wtorek, 6 czerwiec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

26 czerwiec 2020 r.

Bułgaria przedłuża stan wyjątkowy

24 czerwca władze bułgarskie przedłużyły stan wyjątkowy do 15 lipca.

Zasady kwarantanny zostały określone w następujący sposób: osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Bułgarii ze Szwecji, Wielkiej Brytanii i Portugalii, a także z krajów trzecich, z wyjątkiem Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, San Marino , Andora, Monako i Watykan będą poddane kwarantannie przez 14 dni w domu lub innym miejscu zakwaterowania, w którym dana osoba wskazała, że ​​będzie mieszkać, na receptę wydaną przez dyrektora odpowiedniego regionalnego inspektoratu zdrowia lub osoba przez niego upoważniona.


Wyjątkiem od przepisów dotyczących kwarantanny są obywatele Bułgarii i obywatele innych państw członkowskich UE, Wielkiej Brytanii i państw Schengen (w tym San Marino, Andory, Monako i Watykanu), którzy:

Banners block


• Podróżują z przyczyn humanitarnych
• Przedstawiciele handlu, działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę, utrzymanie, eksploatację i bezpieczeństwo strategicznej i krytycznej infrastruktury Republiki Bułgarii. W realizacji projektów certyfikowanych zgodnie z Ustawą o promocji inwestycji, analizą projektów potencjalnych inwestorów i innymi działaniami istotnymi dla gospodarki kraju. Podróż musi być poświadczona listem Ministra Gospodarki lub innych ministerstw odpowiedzialnych za odpowiednie działania. Osoby zaangażowane w budowę i naprawy statków, w tym członkowie ich rodzin, są również zwolnieni
• Kierowcy autobusów wykonujący międzynarodowy transport pasażerów
• Kierowcy ciężarówek wykonujący lub realizujący międzynarodowy transport towarów
• Członkowie załogi statku będący obywatelem Bułgarii
Zwolnione są również następujące osoby, niezależnie od ich obywatelstwa:

• Specjaliści medyczni, naukowcy medyczni, pracownicy socjalni i ich kierowcy, jeśli cel ich podróży jest związany z ich pracą zawodową
• Pracownicy zaangażowani w dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego, w tym jego instalacji i konserwacji
• Urzędnicy (szefowie państw, rządów itp.) I członkowie ich delegacji, a także dyplomaci, urzędnicy organizacji międzynarodowych, personel wojskowy, personel służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pracownicy humanitarni, wykonujący swoje obowiązki, w tym ich rodziny członkowie
• Pracownicy przygraniczni
• Urzędnicy administracji państwowej podczas krótkoterminowych podróży służbowych za granicę, wykonujący swoje obowiązki.

Władze zaktualizowały również formularze deklaracji (angielski ,bułgarski i rumuński ,turecki i czeski) dla osób wjeżdżających do Bułgarii. Przypominamy, że takie oświadczenie nie zastępuje załącznika 3.Źródło: AEBTRI

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły