piątek, 9 grudnia, 2022
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

6 grudnia 2021 r.

Zakaz jazdy ciężarówek - grudzień 2021

Planując trasę przejazdu, przewoźnik musi wziąć pod uwagę wiele czynników. Musi pamiętać nie tylko o normach dotyczących czasu pracy i odpoczynku, ale też o wszelkiego rodzaju zakazach z jakimi może zetknąć się kierowca na swojej drodze. Jednym z nich jest zakaz jazdy ciężarówek. W każdym miesiącu wyznaczone są dni, w których samochody ciężarowe nie mogą się poruszać po określonych drogach. Przyjrzyjmy się zatem jakie dni objęte będą zakazami jazdy w grudniu 2021.

Zakaz ruchu ciężarówek w Europie

Zakazy ruchu ciężarówek różnią się w obrębie Unii Europejskiej. Każde europejskie państwo samodzielnie definiuje dni, w których ciężarówki nie mogą poruszać się po ich kraju. Zobaczmy w których krajach oraz w jakich godzinach będą obowiązywały zakazy ruchu między 01 a 24 grudnia 2021. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

2021-12-04 (Sobota)

Austria 15:00-24:00

Francja 22:00-24:00

Luksemburg 21:30-24:00 (tylko w kierunku Francji)

Luksemburg 23:30-24:00 (tylko w kierunku Niemiec)

Węgry 22:00-00:00 (Ograniczenia te nie mają zastosowania do pojazdów EURO 3 lub o wyższym standardzie, pracujących w transporcie międzynarodowym).

2021-12-05 (Niedziela)

Austria 00:00-22:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-22:00

Luksemburg 00:00-21:45

Niemcy 00:00-22:00 (Z zakazów zwolnione są transporty związane z zaopatrzeniem ośrodków szczepień przeciwko koronawirusowi).

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 08:00-21:00

Szwajcaria 00:00-24:00

Węgry 00:00-22:00 (Ograniczenia te nie mają zastosowania do pojazdów EURO 3 lub o wyższym standardzie, pracujących w transporcie międzynarodowym).

Włochy 09:00-22:00

Lichtenstein 00:00-24:00

2021-12-08 (Środa)

Austria 00:00-22:00

Włochy 9:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

2021-12-11 (Sobota)

Austria 15:00-24:00

Francja 22:00-24:00

Luksemburg 21:30-24:00 (tylko w kierunku Francji)

Luksemburg 23:30-24:00 (tylko w kierunku Niemiec)

Węgry 22:00-24:00

2021-12-12 (Niedziela)

Austria 00:00-22:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-22:00

Luksemburg 00:00-21:45

Niemcy 00:00-22:00 (Z zakazów zwolnione są transporty związane z zaopatrzeniem ośrodków szczepień przeciwko koronawirusowi).

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 8:00 - 21:00

Szwajcaria 00:00 - 24:00

Węgry 00:00-22:00

Włochy 9:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

2021-12-18 (Sobota)

Austria 15:00-24:00

Francja 22:00-24:00

Luksemburg 21:30-24:00 (tylko w kierunku Francji)

Luksemburg 23:30-24:00 (tylko w kierunku Niemiec)

Węgry 22:00-24:00

2021-12-19 (Niedziela)

Austria 00:00-22:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-22:00

Luksemburg 00:00-21:45

Niemcy 00:00-22:00 (Z zakazów zwolnione są transporty związane z zaopatrzeniem ośrodków szczepień przeciwko koronawirusowi).

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 8:00-21:00

Szwajcaria 00:00-24:00

Węgry 00:00-22:00

Włochy 9:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

2021-12-24 (Piątek)

Chorwacja 15:00-23:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 22:00-24:00

Luksemburg 21:30-24:00 (w kierunku Francji)

Luksemburg 23:30-24:00 (w kierunku Niemiec)

Słowacja 00:00-22:00

Węgry 22:00-24:00

2021-12-25 (Sobota)

Austria 00:00-22:00

Chorwacja 14:00-23:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-24:00

Luksemburg 00:00-24:00 (tylko w kierunku Francji)

Luksemburg 00:00-21:45, 23:30-24:00 (tylko w kierunku Niemiec)

Niemcy 00:00-22:00

Polska 08:00-22:00

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 08:00-21:00

Szwajcaria 00:00-24:00

Węgry 00:00-24:00

Włochy 09:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

2021-12-26 (Niedziela)

Austria 00:00-22:00

Chorwacja 14:00-23:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-22:00

Luksemburg 00:00-21:45

Niemcy 00:00-22:00

Polska 08:00-22:00

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 08:00-21:00

Szwajcaria 00:00-24:00

Węgry 00:00-22:00

Włochy 09:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

Zakaz ruchu dla ciężarówek - wyjątki

Ponieważ zakazy ruchu dla ciężarówek potrafią być bardzo uciążliwe zarówno dla przewoźnika, jak i samego kierowcy, kraje Unii Europejskiej wyznaczyły pewne wyjątki. Chodzi przede wszystkim o transport towarów, które szybko się psują, takich jak produkty mleczne, mięso, owoce czy warzywa.

Przeanalizujmy na przykładzie Niemiec i Francji jakie wyjątki od zakazu ruchu mogą obowiązywać samochody ciężarowe. Planując trasę po krajach Unii, należy zawsze przeanalizować zakazy ruchu dla ciężarówek obowiązujące w danym kraju.

Niemcy

W Niemczech zakaz ruchu dotyczy ciężarówek o masie całkowitej powyżej 7,5 tony, a także ciężarówek z przyczepami, niezależnie od ciężaru. Zakaz obowiązuje w niedziele i święta od północy do godziny 22. Należy jednak podkreślić, że niektóre święta dotyczą tylko określonych regionów. W związku z tym zakaz ruchu obowiązuje tylko w tych konkretnych regionach.

Podobnie jak w Polsce, w Niemczech istnieją wyjątki od zakazu ruchu:

 • Kombinowane przewozy towarowe (droga - kolej) od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy. Odległość nie może jednak przekroczyć 200 km.
 • Kombinowane przewozy towarowe (portowo-drogowe) pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym w odległości do 150 kilometrów.
 • Przewozy towarów takich jak: świeże mleko, świeże produkty przetwórstwa mlecznego, świeże mięso oraz świeże produkty przetwórstwa mięsnego, świeże oraz żywe ryby oraz owoce i warzywa, które szybko się psują. Wyjątek dotyczy również przejazdów “na pusto” związanych z powyższymi produktami.

W Niemczech wyjątkiem nie są objęte produkty mrożone. Jeśli w pojeździe ciężarowym jest włączony agregat utrzymujący ujemną temperaturę, to taki pojazd nie może poruszać się po kraju w dni zakazu.

Francja

Podobnie jak w Niemczech, zakazy ruchu we Francji dotyczą ciężarówek o masie całkowitej powyżej 7,5 tony, a także ciężarówek z przyczepami, niezależnie od ciężaru. Standardowo, ciężarówki nie mogą tam jeździć w soboty od godziny 22 do niedzieli do godziny 22:00. Zakaz obowiązuje również w święta i w dni poprzedzające święta (również od godziny 22 do godziny 22).

Zakazy ruchu nie dotyczą pojazdów ciężarowych przewożących:

 • artykuły spożywcze, które szybko się psują: jaja, żywe ryby, skorupiaki i mięczaki
 • artykuły spożywcze, które wymagają chłodzenia
 • mrożone i głęboko mrożone artykuły spożywcze
 • mleko i produkty mleczne
 • produkty na bazie jaj i drożdży
 • warzywa i owoce (w tym również soki owocowe), które wymagają chłodzenia
 • świeże warzywa i owoce
 • artykuły spożywcze wymagające przechowywania w cieple
 • miód
 • kwiaty cięte, rośliny i kwiaty doniczkowe
 • gazety i czasopisma
 • ładunki lotnicze
 • towary niezbędne do funkcjonowania placówek medycznych
 • odpady szpitalne

Zakaz jazdy ciężarówek w Polsce

W Polsce zakazem jazdy są objęte pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton.

Zakaz dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy i trwa w godzinach od 08:00 do 22:00. Wykaz świąt, w czasie których ciężarówki nie mogą poruszać się po polskich drogach:

 • 1 styczeń — Nowy Rok
 • Niedziela Wielkiej Nocy (święto ruchome)
 • Poniedziałek Wielkiej Nocy (święto ruchome)
 • 1 maj – Święto Pracy
 • 3 maj – Święto KonstytucjiTrzeciego Maja
 • Zielone Świątki (święto ruchome)
 • Boże Ciało (święto ruchome)
 • 15 sierpień — Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopad — Wszystkich Świętych
 • 11 listopad — Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudzień — Święto Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia — Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Dni poprzedzające powyższe święta również są objęte zakazem jazdy dla ciężarówek. Od godziny 18:00 do godziny 22:00 pojazdy nie mogą poruszać się po polskich drogach. Wyjątkiem jest dzień przed Świętami Bożego Narodzenia (Wigilia) oraz dzień przed Nowym Rokiem. Co ciekawe, w święto Trzech Króli (6 stycznia) ograniczenia nie obowiązują ani dzień przed, ani w dniu święta.

Dodatkowo, zakazem jazdy ciężarówek jest objęty okres wakacyjny, a konkretnie:

 • piątki od godziny 18.00 do 22.00
 • soboty od godziny 8.00 do 14.00
 • niedziele od godziny 8.00 do 22.00

Zakaz obowiązuje od ostatniego piątku czerwca do pierwszego września.

Należy też wspomnieć o ograniczeniach ruchu dla ciężarówek (stałych lub czasowych) wprowadzonych w niektórych miastach w Polsce. Takie ograniczenia wprowadziły między innymi Warszawa, Poznań, Wrocław, Płock, Opole, Gliwice, Łomża, Ełk, Sopot, Toruń czy Suwałki. Do miast tych nie mogą wjeżdżać w godzinach szczytu pojazdy o masie powyżej 12 ton (a w niektórych przypadkach również te lżejsze).

Kogo nie dotyczą zakazy jazdy ciężarówek w Polsce?

Zakazy jazdy ciężarówek nie obejmują pojazdów, które:

 • biorą udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwają skutki klęsk żywiołowych czy awarii
 • przewożą artykuły szybko psujące się
 • przewożą żywe zwierzęta
 • przewożą lekarstwa i środki medyczne
 • transportują towary niezbędne do utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa
 • uczestniczą w budowie dróg i mostów
 • poruszają się w związku z utrzymaniem bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych

Po co wprowadzono zakaz jazdy dla ciężarówek?

Zakaz jazdy dla ciężarówek został wprowadzony po to, by zmniejszyć natężenie ruchu w dniach, w których na drogach jest więcej samochodów osobowych. Chodzi przede wszystkim o dni świąteczne i wakacyjne, gdy ludzie zwyczajowo częściej się przemieszczają pomiędzy miastami.

Jakie są kary za złamanie zakazu ruchu dla ciężarówek w Polsce?

Do września 2018 kary za złamanie zakazu ruchu dla ciężarówek w Polsce groziły jedynie kierowcom. Mogli oni otrzymać mandat w wysokości 500 zł. Po nowelizacji z 2018 roku, kara dla kierowców pozostała na podobnym poziomie (od 200 zł do 500 zł), ale grozi ona również przewoźnikowi a także osobie zarządzającej transportem. Mogą oni otrzymać mandat w wysokości 2000 zł (dotyczy przewoźnika) i 1000 zł (dotyczy zarządzającego transportem). Łącznie zatem firma transportowa może ponieść koszt do 3500 zł za złamanie zakazu ruchu. Kierowca złapany na gorącym uczynku musi się liczyć z tym, że jego ciężarówka zostanie usunięta z drogi aż do końca obowiązywania zakazu.

Jakie są kary za złamanie zakazu ruchu dla ciężarówek w Europie?

Każde europejskie państwo ma określone własne kwoty mandatów za złamanie zakazu ruchu dla ciężarówek. Poniżej przykłady kilku z nich:

Niemcy:

Firma transportowa może otrzymać grzywnę równą wartości frachtu. Na kierowcę zostanie nałożona kara 120 euro (jeśli waga pojazdu nie przekracza 7,5 tony) lub 570 euro (jeśli waga pojazdu przekracza 7,5 tony)

Francja

Złamanie zakazu ruchu we Francji grozi grzywną w wysokości 750 euro w przypadku osoby fizycznej oraz 3 750 euro w przypadku osoby prawnej.

Czechy

Za złamanie zakazu ruchu w Czechach grozi kierowcy około 250 euro.

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły