środa, 17 lipiec, 2024
15:53, 5 kwiecień 2024

Minimalne stawki za fracht pomysłem na walkę z nieuczciwą konkurencją

Przedsiębiorcy z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych (ZSPD) proponują wprowadzenie stawki minimalnej za transport. Ich zdaniem, ułatwiłaby ona walkę z konkurencją ze wschodu oraz wpłynęła pozytywnie na rentowność firm.

Prezes ZSPD, Dariusz Matulewicz, uważa, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie powszechnie obowiązującego i darmowego kalkulatora. Z narzędzia musieliby korzystać wszyscy przewoźnicy, również Ci wykonujący międzynarodowy transport dwustronny. Każda wycena zarejestrowana w kalkulatorze otrzymywałaby swój indywidualny numer. Nadzór nad kalkulatorem sprawowałaby Krajowa Administracja Skarbowa, a organy kontrolne miałyby dostęp do wszystkich wycen.

Pomysłodawcy projektu uważają, że taki system chroniłby rodzimy rynek przed nieuczciwą konkurencją. Stawki nie mogłyby być już zaniżane, jak dzieje się to dzisiaj. Dodatkowo, przedsiębiorcy proponują ograniczenie ilości pośredników w przewozach drogowych. Ich zdaniem, nie powinno być więcej niż 2 pośredników przy jednym frachcie. Zleceniodawca powinien też mieć jasną informację na fakturze jaki jest koszt samego transportu i jaka część ceny przypada na pośrednika.

Branża w większości pozytywnie wypowiada się na temat pomysłu firm zrzeszonych w ZSPD. Przedsiębiorcy podkreślają, że ważne będzie takie skonstruowanie przepisów, by można je było łatwo egzekwować. Pojawiają się też głosy krytyki. Niektórzy sądzą, że państwo nie powinno ingerować w wolny rynek, a cena frachtu powinna wynikać z popytu i podaży, a nie z regulacji prawnych.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły