wtorek, 27 luty, 2024
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

00:10, 4 sierpień 2021

Aktualności IRU (lato 2021)

Branża transportu drogowego wprowadza globalną umowę ekologiczną do 2050 r.
IRU, światowa organizacja transportowa, wprowadziła „Zielony ład” mający na celu wspólne, globalne działania na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w komercyjnych usługach transportu drogowego do 2050 roku.
Dekarbonizacja sektora, który obejmuje ponad 65 milionów pojazdów ciężarowych i odpowiada za około 2,5% światowej emisji CO², ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych, również tych, które zostały określone w porozumieniu paryskim z 2016 roku. W dokumencie IRU „Zielony ład” opisany został jasny plan ograniczenia emisji CO² o co najmniej trzy miliardy ton rocznie.
„Transport samochodowy świadczy szeroki zakres usług: przemieszczanie osób i towarów na krótkich i długich dystansach, z lekkimi i ciężkimi ładunkami, na terenach miejskich i wiejskich. Prawie każdy przewóz osób lub towarów wiąże się z jakąś formą transportu drogowego, dlatego dekarbonizacja jest konieczna bez uszczerbku dla świadczonych przez nas usług ”- powiedział sekretarz generalny IRU Umberto de Pretto.
„Zielony ład” odzwierciedla działania przemysłu i rządów w wielu krajach w odniesieniu do nowych technologii i infrastruktury, zmienionych metod pracy i ulepszonych usług zbiorowych dla użytkowników transportu.
Jeśli zielony ład zostanie w pełni wdrożony, branża transportu drogowego może zostać zdekarbonizowana na długo przed 2050 r., powiedział Umberto de Pretto. „Nie możemy tego zrobić w pojedynkę. Rządy muszą dołączyć do nas w podejmowaniu działań mających na celu stworzenie korzystnych inwestycji i zachęt potrzebnych do zapewnienia redukcji gazów cieplarnianych ”- powiedział sekretarz generalny IRU.
„Zielony Ład” obejmuje powszechne wprowadzenie paliw o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla, wydajniejszą logistykę ze zwiększonym wykorzystaniem ekologicznych ciężarówek, wprowadzenie nowych technologii i krótsze cykle wymiany floty.

Elektroniczna wersja systemu TIR
We wtorek 25 maja weszły w życie nowe postanowienia Konwencji TIR dotyczące eTIR.
Podstawa prawna cyfryzacji - nowy załącznik 11 do Konwencji ONZ TIR – jest wynikiem ponad 10 letniego okresu planowania, inwestycji i testów, wspieranych przez organy celne, stowarzyszenia TIR oraz inne organy regionalne i międzynarodowe.
Międzynarodowy system eTIR zapewni bezpieczną wymianę danych dotyczących międzynarodowego tranzytu towarów, pojazdów lub kontenerów zgodnie z postanowieniami Konwencji TIR oraz umożliwi organom celnym zarządzanie danymi o gwarancjach wystawionych posiadaczom uprawnionym do korzystania z systemu TIR.
W trakcie podłączania swoich celnych systemów informatycznych do międzynarodowego systemu eTIR są Azerbejdżan, Gruzja, Iran (Islamska Republika), Republika Mołdawii, Pakistan, Tadżykistan, Tunezja, Turcja i Uzbekistan. Ponadto Unia Europejska finalizuje prace nad weryfikacją koncepcji integracji swojego nowego cyfrowego systemu tranzytowego (NCTS) z międzynarodowym systemem eTIR.

Banners block

IRU wzywa branżę transportową do zwrócenia większej uwagi na cyfryzację euroazjatycką
IRU wezwała kraje w Eurazji do wzmożenia wysiłków na rzecz cyfryzacji w celu poprawy relacji transportowych i handlowych.
Przemawiając na trzecim Euroazjatyckim Forum Cyfrowym w czerwcu, Wadim Zacharenko, Generalny Przedstawiciel IRU ds. Eurazji, skupił się na zacieśnianiu więzi w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) i poza nią.
Oprócz promowania eTIR, e-CMR i innych narzędzi informatycznych IRU związanych z handlem, Wadim Zacharenko przedstawił również najnowszą analizę IRU dotyczącą wpływu pandemii na transport drogowy i ponowił wezwanie IRU do działań wspierających branżę.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły