcinkowy pomiar na trasie S8 ma szanse dorównać poprzedniemu rekordziście na A1.

Odcinkowy pomiar prędkości mapa

Aktualnie działa w Polsce 29 odcinkowych pomiarów prędkości. Najwięcej z nich znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Spójrzmy jak wygląda rozmieszczenie OPP na mapie Polski.

Wszystkie zmiany w zakresie odcinkowych pomiarów prędkości można znaleźć pod tym linkiem

Lista planowanych lokalizacji nowych punktów odcinkowego pomiaru prędkości

Instytut Transportu Samochodowego przygotował analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na jej podstawie zostało wyznaczonych 39 nowych lokalizacji, które zostaną objęte odcinkowym pomiarem prędkości. Będą to zarówno autostrady, drogi ekspresowe, jak i drogi główne. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń został już ogłoszony. Od momentu wyłonienia wykonawcy, będzie miał on 70 tygodni na zakończenie montażu.

Lista 39 planowanych punktów OPP

Zdjęcie: canard.gitd.gov.pl

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły