WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

Niniejsza Umowa (dalej zwana "Umową") określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej E100mobileapp (skrócona nazwa - "E100 Mobile", dalej zwana "Aplikacją Mobilną") przeznaczonej do smartfonów i innych przenośnych (mobilnych i przenośnych) urządzeń (dalej zwanych "Urządzeniami") na platformie Android/iOS. Umowa ta zostaje zawarta pomiędzy każdą osobą korzystającą z Aplikacji Mobilnej (dalej zwanej "Użytkownikiem") a firmą Baltia Trading Company OÜ, będącą osobą prawną zgodnie z prawem Republiki Estońskiej, z siedzibą w Tallinnie, dzielnicy Lasnamäe, ul. Väike-Paala 1, 11415, numer rejestracyjny 14375399, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą właścicielem praw autorskich do Aplikacji Mobilnej (dalej zwanej "Firmą" lub "Właścicielem Praw Autorskich").

Każde pobranie, zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub jej poszczególnych funkcji, usług i narzędzi (dalej zwanych "Funkcjonalnościami") uważane jest za pełną, świadomą i jednoznaczną akceptację postanowień niniejszej Umowy w wersji obowiązującej w chwili faktycznego korzystania z Aplikacji Mobilnej, a także za zawarcie Umowy poprzez jej przyjęcie.

 1. Ogólne postanowienia
  1. Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Aplikacji Mobilnej (zgodnie z opisem w pkt 2.2. i pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy, dalej zwane "korzystaniem z Aplikacji Mobilnej", "prawem do korzystania z Aplikacji Mobilnej") od momentu jej zainstalowania na urządzeniu za pośrednictwem sklepu z aplikacjami (Google Play/App Store), co oznacza również, że Firma wypełniła należycie obowiązek przekazania prawa do korzystania z Aplikacji Mobilnej Użytkownikowi.
  2. Użytkownik potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia do zawarcia Umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji Mobilnej i jej wykonania.
  3. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich Funkcjonalności Aplikacji Mobilnej jest możliwe tylko wtedy, gdy Użytkownik zgadza się w pełni z warunkami i postanowieniami następujących zasad i umów:
   1. regulaminów, zasad i polityk odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Google Play/App Store);
   2. warunków korzystania z Aplikacji Mobilnej oraz innych zasad regulujących świadczenie usług w Systemie E100.
  4. Użytkownik potwierdza, że wykonanie poleceń Aplikacji Mobilnej za pomocą sklepu z aplikacjami to jedno z możliwych sposobów zawarcia umów wymaganych do korzystania z Funkcjonalności, usług i narzędzi dostępnych dla Użytkowników. Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się i zobowiązuje do przestrzegania warunków i postanowień tych umów. Niniejsza umowa (w tym jej części) może być zmieniana bez konieczności specjalnego okresu zawiadomienia. Niniejsza umowa i inne dokumenty stosujące się (jeśli istnieją) będą dalej zwane "Dokumentami Aplikacji Mobilnej"; nowa edycja dokumentów wchodzi w życie od momentu ich opublikowania i/lub dostarczenia Użytkownikowi w Aplikacji Mobilnej, o ile nie postanowiono inaczej.
  5. Aby korzystać w pełni z Aplikacji Mobilnej, Użytkownik musi zalogować się, używając podanych danych do logowania i hasła. Szczegóły logowania wraz z niezbędnymi informacjami mogą być przekazywane SMS-em na żądanie Użytkownika. Dostęp do autoryzacji w Aplikacji Mobilnej można skonfigurować w "Osobistym Koncie Klienta" Systemu E100 dostępnym za pośrednictwem portalu e100.eu. Niektóre Funkcjonalności Aplikacji Mobilnej mogą działać tylko przy dostępie do Internetu; Użytkownik zapewnia wymagany dostęp do Internetu samodzielnie i na własny koszt. Po podaniu danych do logowania, Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS ma możliwość udzielenia lub odmowy zgody na przesyłanie wiadomości bezpośrednio z Aplikacji Mobilnej (powiadomienia typu push) i/lub na geolokalizację. Dla Użytkowników korzystających z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android, możliwość przesyłania powiadomień przez Aplikację Mobilną i udostępniania informacji o lokalizacji zależy od ustawień urządzenia wprowadzonych przez Użytkownika. Zgoda na otrzymywanie powiadomień typu push i/lub geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji Mobilnej, ale ma wpływ na ograniczenie Funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, które korzystają z powiadomień i/lub geolokalizacji. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie powiadomień za pośrednictwem innych kanałów komunikacji (np. pocztą elektroniczną lub SMS).
  6. Informacje dostępne dla Użytkownika w Aplikacji Mobilnej w ramach uprawnień Użytkownika dotyczących towarów lub usług, w zależności od rodzaju tych informacji, są dostarczane przez partnerów Firmy lub samą Firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść i/lub aktualność informacji dostarczanych przez swoich partnerów do Użytkowników, np. informacji handlowych, jednak przekazanie takich informacji stanowi część Funkcjonalności, dlatego korzystając z Aplikacji Mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie takich informacji, w szczególności wyświetlanie informacji za pomocą środków elektronicznych (tj. Internetu), a Firma zobowiązuje się dostarczyć takie informacje, w tym za pomocą dedykowanych powiadomień typu push, na podstawie odrębnej umowy lub niniejszej Umowy. Informacje udostępnione Aplikacji Mobilnej za zgodą Użytkownika obejmują informacje przekazywane Firmie, w zakresie aktywacji "E100 Mobility", czyli funkcji mobilnego tankowania aktywowanej przez Użytkownika w ramach kroków aktywacyjnych opisanych pod następującym linkiem: https://e100.eu/en/e100-mobility lub w zakresie ograniczonym brakiem takiej aktywacji. Interakcje Użytkownika dotyczące zakupu towarów i/lub usług w Systemie E100 są prowadzone przez Użytkownika samodzielnie (bez uczestnictwa Właściciela Praw Autorskich) zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług w Systemie E100.
  7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych do logowania i hasła używanego do autoryzacji w Aplikacji Mobilnej przed osobami trzecimi. Wszelkie czynności dokonywane w Aplikacji Mobilnej za pomocą loginu i/lub hasła Użytkownika będą uważane za czynności Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane przez osoby trzecie przy użyciu Aplikacji Mobilnej, a także za szkody spowodowane przez osoby trzecie, w tym szkody w Aplikacji Mobilnej i/lub Firmie.
  8. Przyjmując postanowienia niniejszej Umowy, Użytkownik swobodnie wyraża zgodę na świadczenie usług elektronicznych przez Firmę i, w zastosowanym zakresie (jeśli ma miejsce), przez jej partnerów, a także zgadza się, że Firma i jej partnerzy mogą informować Użytkownika o procedurze i metodach korzystania z Aplikacji Mobilnej, dostarczać mu ankiet satysfakcji klienta dotyczących świadczonych usług oraz za jego wyraźną zgodą informować o działaniach marketingowych, reklamowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Firmę i jej partnerów. Akceptacja warunków niniejszej Umowy oznacza zgodę Użytkownika na określone prawo Firmy i jej partnerów do informowania Użytkownika wiadomościami dotyczącymi utrzymania Aplikacji Mobilnej i innych koniecznych aktualizacji.
 2. Przedmiot Umowy
  1. Firma udziela Użytkownikowi nieekskluzywnej licencji na pobranie, zainstalowanie (reprodukcję), uruchomienie, a następnie korzystanie z Aplikacji Mobilnej, pod warunkiem, że Użytkownik przestrzega warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie.
  2. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Aplikacji Mobilnej zgodnie z opisem na platformie internetowej oraz w celach określonych w niniejszej Umowie i ewentualnej innej stosownej umowie, zwłaszcza związanej z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w Systemie E100, co może być opisane w odrębnej umowie, w szczególności w następujący sposób:
   1. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celu jej bezpośredniego przeznaczenia, instalowanie Aplikacji Mobilnej nieograniczoną liczbę razy na nieograniczoną liczbę Urządzeń należących do Użytkownika, pod warunkiem, że Aplikacja Mobilna jest zachowana w pełni w formie przedstawionej w odpowiednim sklepie z aplikacjami (Google Play/App Store);
   2. korzystanie z Funkcjonalności, usług i narzędzi obsługiwanych w Aplikacji Mobilnej zarówno przez nieautoryzowanych użytkowników, jak i autoryzowanych użytkowników z loginem i hasłem do autoryzacji;
   3. uzyskiwanie dostępu do instalacji i korzystania z nowych wersji Aplikacji Mobilnej (od razu po ich udostępnieniu).
  3. Niektóre elementy Funkcjonalności, np. Funkcjonalność związana z Systemem E100, wymaga udostępniania lub przesyłania danych przez - lub -do osób trzecich, co Użytkownik akceptuje, akceptując postanowienia niniejszej Umowy. Obszar stosowania Aplikacji Mobilnej obejmuje wszystkie kraje, w których Aplikacja Mobilna działa na urządzeniu Użytkownika zgodnie z ewentualną stosowną umową (włączając Umowę).
  4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy nie jest obciążone opłatą. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej na warunkach i w sposób nieprzewidziane w niniejszej Umowie jest możliwe wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w odrębnej pisemnej umowie z Firmą. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie zmienia żadnych negocjowanych postanowień odrębnej pisemnej umowy z Firmą.
  5. Korzystanie to licencja nieekskluzywna, tj. Użytkownik nie nabywa żadnych wyłącznych praw do własności intelektualnej Aplikacji Mobilnej. "Dokumenty Aplikacji Mobilnej" oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony praw własności intelektualnej (lokalne lub międzynarodowe) chronią prawa Firmy do Aplikacji Mobilnej.
  6. Każde korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest ograniczone postanowieniami obowiązującej umowy, "Dokumentów Aplikacji Mobilnej" lub przepisów prawa - w zależności od tego, które z tych postanowień są stosowane do danego rodzaju działalności przy użyciu Aplikacji Mobilnej.
 3. Ograniczenia w Korzystaniu z Aplikacji Mobilnej
  1. Użytkownikowi jest zabronione podejmowanie poniższych działań bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez Firmę;
  2. udzielanie praw do Aplikacji Mobilnej jakimkolwiek trzecim osobom w jakikolwiek sposób;
  3. modyfikowanie, tworzenie podobnego oprogramowania samodzielnie lub przy współpracy z osobami trzecimi, w całości lub częściowo, ulepszanie, tłumaczenie na inne języki, przeprowadzanie analizy inżynieryjnej, w tym w celu odtworzenia, dekompilacji, odwrotnej analizy, dekodowania, emulacji, naruszania integralności systemu zabezpieczeń, przywracania lub próby przywracania kodu źródłowego lub protokołów Aplikacji Mobilnej lub jakiejkolwiek jej części lub Funkcjonalności;
  4. usuwanie, ukrywanie i modyfikowanie oznaczeń wyłącznych praw Firmy dostępnych w Aplikacji Mobilnej;
  5. podejmowanie decyzji przy użyciu Aplikacji Mobilnej i Funkcjonalności dotyczących towarów lub usług, jeśli nie jest (lub już nie jest) uprawniony do ich podejmowania zgodnie z prawem;
  6. wprowadzanie danych osobowych osób trzecich do Aplikacji Mobilnej;
  7. reprodukowanie elementów projektowania lub interfejsu użytkownika Aplikacji Mobilnej samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, a także używanie Aplikacji Mobilnej, jej dowolnej części lub Funkcjonalności jako elementu komercyjnych produktów, usług lub ofert;
  8. przeprowadzanie analizy porównawczej Aplikacji Mobilnej samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, publikowanie wyników takiej analizy, a także wykorzystywanie wspomnianych wyników do działań związanych z konkurencyjnymi pracami nad oprogramowaniem.
 4. Rozwój Aplikacji Mobilnej i Gwarancja Jej Wydajności
  1. Firma, według własnego uznania, wprowadza zmiany, modyfikuje Aplikację Mobilną, rozszerza jej Funkcjonalność lub może zakończyć rozwój i wsparcie techniczne Aplikacji Mobilnej bez konieczności specjalnego zawiadomienia. Firma nie jest zobowiązana do świadczenia wsparcia, utrzymania, aktualizacji, modyfikacji ani dostarczania nowych wersji Aplikacji Mobilnej.
  2. Firma może zawiesić dostęp do Aplikacji Mobilnej dla Użytkownika, w tym z powodu przeprowadzania prac technicznych.
  3. Każda wersja Aplikacji Mobilnej jest dostarczana "w stanie, w jakim jest", co oznacza, że Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji Mobilnej ani jej Funkcjonalności, w szczególności nie gwarantuje, że:
   1. Aplikacja Mobilna, jej Funkcjonalność, ich bezpośredni lub pośredni wpływ i jakość spełnią wymagania i cele Użytkownika;
   2. Działanie Aplikacji Mobilnej, jej Funkcjonalności będzie dostarczane ciągle, niezawodnie i bez błędów;
   3. Wyniki uzyskane poprzez korzystanie z Aplikacji Mobilnej, jej Funkcjonalności będą dokładne, niezawodne i spełnią oczekiwania Użytkownika.
  4. Firma może oznaczyć Aplikację Mobilną lub jej Funkcjonalność jako wersję beta (zwanej dalej "Wersją Beta"). Wersja Beta jest udostępniana Użytkownikom w celu przeprowadzenia testów, zidentyfikowania możliwych awarii i niedokładności oraz otrzymania opinii i oczekiwań od Użytkowników.
  5. Niezależnie od wyników testów, Firma nie jest zobowiązana do udostępnienia Wersji Beta do powszechnego użytku. Użytkownik nie świadczy żadnych usług na rzecz Firmy - Użytkownik uczestniczy w testowaniu Wersji Beta dobrowolnie i nie może żądać żadnej rekompensaty i/lub wynagrodzenia wynikającego z takiego uczestnictwa, w tym za przekazanie Firmie stwierdzonych wad, oczekiwań i opinii dotyczących Wersji Beta.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych
  1. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej, Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych. Jednakże, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, Firma może gromadzić dane osobowe, takie jak: imię, adres e-mail i numer rejestracyjny pojazdu podczas zakładania konta, a także informacje o lokalizacji Użytkownika za pomocą GPS, Wi-Fi lub sieci bezprzewodowej w celu zapewnienia korzystania z Aplikacji Mobilnej (zgodnie z uzasadnionymi interesami) oraz zgodnie z Polityką Prywatności Aplikacji Mobilnej.
  2. W związku z powyższym, Firma jest Administratorem danych osobowych w zakresie danych użytkownika przekazanych bezpośrednio przez Użytkownika Firmie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i jej Funkcjonalności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej GDPR). Administrator informuje, że:

   a) dane osobowe Użytkownika, jego przedstawicieli lub reprezentantów przekazane przez Użytkownika są udostępniane - lub z - jednostkom Systemu E100 (partnerom, administratorom), zgodnie z odrębnymi umowami pisemnymi, w celu Funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, zgodnie z dobrowolnym ujawnieniem przez Użytkownika i w zakresie niezbędnym do wykonywania i przetwarzania danych na podstawie niniejszej Umowy i ewentualnych innych stosownych umów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) GDPR), w tym do administrowania roszczeniami, a zatem przetwarzanie danych, które mogą być uznane za dane osobowe zgodnie z przepisami GDPR, jest konieczne dla celów wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wynikających z uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) w związku z realizacją Umowy, zgodnie z zasadami przetwarzania danych wskazanymi w GDPR. W szczególności dane są przetwarzane, tj. dane rejestracyjne firmy, w tym dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adresy firmowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów i faksów, numery rachunków, numer identyfikacji podatkowej) oraz informacje finansowe, tj. dane Użytkownika związane z wykonaniem Umowy lub odrębnej umowy zawartej z dowolną inną jednostką między uczestnikiem Systemu E100 a Użytkownikiem (w tym zasadniczej jednostki prawnej);

   b) dane osobowe przekazane Firmie przez Użytkownika mogą być powierzone w niezbędnym zakresie do przetwarzania lub udostępnione w celach lub w związku z prawidłowym wykonywaniem zobowiązań umownych i zobowiązań wynikających z powyższych umów zawartych między Użytkownikiem a Firmą lub jednostkami Systemu E100, innym odbiorcom, tj. spółkom z grupy kapitałowej E100 w UE lub podwykonawcom - lub innym stronom trzecim - w przypadku obowiązku dostarczenia informacji na mocy obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach, gdy przekazanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, a także przekazywane, w rozumieniu GDPR, innym jednostkom (odbiorcom) w kraju trzecim lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską lub nieustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony lub w przypadku przekazu wymienionego w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1, drugi akapit, z odpowiednimi formalnymi i prawowymi (standardowe klauzule umowne) oraz technicznymi (tj. pseudonimizacja) zabezpieczeniami. Pomijając powyższe, Użytkownik może być zobowiązany do udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego na podstawie odrębnej umowy;

   c) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez każdego stosownego administratora danych osobowych w związku z realizacją Umowy, Użytkownik i osoby, których dane są udostępnione, mogą kontaktować się bezpośrednio pod wyznaczony adres e-mail, tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

   d) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

   e) Użytkownik, w zakresie, w jakim żąda usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, nie ma prawa do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, w zakresie, w jakim te dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnych podstaw do ich przetwarzania przez Administratora lub inne administratory (w tym w zakresie koniecznym do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy lub odrębnych umów - jeżeli takie istnieją);

   f) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w danym obszarze.

   g) przetwarzane dane osobowe mogą być używane w pewnym zakresie dotyczącym jakości usług do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w rozumieniu GDPR;

   h) w przypadku danych osobowych przedstawicieli lub pełnomocników Użytkownika, którzy zawarli odrębną umowę z E100 International Trade Sp. z o.o., będą miały zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych określone w "Klauzuli E100 dla przedstawicieli" w odpowiednim zakresie, treść której dostępna jest pod adresem: https://e100.eu/pl/klauzula-informacyjna-e100-dla-przedstawicieli;

   i) okres przetwarzania danych przez Administratora lub każdego innego stosownego administratora nie jest dłuższy niż to jest konieczne dla celów, dla których dane te są przetwarzane, lub wynika to bezpośrednio z przepisów prawa - np. w przypadku ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków nałożonych na administratorów przez prawo; W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z Polityką Prywatności Aplikacji Mobilnej E100 Mobile.
 6. Inne postanowienia
  1. Umowa uważana jest za zawartą w momencie zainstalowania Aplikacji Mobilnej na urządzeniu i jest ważna do chwili całkowitego usunięcia Aplikacji Mobilnej z urządzenia. Użytkownik ma prawo jednostronnie odmówić wykonania tej Umowy w dowolnym momencie, całkowicie usuwając Aplikację Mobilną z własnego urządzenia.
  2. Okres ważności licencji jest równy okresowi ważności Umowy; po zakończeniu Umowy, Użytkownik traci prawo do korzystania z Aplikacji Mobilnej.
  3. Licencję na korzystanie z Aplikacji Mobilnej na urządzeniu Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w treści tej Umowy Firma może w dowolnym momencie całkowicie anulować.
  4. Firma nie ponosi odpowiedzialności przed Użytkownikiem za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej lub z niemożnością jej użycia, w tym z możliwymi błędami, awariami lub zdarzeniami siły wyższej.
  5. Wszelkie szczegółowo negocjowane postanowienia sprzeczne mają pierwszeństwo przed niniejszą Umową. Niniejsza Umowa oraz wszystkie relacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej podlegają obowiązującym przepisom prawnym Republiki Estońskiej.
  6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane są przez Strony drogą negocjacji. Jeżeli niemożliwe jest rozwiązanie sporów drogą negocjacji, są one poddawane rozpatrzeniu przez sąd właściwy zgodnie z siedzibą prawną Firmy lub innym właściwym sądem, jeśli spór dotyczy jakiejkolwiek negocjowanej, odrębnej umowy.
  7. Firma może jednostronnie wprowadzić zmiany do Umowy. Takie zmiany wchodzą w życie od daty ich dostarczenia Użytkownikowi, zarówno przez publikację na portalu e100.eu, jak i w Aplikacji Mobilnej, chyba że Firma wyraźnie wskazuje inaczej.
  8. Aplikacje, sugestie i reklamacje Użytkowników dotyczące działania Aplikacji Mobilnej można przesyłać za pomocą formularza opinii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..