E100 Mobile bendrosios naudojimosi sąlygos

Šios sąlygos (toliau – „Sutartis“) nustato mobiliosios programėlės E100mobileapp (sutrumpintas pavadinimas – „E100 Mobile“, toliau – „Mobilioji programėlė“) naudojimo išmaniesiems telefonams ir kt. nešiojamiems įrenginiams (toliau – „Įrenginiai“) Android/iOS platformoje ir yra sudaryta tarp bet kurio asmens, kuris naudojasi Mobiliąja programėle (toliau – „Naudotojas“) ir Baltia Trading Company OÜ, Estijos Respublikos registruotos bendrovės, juridinio asmens kodas 14375399, kurios registruota buveinė yra Taline, Lasnamäe rajone, Väike-Paala g. 1, 11415, , el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kuri yra mobiliosios programėlės autorių teisių savininkė (toliau – „Bendrovė“ arba „Autorių teisių turėtojas“).

Kiekvienas Mobiliosios aplikacijos ar jos atskirų funkcijų, paslaugų ir įrankių (toliau – „Funkcija“) atsisiuntimas, įdiegimas, paleidimas ir naudojimas yra laikomas Naudotojo sutikimu su šio Sutarties nuostatomis. Bendrovės ir Naudotojo sutartiniams santykiams taikoma ta Sutarties versija, kuri galioja faktinio Mobiliosios programėlės naudojimo metu, taip pat Sutarties sudarymo metu prisijungus prie jos.

 1. SBendrosios nuostatos
  1. Naudotojas įgyja teisę naudotis mobiliąja programėle (kaip aprašyta 2.2 punkte ir visose likusiose šios Sutarties nuostatose (toliau – „Naudojimasis mobiliąja programėle“, „teisė naudotis mobiliąja programėle“) nuo momento, kai ji įdiegiama įrenginyje per aplikacijų parduotuvę (Google Play/App Store), o tai kartu reiškia, kad Bendrovė tinkamai įvykdė pareigą perduoti Naudotojui teisę naudotis Mobiliąja programėle.
  2. Naudotojas patvirtina, kad jis turi visas reikalingas teises ir įgaliojimus sudaryti Mobiliosios programėlės naudojimo ir jos vykdymo Sutartį.
  3. Tinkamai naudotis visomis Mobiliosios aplikacijos funkcijomis galima tik tada, kai Naudotojas visiškai sutinka su šių taisyklių ir sutarčių sąlygomis:
   1. 1. atitinkamos programų parduotuvės („Google Play“ / „App Store“) taisyklės, taisyklės ir politika;
   2. 2. Mobiliosios programėlės naudojimo sąlygas ir kitas E100 Sistemos paslaugų teikimą reglamentuojančias taisykles.
  4. Naudotojas patvirtina, kad Mobiliosios aplikacijos komandų vykdymas naudojantis aplikacijų parduotuve yra vienas iš būdų sudaryti sutartis, reikalingas naudotis Naudotojų turimomis Funkcionalumu, paslaugomis ir įrankiais. Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šių sutarčių sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Ši sutartis (įskaitant bet kurią jos dalį) gali būti keičiama be jokio specialaus įspėjimo laikotarpio. Ši sutartis ir kiti taikomi dokumentai (jei tokių yra) toliau vadinami „Mobiliosios programos dokumentais“; nauja dokumentų redakcija įsigalioja nuo jų paskelbimo ir (arba) pateikimo Naudotojui Mobiliojoje programėlėje momento, jeigu konkrečiai nenumatyta kitaip.
  5. Norėdamas pilnai naudotis mobiliąja aplikacija, Naudotojas turi prisijungti naudodamas pateiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Naudotojo prašymu prisijungimo duomenys su reikalinga informacija gali būti pateikti SMS žinute. Prieiga prie autorizavimo Mobiliojoje programėlėje gali būti konfigūruojama „E100 sistemos“ „Kliento asmeninė paskyroje“, pasiekiamoje per portalą www.e100.eu. Kai kurios mobiliosios programos funkcijos gali veikti tik turint prieigą prie interneto; Naudotojas savarankiškai ir savo lėšomis suteikia reikiamą prieigą prie interneto. Nurodęs prisijungimo duomenis, Naudotojas, naudojantis mobilųjį įrenginį su iOS operacine sistema, turi galimybę suteikti arba atsisakyti leisti žinutes siųsti Naudotojui tiesiai iš Mobiliosios aplikacijos (push pranešimai) ir (arba) nustatyti geografinę vietą. Naudotojams, naudojantiems mobilųjį įrenginį su Android operacine sistema, galimybę Mobiliajai aplikacijai siųsti Naudotojams pranešimus ir dalintis jų buvimo vietos informacija lemia Naudotojo įvesti įrenginio nustatymai. Sutikimas gauti tiesioginius pranešimus ir (arba) geografinę vietą nėra sąlyga norint naudoti mobiliąją programą, tačiau tai apriboja mobiliųjų programų, naudojančių pranešimus ir (arba) geografinę vietą, funkcionalumą. Naudotojas gali sutikti, kad pranešimai būtų teikiami įvairiais susisiekimo kanalais (pvz., el. paštu arba SMS žinute).
  6. Informaciją, kurią Naudotojas turi Mobiliojoje programėlėje įgaliotojo Naudotojo rėmuose apie prekes ar paslaugas, priklausomai nuo tokios informacijos rūšies, teikia Bendrovės partneriai arba pati Bendrovė. Bendrovė neatsako už jos partnerių Naudotojams pateiktos informacijos turinį ir/ar aktualumą, pvz. komercinė informacija, tačiau tokios informacijos perdavimas yra Funkcionalumo dalis, todėl naudodamasis Mobiliąja programėle Naudotojas sutinka tokią informaciją perduoti, ypač informacijos atvaizdavimą elektroninėmis priemonėmis (t. y. internetu) ir Bendrovė įsipareigoja tokią informaciją pateikti. , įskaitant specialius tiesioginius pranešimus, remiantis atskira sutartimi arba šiomis Sąlygomis. Informacija, kuria Naudotojo sutikimu dalijamasi su Mobiliąja aplikacija, apima informaciją, kuria dalijamasi su Bendrove, tiek, kiek buvo suaktyvinta „E100 Mobility“, t. y. mobiliojo degalų papildymo funkcija, kurią Naudotojas suaktyvino atlikęs aktyvavimo veiksmus, aprašytus šioje nuorodoje: https://e100.eu/lt/e100-mobility arba tiek, kiek tai riboja tokio aktyvavimo nebuvimas. Naudotojo sąveiką dėl prekių ir/ar paslaugų pirkimo Sistemoje E100 Naudotojas vykdo savarankiškai (nedalyvaujant Autorių teisių turėtojui) pagal priimtas paslaugų teikimo E100 Sistemoje taisykles
  7. Naudotojas atsako už prisijungimo vardo ir slaptažodžio, naudojamo autorizacijai Mobiliojoje programėlėje iš trečiųjų šalių, saugumą. Visi veiksmai, atlikti Mobiliojoje programėlėje naudojant Naudotojo prisijungimą ir/ar slaptažodį, yra laikomi Naudotojo veiksmais. Naudotojas yra visiškai atsakingas už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus naudojantis Mobiliąja programėle, taip pat už trečiųjų asmenų padarytą žalą, įskaitant žalą Mobiliajai programėlei ir/ar Bendrovei.
  8. Sutikdamas su šios Sutarties nuostatomis, Naudotojas laisva valia sutinka su Bendrovės ir atitinkama apimtimi (jei yra) jos partnerių teikiama elektronine paslauga ir sutinka, kad Bendrovė ir jos partneriai informuotų Naudotoją apie naudojimosi Mobiliąja programėle tvarką ir būdus, teikti jam klientų pasitenkinimo apklausas, susijusias su teikiamomis paslaugomis, o gavus aiškų sutikimą – apie Bendrovės ir jos partnerių vykdomus rinkodaros, reklamos ir kitus renginius. Sutikimas su šios Sutarties sąlygomis reiškia Naudotojo, turinčio nurodytą Bendrovės ir jos partnerių teisę, sutikimą informuoti Naudotoją žinutėmis apie Mobiliosios aplikacijos priežiūrą ir kitus būtinus atnaujinimus.
 2. Sutarties dalykas
  1. Bendrovė suteikia Naudotojui neišskirtinę licenciją atsisiųsti, įdiegti (atgaminti), paleisti ir vėliau naudoti Mobiliąją aplikaciją, jei Naudotojas laikosi šioje Sutartyje nurodytų sąlygų ir apribojimų.
  2. Sutarties galiojimo metu Naudotojui suteikiama teisė naudotis mobiliąja programėle, kaip aprašyta internetinėje platformoje, ir tikslais, aprašytais šioje Sutartyje ir bet kurioje kitoje taikomoje sutartyje, ypač susijusioje su Mobilioji programa E100 sistemoje, kaip ji gali būti aprašyta atskiroje sutartyje, ypač šiais būdais:
   1. naudoti Mobiliąją aplikaciją pagal tiesioginį funkcinį tikslą, neribotą skaičių kartų įdiegiant Mobiliąją programėlę neribotame skaičiuje Naudotojui priklausančių Įrenginių, su sąlyga, kad Mobilioji aplikacija išsaugoma visiškai tokia forma, kokia pateikta atitinkamoje aplikacijų parduotuvėje ( Google Play/App Store);
   2. naudoti Mobiliojoje programėlėje palaikomą Funkcionalumą, paslaugas ir įrankius neįgaliotiems Naudotojams ir autorizuotiems naudotojams, turintiems prisijungimo vardą ir slaptažodį;
   3. gauti prieigą prie naujų Mobiliosios programos versijų diegimo ir naudojimo (kai tik jos bus išleistos).
  3. Kai kurie Funkcionalumo elementai, pvz. E100 su sistema susijęs funkcionalumas reikalauja, kad trečiosios šalys dalytųsi arba perduotų duomenis, su kuriais Naudotojas sutinka sutikdamas su šios Sutarties nuostatomis. Mobilioji programėlė Mobiliosios programėlės naudojimo teritorija yra tokia: visos šalys, kuriose Mobilioji programėlė veikia Naudotojo įrenginyje pagal bet kurią galiojančią sutartį (įskaitant Sutartį).
  4. Mokestis už naudojimąsi mobiliąja programėle pagal šios Sutarties sąlygas neimamas. Naudoti Mobiliąją programėlę šioje Sutartyje nenumatytomis sąlygomis ir būdais galima tik atskiroje rašytinėje sutartyje su Bendrove numatytais būdais ir sąlygomis. Mobiliosios aplikacijos naudojimas nekeičia atskiros rašytinės sutarties su Bendrove sutartų nuostatų.
  5. Naudojimas yra neišskirtinė licencija, t. y. Naudotojas neįgyja jokių išskirtinių teisių į Mobiliosios programėlės intelektinės nuosavybės teisių Mobiliąją programą. Dokumentai“ ir taikomi intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymai (nesvarbu, vietiniai ar tarptautiniai), gina Bendrovės teises į Mobiliąją programėlę.
  6. Bet koks Mobiliosios aplikacijos naudojimas ribojamas galiojančios sutarties, Mobiliosios taikomosios programos dokumentų ar įstatymų nuostatų, atsižvelgiant į tai, kas gali būti taikoma tam tikros rūšies veiklai naudojant Mobiliąją programėlę.
 3. Naudokite mobiliosios programos apribojimus
  1. Naudotojui be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus:
   1. bet kokiu būdu suteikti teises į Mobiliąją programėlę bet kokioms trečiosioms šalims;
   2. modifikuoti, kurti panašią programinę įrangą savarankiškai arba padedant trečiosioms šalims, visiškai ar iš dalies, tobulinti, versti į kitas kalbas, atlikti inžinerinę analizę, įskaitant siekiant atkurti, dekompiliuoti, apversti, dekoduoti, atlikti emuliaciją, pažeisti apsaugos sistemos vientisumą, atkurti arba bandyti atkurti Mobiliosios programėlės ar bet kurios jos dalies ar Funkcionalumo šaltinio kodą ar protokolus;
   3. ištrinti, slėpti ir keisti Mobiliojoje programėlėje esančius pranešimus apie Bendrovės išimtines teises;
   4. Mobiliosios aplikacijos ir Funkcionalumo pagalba priimti sprendimus dėl prekių ar paslaugų, jeigu jis teisiškai negali (arba nebegali) jų priimti;
   5. įtraukti trečiųjų šalių asmens duomenis į Mobiliąją programėlę;
   6. savarankiškai arba padedant trečiosioms šalims atkurti Mobiliosios programėlės dizaino elementus ar Naudotojo sąsają, taip pat naudoti Mobiliąją programėlę, bet kurią jos dalį ar Funkcionalumą kaip komercinių produktų, paslaugų ar pasiūlymų dalį;
   7. savarankiškai arba padedant trečiosioms šalims atlikti lyginamąją Mobiliosios aplikacijos analizę, paskelbiant tokios analizės rezultatus, taip pat panaudoti minėtus rezultatus konkuruojančioms programinės įrangos kūrimo veikloms.
 4. Mobiliųjų programų kūrimas ir jos veikimo garantija
  1. Bendrovė savo nuožiūra be jokio specialaus įspėjimo keičia, modifikuoja Mobiliąją programėlę, plečia jos Funkcionalumą arba nutraukia Mobiliosios aplikacijos kūrimą ir techninį palaikymą. Bendrovė neprivalo teikti Mobiliosios aplikacijos palaikymo, priežiūros, atnaujinimų, modifikacijų ar naujų versijų.
  2. Bendrovė gali sustabdyti Naudotojo prieigą prie Mobiliosios programėlės, įskaitant ir dėl techninių darbų atlikimo.
  3. Bet kuri Mobiliosios programėlės versija pateikiama tokia, kokia yra, o tai reiškia, kad Bendrovė nesuteikia jokių garantijų dėl Mobiliosios programėlės ar jos funkcionalumo, ypač Bendrovė negarantuoja, kad:
   1. Mobilioji programėlė, jos Funkcionalumas, jų tiesioginis ar netiesioginis poveikis ir kokybė atitiks Naudotojo keliamus reikalavimus ir tikslus;
   2. Mobiliosios programėlės veikimas, jos Funkcionalumas bus teikiamas nuolat, patikimai ir be klaidų;
   3. rezultatai, kurie bus gauti naudojant Mobiliąją aplikaciją, jos Funkcionalumą, bus tikslūs, patikimi ir pateisins Naudotojo lūkesčius.
  4. Bendrovė gali priskirti Mobiliąją programėlę ar jos Funkcionalumą kaip beta (bandomoji) versiją (toliau – Beta versija). Beta versija Naudotojams teikiama siekiant atlikti testavimą, nustatyti galimus gedimus ir netikslumus, gauti Naudotojų atsiliepimus ir lūkesčius.
  5. Nepriklausomai nuo testo rezultatų, Bendrovė neprivalo teikti Beta versijos visuotiniam naudojimui. Naudotojas neteikia Bendrovei jokių paslaugų – Naudotojas beta versijos testavime dalyvauja savanoriškais pagrindais ir negali reikalauti iš tokio dalyvavimo kylančios kompensacijos ir/ar atlygio, įskaitant už tai, kad Bendrovei būtų pateikti atskleisti trūkumai, jos lūkesčiai. ir atsiliepimai, susiję su beta versija.
 5. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Naudodamasis Mobiliąja aplikacija Naudotojas neprivalo pateikti asmeninės informacijos. Tačiau siekdama užtikrinti pilną savo funkcionalumą, Bendrovė, kurdama paskyrą, gali rinkti asmeninę informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir transporto priemonės registracijos numerį, taip pat informaciją apie Naudotojo buvimo vietą per GPS, Wi-Fi ar belaidį tinklą, užtikrinti naudojimąsi Mobiliąja programėle (teisėti interesai) ir vadovaujantis Mobiliosios programėlės privatumo politika.
  2. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė yra Asmens duomenų, esančių Naudotojo rekvizitų apimtyje, Valdytojas, kurį Naudotojas tiesiogiai Bendrovei pateikia per Mobiliąją programėlę ir jos funkcionalumą, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR). Valdytojas informuoja, kad:
   1. Naudotojo, jo atstovų ar atstovų asmeniniais duomenimis dalijasi E100 sistemos subjektai (partneriai, valdytojai) arba su jais pagal atskiras rašytines sutartis Mobiliosios programėlės funkcionalumo tikslais; pagal Naudotojo savanorišką atskleidimą ir tiek, kiek reikia norint atlikti ir apdoroti duomenis pagal šią Sutartį ir bet kurią kitą taikomą sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ar f punktą), įskaitant pretenzijų administravimą. , todėl tvarkyti duomenis, kurie pagal BDAR nuostatas gali būti priskirti asmens duomenims, būtina Sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymo tikslais arba duomenų prašymu imtis veiksmų. susirūpinimas, prieš sudarant Sutartį arba kylantis iš Duomenų valdytojo teisėtų interesų (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą) dėl Sutarties vykdymo pagal principą BDAR nurodytus duomenų tvarkymo veiksmus. Visų pirma, tvarkomi duomenys, t. y. verslo registracijos duomenys, įskaitant kontaktinius duomenis (pvz., vardą ir pavardę arba Bendrovės pavadinimą, verslo adresus, įskaitant pašto adresą, el. pašto adresą, telefono ir fakso numerius, sąskaitų numerius, mokesčių identifikavimo numerį) ir finansinius duomenis. informacija, t.y. Naudotojo duomenys, susiję su Sutarties arba atskiros sutarties, sudarytos su bet kuriuo kitu subjektu, sudarytos tarp E100 sistemos dalyvio ir Naudotojo (įskaitant pagrindinį juridinį asmenį), vykdymu;
   2. Naudotojo Bendrovei pateikti asmens duomenys gali būti patikėti tiek, kiek būtina, tvarkyti arba padaryti prieinami tokiais tikslais arba tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir įsipareigojimus, kylančius iš aukščiau nurodytų sutarčių, sudarytų tarp Naudotojo ir Bendrovė ar E100 sistemos subjektai, kitiems gavėjams, t. y. Bendrovėms iš E100 kapitalo grupės ES arba subrangovams – ar kitoms trečiosioms šalims – esant prievolei teikti informaciją pagal galiojančius įstatymus arba ypatingais atvejais, kai perduodami duomenys yra būtinas norint nustatyti, ištirti ar apsaugoti pretenzijas, taip pat perduotas BDAR prasme kitiems subjektams (gavėjai) trečiojoje šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, o Europos Komisijai nustatant ar nenustačius atitinkamo lygio apsauga arba perdavimo atveju, kaip nurodyta 10 str. 46 str. 47 arba straipsnis. 49 sek. 1, antra pastraipa, numatant atitinkamas formalias ir teisines (standartinės sutarties sąlygos) ir technines (t. y. pseudonomizacijos) apsaugos priemones. Nepaisant to, kas paminėta aukščiau, pagal atskirą susitarimą Naudotojo gali reikėti duoti sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo trečiajai šaliai;
   3. klausimais, susijusiais su bet kurio taikomo asmens duomenų valdytojo asmens duomenų tvarkymu, susijusiu su Sutarties vykdymu, Naudotojas ir visi asmenys, kurių duomenys teikiami, gali tiesiogiai susisiekti šiems tikslams nurodytu el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
   4. duomenų subjektas turi teisę prašyti Valdytojo susipažinti su asmens duomenimis, teisę juos ištaisyti, ištrinti („teisė būti pamirštam“) arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, teisę perduoti duomenis;
   5. Naudotojas tiek, kiek jis prašo ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, neturi teisės apriboti jų tvarkymo ar jų ištrinti tiek, kiek šie duomenys gali būti tvarkomi remiantis jiems nustatytais teisiniais pagrindais. Duomenų valdytojo ar kitų duomenų valdytojo vykdomas tvarkymas (įskaitant tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį ar atskiras sutartis vykdyti, jei tokių yra);
   6. duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, sprendžiančiai asmens duomenų apsaugą taikomoje teritorijoje.
   7. tvarkomi asmens duomenys gali būti naudojami tam tikra apimtimi, susijusia su paslaugų kokybe, siekiant automatizuoti sprendimus, įskaitant profiliavimą, kaip apibrėžta BDAR;
   8. Naudotojo atstovų ar advokatų, kurie sudarė atskirą sutartį su UAB „Europinių korteliųs ervisas“, atitinkama apimtimi bus taikomos „E100 punkte atstovams“ nurodytos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, su kurių turiniu galima susipažinti adresu: https://e100.eu/lt/e100-islyga-del-atstovams-skirtos-informacijos
   9. Duomenų valdytojo ar bet kurio kito taikomo duomenų valdytojo duomenų tvarkymo laikotarpis yra ne ilgesnis, nei būtina tiems tikslams, kuriais šie duomenys tvarkomi, arba tiesiogiai išplaukia iš teisės aktų nuostatų – pvz. kai jie tvarkomi tiek, kiek būtina duomenų valdytojams įstatymų nustatytoms pareigoms vykdyti;
  3. Norėdami gauti konkrečios informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, peržiūrėkite mobiliosios aplikacijos E100 Mobile privatumo politiką.
 6. Kitos nuostatos
  1. Sutartis laikoma sudaryta Mobiliosios programėlės įdiegimo įrenginyje momentu ir galioja iki visiško Mobiliosios programėlės pašalinimo iš įrenginio. Naudotojas turi teisę bet kada vienašališkai atsisakyti vykdyti šią Sutartį visiškai pašalindamas Mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.
  2. Licencijos galiojimo laikas lygus Sutarties galiojimo laikui; nutraukus Sutartį, Naudotojas netenka teisės naudotis Mobiliąja programėle.
  3. Licenciją naudoti Mobiliąją programėlę Naudotojo įrenginyje pagal šios Sutarties tekste nustatytas sąlygas Bendrovė gali bet kada visiškai atšaukti.
  4. Bendrovė neatsako Naudotojui už žalą, susijusią su Mobiliosios programėlės naudojimu ar negalėjimu ja naudotis, įskaitant dėl galimų klaidų, gedimų ar force majeure įvykių.
  5. Bet kokios konkrečiai sutartos, prieštaraujančios nuostatos turi viršenybę prieš šį Susitarimą. Šią Sutartį ir visus santykius, susijusius su mobiliosios aplikacijos naudojimu, reglamentuoja galiojantys Estijos Respublikos teisės aktai.
  6. Visus ginčus dėl šios Sutarties Šalys sprendžia derybų keliu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, juos nagrinėja pagal Bendrovės juridinę buveinę ar bet kuris kitas taikytinas teismas, jei ginčas susijęs su kokia nors derybine, atskira sutartimi.
  7. Bendrovė gali vienašališkai keisti Sutartį. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų pateikimo Naudotojui dienos, paskelbiant www.e100.eu portale arba Mobiliojoje programėlėje, nebent Bendrovė aiškiai nurodė kitaip.
  8. Naudotojų prašymus, pasiūlymus ir pretenzijas dėl Mobiliosios programėlės veikimo galima siųsti per atsiliepimų formą arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.