wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

13:36, 9 sierpień 2021

Niemcy: zmiana zasad wjazdu do kraju od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia w Niemczech weszło w życie nowe rozporządzenie (Corona-Einreiseverordnung) regulujące zasady wjazdu do kraju. Podczas gdy przepisy dotyczące ludności cywilnej są zaostrzane, poprawia się sytuacja pracowników transportu.

Nowe zasady ogólne:
• Klasyfikacja ryzyka zagranicznych państw ulega zmianom, pozostają tylko dwa obszary ryzyka – „obszary występowania mutacji” i „obszary wysokiego ryzyka” (dawniej określane jako „obszary wysokiej zachorowalności”). Wszystkie inne obszary, w tym „obszary normalnego ryzyka”, są uważane za „bezpieczne”.
• Od 01.08.2021 r. będzie obowiązywał ogólny bezwarunkowy obowiązek testowania lub okazania zaświadczeń/certyfikatów wszystkie osoby (poza osobami uprawnionymi, takimi jak personel transportowy - szczegóły poniżej) przed wjazdem do Niemiec, tj. nie tylko osoby, które przebywały w „obszarze występowania mutacji ” lub „obszarze wysokiego ryzyka” w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem, ale także osoby przybywające z obszarów niezagrożonych. Nie będzie kontroli granicznej, ale niemiecka straż graniczna będzie przeprowadzała kontrole wyrywkowe na terenach przygranicznych.

Aktualności dotyczące sytuacji pracowników transportu:
Obowiązujące wyjątki zostają zachowane, a nawet rozszerzone:
• Brak obowiązków związanych z COVID-19 dla personelu transportowego wjeżdżającego do Niemiec po przebywaniu wyłącznie w bezpiecznych obszarach w ciągu 10 dni przed wjazdem. Oznacza to, że osoby te nie muszą się wstępnie rejestrować ani izolować, a także są zwolnione z nowego ogólnego obowiązku poddania się testom / okazania zaświadczeń przed wjazdem.
• Ponadto wymogi związane z COVID-19 nie obowiązują pracowników transportu wjeżdżającego do Niemiec po przebywaniu w „obszarach wysokiego ryzyka” w ciągu 10 dni przed przekroczeniem granicy. Personel transportowy nie musi dokonywać wstępnej rejestracji ani izolować się, a także jest zwolniony z nowego ogólnego obowiązku poddania się testom / okazania zaświadczeń przy przekraczaniu granicy.

Aktualizacja: Wyjątki obowiązują bez względu na długość pobytu w „strefie wysokiego ryzyka” lub długość planowanego pobytu w Niemczech.
Tylko pracownicy transportu wjeżdżający do Niemiec po przebywaniu w „obszarach występowania mutacji ” w ciągu 10 dni przed wjazdem, będą nadal zobowiązani do przestrzegania poprzednich przepisów dotyczących COVID-19.

Banners block

Tak jak poprzednio, osoby te będą musiały wykonać test przed wjazdem (test PCR do 72 godzin przed wjazdem, szybkie testy antygenowe do 24 godzin przed wjazdem; dowód szczepienia lub dowód powrotu do zdrowia są niewystarczające).

Jeśli zainteresowane osoby przebywały w „obszarze występowania mutacji ” dłużej niż 72 godziny i zamierzają przebywać w Niemczech dłużej niż 72 godziny, będą musiały także dokonywać wstępnej rejestracji i izolować się.

Aktualizacja: chociaż treść przepisów regulujących wjazd personelu transportowego z „obszarów występowania mutacji” nie uległa zmianie, pojęcie „pobytu dłuższego niż 72 godziny” zostało ostatecznie jasno zdefiniowane. Obowiązek wstępnej rejestracji i samoizolacji wchodzi teraz w życie tylko wtedy, gdy zarówno czas przebywania w „obszarze występowania mutacji ”, jak i czas przebywania w Niemczech przekraczają 72 godziny.

Obecnie w zasięgu transportu drogowego do Niemiec nie ma krajów sklasyfikowanych przez władze niemieckie jako „obszary występowania mutacji”. Stan ten może się jednak szybko zmienić i BGL będzie nadal informować o zmianach dotyczących niemieckiej klasyfikacji obszarów występowania nowych wariantów koronawirusa.
Jeśli chodzi o kraje wcześniej sklasyfikowane jako „obszary o wysokiej zachorowalności”, to od 1.08.2021 automatycznie staną się one „obszarami wysokiego ryzyka”. Ponieważ klasyfikacja kraju jako kraju o wysokim poziomie ryzyka nie skutkuje żadnymi obowiązkami dla pracowników transportu, którzy przebywali tam przed wjazdem do Niemiec, BGL nie będzie już ogłaszać listy tej klasy państw.

Źródło informacji: IRU, BGL

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły