Opłaty drogowe w Europie

 • Wygodne podróżowanie po Europie
 • 26 krajów i zniżki na opłaty drogowe
 • Szybka rejestracja
 • Wsparcie techniczne dla kierowców 24/7

Rozliczenia z jednym dostawcą

Transakcje i faktury dostępne online

Zwrot VAT za opłaty drogowe

Do 50% zniżki za przejazdy dla klientów E100

Rozwiązania w zakresie opłat drogowych

E-Winieta

Elektroniczna opłata czasowa za użytkowanie autostrady lub drogi w danym kraju w Europie. Możliwość szybkiego zakupu poprzez Panel Klienta lub SMS. W zależności od potrzeb można zamówić winiety czasowe.

 • Obowiązkowa dla pojazdów >12t
 • Wspólna winieta za przejazdy w Szwecji, Danii, Luksemburgu i Holandii
 • Obowiązkowa dla pojazdów >3,5t
 • Opłata za przejazd drogami Łotwy, Litwy i Estonii

Urządzenia pokładowe

Wygodny sposób na opłacanie myta. Pozwala na podróżowanie płatnymi drogami bez konieczności zatrzymywania. Urządzenia dają również dostęp do specjalnych zniżek na przejazdy.

 • Jedno urządzenie może służyć do opłat w wielu krajach jednocześnie
 • Łatwa wymiana pomiędzy pojazdami
 • Bezprzewodowa instalacja bez wizyty w warsztacie
 • Daje możliwość opłaty za przejazdy po autostradach w danym kraju
 • Dostosowane do lokalnych systemów opłat drogowych

Karta paliwowa

Umożliwia opłatę za przejazd online lub przy specjalnie wyznaczonych bramkach.

Karta paliwowa pozwala na zakup biletu relacyjnego za konkretny odcinek trasy, w jednym kierunku.

To rozwiązanie sprawdzi się również jeśli zachodzi potrzeba zapłaty depozytu za urządzenie pokładowe lub doładowanie konta.

Opłaty drogowe w 26 krajach

Wybierz kraj

System Asfinag działa na zasadzie technologii mikrofalowej wykorzystującej bramownice zlokalizowane nad płatnymi drogami. Kontrolę płatności przeprowadza policja i specjalne pojazdy wyposażone w radary. Podczas przejazdu odpowiednim odcinkiem drogi i pomyślne pobranie opłaty za przejazd urządzenie wydaje jeden krótki sygnał.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
Tryb płatności
post-pay
Wiele sposobów płatności
 • austriackie urządzenie Go-Box. Konieczna jest uprzednia rejestracja.
 • usługa Toll2Go na urządzeniu TollCollect. Konieczna jest uprzednia rejestracja w systemie Toll Collect oraz w systemie Asfinag
 • EBOX - konieczna uprzednia rejestracja
 • Urządzenie One Toll T - konieczna uprzednia rejestracja
 • Urządzenie Telepass DM03 - konieczna uprzednia rejestracja
Więcej informacji na stronach internetowych
www.asfinag.at i www.go-maut.at
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Austrii

Opłatę za przejazd drogami w tym kraju można dokonywać za pomocą urządzeń pokładowych EBOX, One Toll T oraz Satellic. Kontrola przejazdu płatnymi odcinkami realizowana jest poprzez urządzenie pokładowe za pomocą satelity.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności powyżej 3,5 tony
Tryb płatności
EBOX
One Toll T
post-pay:
 • wszystkie transakcje w jednej fakturze Е100, jeden kontrakt na cały park samochodów
Satelic OBU
 • Pobranie urządzenia i uiszczenie kaucji za pomocą karty E100
post-pay:
 • wszystkie transakcje w jednej fakturze Е100, jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposób płatności
urządzenia E100 ONE TOLL oraz Satellic. Wymagana uprzednia rejestracja do usługi
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.satellic.be
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Belgii

W Bułgarii działa system satelitarny wykorzystujący dane geolokalizacyjne do poboru opłat za drogi

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy zagraniczne
Tryb płatności
post-pay
Sposób płatności
urządzenie EBOX po wcześniejszej rejestracji
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.api.bg
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Bułgarii

Od 1 czerwca 2017 roku klienci firmy mogą nabywać elektroniczne winiety potrzebne do przejazdu płatnymi drogami w Wielkiej Brytanii.

Opłatą objęte są
wszystkie zagraniczne ciężarówki o masie powyżej 12 ton
Tryb płatności
online
Sposób płatności
zakup elektronicznej winiety
 • elektroniczne zamówienie winiety poprzez stronę internetową providera i opłata elektroniczna kartą Е100
 • zamówienie i płatność kartą Е100 nа 16 automatycznych terminalach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii i Francji
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.hgvlevy.service.gov.uk
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Wielkiej Brytanii

Od 1 lipca 2013 roku na Węgrzech działa elektroniczny system poboru opłat za drogi HU-GO, w którym przejazd możliwy jest po zakupie biletu relacyjnego lub za pomocą urządzenia pokładowego.

Opłatą objęte są
ciężarówki o masie przekraczającej 3,5 tony oraz ciężarówki z przyczepą, naczepą i autobusy
Tryb płatności
pre-pay i post-pay
Sposób płatności:
Pre-pay: urządzenie pokładowe, wienieta lub bilet relacyjny
 • Pre-pay: zakup biletu relacyjnego lub winiety w sieci ponad 150 punktów
 • Pre-pay: zakup urządzenia I-Cell na każdej stacji MOL
 • Post-pay: EBOX - wymagna wcześniejsza rejestracja
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.icell.hu
Więcej informacji na temat opłat drogowych na Węgrzech

Od 1 stycznia 2005 roku Toll Collect wdrożył w Niemczech system satelitarnego poboru opłat, który łączy technologię GPS i GSM. Obowiązki związane z kontrolą poboru opłat drogowych zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG).

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności powyżej 7,5 tony
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposoby płatności

Dla zarejestrowanych klientów w TollCollect kartą E100:

 • automatyczny pobór opłaty urządzeniem pokładowym OBU. Wymagana uprzednia rejestracja. Montaż urządzenia wraz z jego opłatą możliwy jest również w 4 punktach serwisowych w Polsce.
 • manualny pobór opłaty poprzez wykupienie trasy poprzez Internet, aplikację mobilną lub na terminalu
 • Urządzeniem One Toll T - wymagana wcześniejsza rejestracja
 • Urządzeniem EBOX - wymagana wcześniejsza rejestracja
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.toll-collect.de
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Niemczech

Opłaty za przejazd w Grecji zależą od kategorii pojazdu i przejechanej odleglości. Odcinkami autostrad zarządza siedmiu operatorów świadczących usługi opłat drogowych. Opłaty za przejazd są dostępne online tylko na ich oficjalnych stronach internetowych: autostrada Aegean, Attiky Odos, Egnatia Odos, Kentriky Odos, Moreas, Nea Odos i Olympia Odos.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposób płatności
istnieje kilka rodzajów urządzeń, firma Е100 oferuje swoim klientom OBU E-PASS. Wymagana jest uprzednia rejestracja.
Więcej informacji na stronach internetowych
www.aegeanmotorway.gr, www.aodos.gr, www.olympiaodos.gr, www.moreas.com.gr
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Grecji

Do poboru opłat za przejazd drogami na terenie Kazachstanu wykorzystywany jest system hybrydowy. Przejazd rejestrowany jest za pomocą bramownic zlokalizowanych w specjalnych punktach na drodze. Płatność następuje podczas wyjazdu z płatnego odcinka. System komputerowy automatycznie zlicza przejachane punkty kontrolne, identyfikuje typ pojazdu, jego numer rejestracyjny i wylicza należność za przejazd.

Rozliczyć się można za pomocą karty Е100. Nie ma konieczności przelewania kaucji, ani zamrażania środków pienieżnych na opłacenie przejazdu drogami w Kazachstanie, ponieważ środki należne za przejazd zostaną ściągnięte z ogólnego konta Е100.

Kto objęty jest opłatą

Wszystkie pojazdy

Stawki opłat za przejazd są różne dla rezydentów i nierezydentów Kazachstanu. Szczegółowy opis procedury rozliczania oraz stawki opłat za przejazd dostępne są na oficjalneh stronie spółki akcyjnej АО «НК «КазАвтоЖол».

Tryb płatności
online
Sposób płatności

Karta paliwowa Е100 - poprzez terminale płatnicze zainstalowane w punktach poboru opłat za przejazd drogami przy wyjeździe z płatnej drogi.

Ze szczegółową instrukcją dotyczącą opłat za drogi można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji na oficjalnych stronach internetowych
kazautozhol.kz

Sieć via-T obejmuje płatne autostrady w Hiszpanii. Opłaty za drogi można dokonać urządzeniem pokładowym, obowiązkiem objęte są wszystkie kategorie pojazdów. Samochody objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty, powinny być przed wjazdem na płatny odcinek zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat za przejazd i posiadać prawidłowo zamontowane urządzenie pokładowe.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposoby płatności
 • EBOX
 • Urządzeniem One Toll T
 • Urządzeniem Telepass DM04
 • Urządzeniem Telepass QFree
 • dla pojazdów poniżej 3,5t urządzeniem Telepass DM03 Light
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.viat.es
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Hiszpanii

W Luksemburgu, tak jak w Danii, Holandii i Szwecji funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami Eurovignette. Dlatego, w razie potrzeby przejechania przez kilka państw znajdujących się w tej strefie, można zamówić tylko jedną Eurowinietę.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności od 12 ton i autobusy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
zakup winiety w panelu użytkownika na stronie Е100. Po dokonaniu płatności winieta jest przechowywana w systemie elektronicznym i kierowca nie musi zabierać ze sobą dodatkowych dokumentów.
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.eurovignettes.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Luksemburgu

Od 2008 roku we Włoszech sieć 6500 km autostrady objęta jest obowiązkiem wnoszenia opłaty. Wszystkie kategorie pojazdów podlegają opłatom drogowym.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposób płatności
 • EBOX
 • Urządzeniem ONE TOLL T
 • Urządzeniem Telepass DM03
 • Urządzeniem Telepass DM03 Light dedykowanym pojazdom ponizej 3,5t
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autostrade.it
Więcej informacji na temat opłat drogowych we Włoszech

W Danii, tak jak w Luksemburgu, Holandii i Szwecji funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami Eurovignette. Dlatego, w razie potrzeby przejechania przez kilka państw znajdujących się w tej strefie, można zamówić tylko jedną Eurowinietę.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności od 12 ton i autobusy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
 • zakup winiety w panelu użytkownika na stronie Е100. Po dokonaniu płatności winieta jest przechowywana w systemie elektronicznym i kierowca nie musi zabierać ze sobą dodatkowych dokumentów.
 • Opłata mostów Oresund i Storebealt
 • Urządzenie One Toll T
 • Urządzeniem Autopass
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.eurovignettes.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Danii

W Holandii, tak jak w Danii, Luksemburgu i Szwecji funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami Eurovignette. Dlatego, w razie potrzeby przejechania przez kilka państw znajdujących się w tej strefie, można zamówić tylko jedną Eurowinietę.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności od 12 ton i autobusy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
zakup winiety w panelu użytkownika na stronie Е100. Po dokonaniu płatności winieta jest przechowywana w systemie elektronicznym i kierowca nie musi zabierać ze sobą dodatkowych dokumentów.
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.eurovignettes.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Holandii

AutoPASS to norweski system poboru opłat drogowych. Jej właścicielem jest Statens vegvesen [Norweski Zarząd Dróg Publicznych]. Większość punktów poboru opłat w Norwegii jest zautomatyzowana. Przejazd odbywa się bez zatrzymywania. Samochody objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty, powinny być przed wjazdem na płatny odcinek zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat za przejazd i posiadać prawidłowo zamontowane urządzenie pokładowe.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposoby płatności
 • urządzenie Autopass, z którego mogą korzystać rownież pojazdy poniżej 3,5t
 • urządzenie ONE TOLL T
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autopass.no
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Norwegii
System e-TOLL
AmberOne Autostrada A1
Autostrada Wielkopolska А2
Autostrada A4

System e-TOLL oparty jest na technologii satelitarnej, tj. wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.
Tryb płatności
pre-pay / post-pay
Zasilenie konta pre-pay w Miejscu Obsługi Klienta lub poprzez Internetowe Konto Klienta lub rejestracja konta rozliczeniowego post-pay za pośrednictwem E100
Sposób płatności
EBOX - wymagana wcześniejsza rejestracja
One Toll T - wymagana wcześniejsza rejestracja
Inelo
Każde urządzenie ceryfikowane w e-TOLL
aplikacja mobilna e-TOLL
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.etoll.gov.pl

Autostrada AmberOne А1 rozpoczyna się koło Pruszcza na południe od Gdańska i kończy w Czerniewicy. Ten 152-kilometrowy odcinek jest częścią autostrady А1 łączącej Toruń z granicą państwową w Gorzyczkach.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
bezpośrednio kartą Е100 na każdym z 12 punktów poboru opłat za przejazd
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
a1.com.pl

Autostrada A2 obejmująca 4 płatne odcinki: Konin – Września, Września – Poznań, Poznań – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Rzepin.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
bezpośrednio kartą Е100 w punktach poboru opłat
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autostrada-a2.pl

Odcinek Mysłowice - Balice

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
postpay
Sposób płatności
- bezpośrednio kartą E100 w punktach poboru opłat
- urządzeniami E100 ONE TOLL T i Telepass DM03. Wymagana uprzednia rejestracja.
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autostrada-a4.com.pl

Odcinek Wrocław-Katowice

Opłatą objęte są
e-TOLL - wszystkie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony karta E100 - pojazdy o masie poniżej 3,5 tony
Tryb płatności
e-TOLL - prepaid i postpay
karta E100 - postpay
Sposób płatności
bezpośrednio kartą E100 w punktach poboru opłat
urządeniem e-TOLL
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autostrada-a4.com.pl
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Polsce

ViaVerde to sieć płatnych dróg w Portugalii obejmująca swoim zasięgiem płatne autostrady. Obowiązkiem uiszczenia opłaty objęte są wszystkie kategorie pojazdów. Dorgi można opłacać za pomocą urządzenia pokładowego. Samochody objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty, powinny być przed wjazdem na płatny odcinek zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat za przejazd i posiadać prawidłowo zamontowane urządzenie pokładowe.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposoby płatności
 • EBOX
 • Urządzeniem One Toll T
 • Urządzeniem Telepass DM03
 • Urządzeniem Telepass QFree
 • dla pojazdów poniżej 3,5t urządzeniem Telepass DM03 Light
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.viaverde.pt
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Portugalii

Od 1 października 2010 roku w Rumuii działa system poboru opłat poprzez elektroniczną winietę, której zakupu dokonuj się online.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
online lub offline
Sposób płatności
poprzez panel użytkownika lub za pomocą karty na wszystkich stacjach paliw MOL w Rumunii
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.e-rovinieta.ro
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Rumunii

Od 1 stycznia 2010 roku Słowacja wprowadziła elektroniczny pobór opłat drogowych. System obejmuje autostrady i drogi ekspresowe, a także duży zakres dróg krajowych – podlegających opłacie za pośrednictwem technologii satelitarnj poboru opłat drogowych GPS-GSM. Samochody objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty, powinny być przed wjazdem na płatny odcinek zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat za przejazd i posiadać prawidłowo zamontowane urządzenie pokładowe.

Opłatą objęte są
wszystkie samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 tony oraz autobusy
Tryb płatności
pre-pay i post-pay
Sposób płatności
zasilenie konta urządzenia w trybie pre-pay kartą Е100 lub opłata post-pay po rejestracji przez Е100
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.skytoll.sk
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Słowacji

Od 1 kwietnia 2018 r. Słowenia wprowadziła nowy elektroniczny system opłat DarsGO dla pojazdów powyżej 3,5t. Pojazdy o masie powyżej 3,5 t powinny być wyposażone w nową jednostkę pokładową DarsGo. Nowy system obejmuje 618 km płatnych dróg w Słowenii. Opłata za przejazd naliczana jest na podstawie przebytej odległości, liczby osi i klasy emisji EURO. Jednostka DarsGo rejestruje transakcje komunikujące się z siecią 125 bramek rozmieszczonych wzdłuż autostrad. Nowy system zapewnia przejazd bez zatrzymywania się przez terytorium Słowenii.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy powyżej 3,5t
Tryb płatności
prepay i postpay z karta E100
 • pre-pay: Zasilenia konta można dokonać w sieci punktów serwisowych Dars przy pomocy karty E100. Minimalna kwota zasilenia konta to 50 EUR. Maksymalna kwota doładowania to 500 EUR
 • post-pay: od 1 kwietnia 2018 można powiązać urządzenie DarsGo z kartą E100 w punkcie serwisowym
Sposób płatności
kartą Е100 w punkcie serwisowym można opłacić:
 • opłatę administracyjną za urządzenie 10 EUR (w przypadku kolejnego urządzenia dla tego samego pojazdu 20 EUR)
 • doładowanie konta w trybie prepay
 • powiązanie karty na tryb postpay
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.darsgo.si
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Słowenii

Sieć TIS-PL we Francji działa od 2007 roku i obejmuje płatne autostrady zarządzane przez koncesjonariuszy. Na terenie Francji działa 22 operatorów dróg ekspresowych, autostrad, tuneli I mostów. Opłaty za drogi można dokonać urządzeniem pokładowym (dla użytkowników przewidziane są rabaty). Samochody objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty, powinny być przed wjazdem na płatny odcinek zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat za przejazd i posiadać prawidłowo zamontowane urządzenie pokładowe.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposoby płatności
 • EBOX
 • Urządzeniem One Toll T
 • Urządzeniem Telepass DM03
 • Urządzeniem Telepass QFree
 • dla pojazdów poniżej 3,5t urządzeniem Telepass DM03 Light
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.autoroutes.fr
Więcej informacji na temat opłat drogowych we Francji

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami w Czechach wykorzystuje współczesną technologię satelitarną. Ciężarówki muszą być wyposażone w urządzenie pokładowe OBU zapewniające połączenie z systemem poboru opłat za przejazd drogami. Naliczanie kwoty do zapłaty za poszczególny odcinek polega na przekazywaniu danych lokalizacyjnych do systemu.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony
Tryb płatności
post-pay
 • wszystkie transakcje widoczne w panelu użytkownika następnego dnia po ich dokonaniu
 • nie ma potrzeby zatrzymywania się w celu zasilenia konta urządzenia pokładowego
 • jeden kontrakt na wszystkie samochody
Sposób płatności
urządzenie pokładowe Billien OBU 5051
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.mytocz.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Czechach

Opłaty za przejazd drogami w Szwajcarii naliczane są na podstawie przejechanej odległości, łącznej dopuszczalnej masy całkowitej oraz klasy emisji spalin pojazdu. Е100 oferuje realizację płatności za przejazd drogami w Szwajcarii urządzeniem EBOX oraz na kartę LogPay, która jest wydawana bezpłatnie. Kartą dokonuje się płatności za przejazd na stacjonarnych terminalach. Przy pierwszym wjeździe do Szwajcarii kierowca powinien otrzymać na każdy pojazd kartę ID card.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony i autobusy
Tryb płatności
post-pay
 • Wszystkie transakcje w jednej fakturze E100
 • jeden kontrakt na cały park samochodów
Sposób płatności
EBOX - wymagana rejestracja
Karta LogPay. Wymagana wstępna rejestracja
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.ezv.admin.ch
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Szwajcarii

W Szwecji, tak jak w Luksemburgu, Holandii i Danii funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami Eurovignette. Dlatego, w razie potrzeby przejechania przez kilka państw znajdujących się w tej strefie, można zamówić tylko jedną Eurowinietę.

Opłatą objęte są
wszystkie pojazdy o ładowności od 12 ton i autobusy
Tryb płatności
offline
Sposób płatności
 • zakup winiety w panelu użytkownika na stronie Е100. Po dokonaniu płatności winieta jest przechowywana w systemie elektronicznym i kierowca nie musi zabierać ze sobą dodatkowych dokumentów.
 • Opłata mostów Oresund i Storebealt
 • Urządzenie One Toll T
 • Urządzeniem Autopass
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.eurovignettes.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Szwecji

W Łotwie obowiązuje system winietowy, co oznacza konieczność wykupu winiety na określony czas przed rozpoczęciem korzystania z dróg płatnych.

Opłatą objęte są
pojazdy, których całkowita masa własna przekracza 3 tony oraz ich zespołów, których całkowita masa przekracza 3,5 tony
Tryb płatności
online
Sposób płatności

zakup winiety poprzez wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem E100 i wysłanie wiadomości SMS na dedykowany numer telefonu.

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
www.lvvignette.eu
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Łotwie

W Litwie obowiązuje system winietowy, co oznacza konieczność wykupu winiety na określony czas przed rozpoczęciem korzystania z dróg płatnych.

Opłatą objęte są
busy o łącznej liczbie miejsc większej niż 9 (łącznie z miejscem kierowcy), autobusy, pojazdy ciężarowe bez względu na masę, pojazdy specjalne
Tryb płatności
online
Sposób płatności

zakup winiety poprzez wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem E100 i wysłanie wiadomości SMS na dedykowany numer telefonu.

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
https://lakd.lrv.lt/en/road-charges-and-tolls/
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Litwie

W Estonii obowiązuje system winietowy, co oznacza konieczność wykupu winiety na określony czas przed rozpoczęciem korzystania z dróg płatnych.

Opłatą objęte są
pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony, używane na drogach publicznych
Tryb płatności
online
Sposób płatności

zakup winiety poprzez wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem E100 i wysłanie wiadomości SMS na dedykowany numer telefonu.

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
https://teetasu.ee/
Więcej informacji na temat opłat drogowych w Estonii

Masz pytania?

Opłaty drogowe

Jak zaksięgować opłaty drogowe?

Co do zasady opłaty drogowe są podatkiem lub daniną publiczną, stąd w niektórych krajach podlegają opodatkowaniu VAT, w innych nie. W zależności od systemu opłat drogowych dokumenty księgowe przekazywane są przez Operatora systemu, dostawcę usługi wyznaczonego przez operatora lub przez wystawcę kart flotowych.

Pragniemy poinformować, że od E100 otrzymają Państwo dokument „Zestawienie należności do zapłaty”, który nie jest przeznaczony do celów deklaracji podatku VAT oraz deklaracji do organów podatkowych. Dany dokument składany jest wyłącznie w celach informacyjnych oraz rozliczeniowych, ma on charakter techniczny i służy uregulowaniu należności. Podstawą do zaksięgowania kosztów za opłaty drogowe dla Państwa są faktury wystawiane i wysłane bezpośrednio przez Dostawców/Operatorów, w zależności od wybranych typów urządzeń.

E-Box (Toll4Europe) - faktury będą dostępne w portalu https://e100-ebox.toll4europe.eu/User/LoginRegister

One Toll T (Telepass SAT) - będą przychodziły z adresu [email protected]

Czy paragonem za przejazd autostradą jest faktura?

Paragon za przejazd autostradą jest dokumentem księgowym.

Co to jest urządzenie pokładowe?

Jest to urządzenie pozwalające na elektroniczne uiszczanie opłat drogowych za przejazdy płatnymi trasami. Zapisuje dane geolokalizacyjne pojazdu lub za pomocą fal radiowych przekazuje dane do systemu opłat drogowych. Dany pojazd jest przypisany do urządzenia i dzięki temu automatycznie nalicza kwotę za przejechaną trasę.

Urządzenie pokładowe daje wiele korzyści kierowcy, jak i właścicielowi firmy posiadającej flotę. Kierowca nie musi zatrzymywać się za każdym razem w Punktach Poboru Opłat, a także nosić przy sobie gotówki i pilnować faktur za uiszczenie opłat drogowych.

Jak podłączyć urządzenie OBU?

Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do zasilania należy je zamontować w pojeździe i podłączyć na stałe lub do gniazda zapalniczki. Do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja montażu.

Ile kosztuje urządzenie OBU?

Koszt korzystania z urządzenia OBU jest zależny od dostawcy, a także systemu opłat drogowych, w którym działa. W ofercie E100 istnieje wiele modeli OBU zarówno krajowych, jak i multiurządzeń.

Czy z opłat za autostrady można odliczyć VAT?

Opłaty za przejazdy autostradowe podlegają VAT i mogą być odliczone, w ramach rozliczenia VAT – w 100% jeśli pojazd jest wykorzystywany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym się różni OBU od ZSL?

Urządzenie ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) jest instalowane w pojeździe na stałe i wymaga profesjonalnego montażu. Zaletą jest to, że nie wymaga ładowania.

Z kolei urządzenie OBU (On-Board-Unit) jest urządzeniem przenośnym. Można podpiąć je pod zapalniczkę, OBD, a także przemieszczać pomiędzy pojazdami.

Jak sprawdzić, czy autostrada jest płatna?

Listę płatnych autostrad można sprawdzić/zweryfikować na stronie internetowej Operatora w danym kraju.

Czy można zapłacić za autostradę po przejechaniu?

Niektórzy Operatorzy dają możliwość uregulowania płatności za autostradę po przejechaniu, jednak jest ich niewielu (Austria/Czechy)

Jak uniknąć kary za przejazd płatną autostradą?

Należy prawidłowo zamontować urządzenie w pojeździe oraz ustawić odpowiednie, aktualne parametry, kontrolować pracę urządzenia w trakcie jazdy.

Warto zapoznać się z informacją zawartą w instrukcji dołączoną do urządzenia.

Drogi UE

Co to jest EETS?

Jest to europejski system (European Electronic Toll Service) pozwalający na uiszczanie opłat drogowych za pomocą jednego urządzenia pokładowego w krajach UE. Celem systemu EETS jest uproszczenie i automatyzacja uiszczania opłat – jedno urządzenie, jeden kontrakt i wiele dodatkowych korzyści. Z tego powodu przy wyborze urządzenia należy zwrócić uwagę na technologię leżącą u podstaw jego działania – GNSS (Global Navigation Satellite System) DSRC (technologia mikrofalowa).

Jakie metody poboru opłat drogowych występują w krajach UE?

Opłaty drogowe można uiszczać za pomocą urządzeń lub przez zakup winiet oraz przez wykupienie płatnego odcinka drogi (bilety relacyjne lub manualny pobór opłat na bramce). Przed wjazdem na granicy należy upewnić się, jaki system opłat drogowych obowiązuje w danym kraju.

Jak płacić za autostrady za granicą?

Kartą bankową/kredytową, gotówką lub kartą paliwową, urządzeniami, a także przez zakup winiet.

Gdzie są płatne autostrady w Europie?

Wszystkie kraje w Europie mają płatne autostrady i/lub drogi szybkiego ruchu. Spis płatnych dróg należy weryfikować na stronie danego operatora/kraju.

Jak płacić za autostrady w Europie?

Kartą bankową/kredytową, gotówką lub kartą paliwową, urządzeniami, a także przez zakup winiet.

Gdzie kupić winiety w Polsce?

W Polsce nie obowiązują winiety, jedynie opłata biletu relacyjnego za przejazd autostradą A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Bielany Wrocławskie-Sośnica).

Winiety na opłaty drogowe w innych krajach można kupić w punktach przygranicznych, na stacjach paliwowych oraz przez strony internetowe operatorów.

Gdzie w Europie potrzebne są winiety?

W zależności od kraju i systemu opłat drogowych różne kategorie pojazdów podlegają obowiązkowi wnoszenia opłat:
Dla samochodów osobowych winieta jest potrzebna w: Austrii, Bułgarii, Czechach, Łotwie (dla samochodów osobowych od 3 do 3,5 t), Litwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii oraz Węgrzech.

Z kolei dla pojazdów ciężarowych wymóg zakupu winiety obowiązuje dodatkowo w następujących krajach: Estonia, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania (zawieszone do 31.07.2023), Rumunia, Dania, Holandia, Luksemburg, Szwecja.

Kiedy trzeba wykupić winietę?

Winietę na przejazd po danym kraju europejskim można wykupić jeszcze przed wjazdem na teren Państwa lub od razu po przekroczeniu jego granicy.

Jak działa system winiet?

Posiadanie aktualnej winiety stanowi dowód wniesienia opłaty, podczas kontroli kierowca może zostać poproszony o okazanie winiety lub numeru winiety.

Jak kupować winiety?

Na stronie E100 w Panelu Klienta można dokonać zakupu Eurowiniety oraz Ro-winiety. Dodatkowa rejestracja przez Działu Opłat Drogowych w systemie Instantic daje możliwość zakupu winiet przez kartę E100 również na Litwę, Łotwę oraz Estonię. Poza tym winiety można zakupić na granicy danego Państwa w Puntach Obsługi lub przez stronę internetową.

Czy winiety można kupić na granicy?

Tak, winiety można kupić na granicy – na stacjach benzynowych lub w puntach sprzedaży winiet.

Czy e-winietę trzeba drukować?

Nie ma takiej konieczności, jeśli jest e-winieta w formie elektronicznej. W razie kontroli, wystarczy podać numer e-winiety lub okazać potwierdzenie elektroniczne.

Jak działa winieta online (e-winieta)?

Zakup winiety odbywa się na stronie internetowej operatora systemu opłat drogowych na podstawie danych pojazdu (numer rejestracyjny, liczba osi, klasa emisji spalin i etc.) oraz terminu ważności.

Operator weryfikuje w swoim systemie, czy dany numer rejestracyjny pojazdu jest zarejestrowanym w systemie z ważną winietą.

Co grozi za brak winiety?

Brak ważnej winiety jako nieuiszczenie opłaty za przejazd grozi naliczeniem kary.

+48 585 002 202