POLITYKA POUFNOŚCI

Zobowiązujemy się do szanowania Twojej prywatności i zapewnienia przejrzystości dotyczącej naszych praktyk dotyczących danych. Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") wyjaśnia, w jaki sposób Baltia Trading Company OÜ, będąca osobą prawną zgodnie z prawem Republiki Estońskiej, z siedzibą w Tallinnie, dzielnicy Lasnamäe, ul. Väike-Paala 1, 11415, numer rejestracyjny 14375399, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ("Firma" lub "my", lub "nas") zbiera, przechowuje, używa i ujawnia, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, informacje zebrane za pośrednictwem aplikacji mobilnej "e100mobileapp" dla systemu Android, skróconej nazwy "E100 Mobile" lub "Aplikacja"; oraz jej indywidualnych funkcji, usług i narzędzi (dalej zwanych "Funkcjonalnością"). "Aplikacja" i niektóre elementy usług świadczonych za pośrednictwem naszych stron internetowych hostowanych pod domeną e100.eu zbiorczo zwane "Usługą" lub "Usługami", dostępnymi w odpowiednim zakresie wynikającym z korzystania z Aplikacji Mobilnej i na podstawie odrębnych umów (jeśli dotyczy) dla każdej osoby korzystającej z Aplikacji Mobilnej (dalej zwanej "użytkownikiem" lub "Użytkownikiem").

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności od czasu do czasu. Jeśli dokonamy zmian, powiadomimy Cię za pośrednictwem Aplikacji lub przedstawimy nową wersję tej Polityki Prywatności do zaakceptowania, jeśli wprowadzimy zmiany istotnie zmieniające Twoje prawa. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po dniu wejścia w życie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności będzie oznaczać akceptację zmodyfikowanej Polityki Prywatności.

1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

a. INFORMACJE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Nie jest wymagane podawanie swoich danych osobowych podczas rejestracji do korzystania z Aplikacji. Niemniej jednak, w celu pełnej funkcjonalności, Firma może zbierać dane osobowe, takie jak: imię, adres e-mail i numer rejestracyjny pojazdu podczas tworzenia konta, a także informacje o lokalizacji Użytkownika za pomocą GPS, Wi-Fi lub sieci bezprzewodowej, a także stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu poprawy jakości świadczonych usług, zgodnie z opisem zawartym tutaj.

Zbieramy szczegółowe informacje o lokalizacji za pomocą GPS, Wi-Fi lub sieci bezprzewodowej w celu uzyskania Twojej lokalizacji w celu świadczenia naszej Usługi. Bieżącą lokalizację będziemy udostępniać na Koncie Klienta umieszczonym na naszej stronie internetowej. Jeśli wyłączysz udostępnianie lokalizacji, nie będziemy udostępniać Twojej lokalizacji na Koncie Klienta; jednakże będziemy nadal zbierać informacje o Twojej lokalizacji w celu świadczenia Usługi.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem Aplikacji, są automatycznie przesyłane na nasze serwery i przechowywane tam w duplikacie w stosunku do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz dane z swojego konta, nie będziesz ich już widział w Aplikacji, ale niektóre kopie zapasowe danych mogą pozostać na naszych serwerach archiwalnych.

b. INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas korzystania z Aplikacji możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

Informacje o urządzeniu: Zbieramy informacje na temat urządzenia mobilnego, które używasz do korzystania z Aplikacji, w tym model sprzętu, system operacyjny i wersję, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej;

Informacje zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia: Korzystamy z różnych technologii do zbierania informacji na temat korzystania z Aplikacji, śledzenia zaangażowania w poszczególne funkcje itp. W celu zebrania tych informacji możemy wysyłać pliki cookie na Twoje urządzenie mobilne za pomocą tej Aplikacji. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia;

Geolokalizacja. Zbieramy unikalny identyfikator użytkownika i lokalizację za pomocą GPS, WiFi lub trójnogu sieci bezprzewodowej w celu uzyskania Twojej lokalizacji w celu świadczenia naszej Usługi. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez autoryzację Aplikacji do korzystania z usług lokalizacyjnych urządzenia końcowego należącego do Użytkownika. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez cofnięcie uprawnień Użytkownika w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.

Profilowanie. Dane osobowe Użytkownika, w tym dane dotyczące aktywności, preferencji i lokalizacji, są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu utworzenia profilu Użytkownika (profilowanie). Następnie na podstawie profilowania mogą być podejmowane indywidualne decyzje dotyczące Uczestnika w sposób zautomatyzowany, polegające na przygotowywaniu i prezentowaniu spersonalizowanej oferty dotyczącej zakresu usług Firmy lub jej partnerów. Niektóre usługi (w szczególności związane z obszarem szybkich danych) mogą wykorzystywać profilowanie na podstawie informacji zapisanych w Aplikacji Mobilnej w celu poprawy jakości wykonywania w Aplikacji i podniesienia ogólnej jakości usług. Spersonalizowana oferta usług może być przygotowywana w szczególności na podstawie analizy: historii i sposobu korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej rodzaj usług lub towarów i preferowany czas korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej wybory preferowane przez Użytkownika; danych dotyczących lokalizacji i ruchu urządzenia mobilnego Uczestnika, w szczególności wskazujących miejsca odbioru usług lub towarów odwiedzane przez Użytkownika (jeśli Uczestnik w Aplikacji lub ustawieniach urządzenia zgodzi się na dostęp Aplikacji do danych lokalizacyjnych); innych danych osobowych przekazanych przez Użytkownika lub danych uzyskanych przez Administratora od innych źródeł. W przypadku udzielonych zgód na informacje marketingowe i handlowe, profilowanie może być stosowane w zakresie analizy behawioralnej w celu lepszego oceny rodzaju i tematu informacji przekazywanej Użytkownikowi. Wykorzystanie danych osobowych zebranych za pomocą tej technologii w celach marketingowych, w szczególności promowania usług i towarów osób trzecich, wymaga zgody Uczestnika. Taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jest niezbędne do wykonania warunków umownych dotyczących korzystania z Aplikacji, które zobowiązują Użytkownika akceptującego warunki korzystania z Aplikacji i Firmy (art. 22 ust. 2 lit. a RODO). Przygotowywanie i prezentowanie spersonalizowanych ofert w Aplikacji jest integralnym elementem Aplikacji i stanowi jedną z podstawowych funkcji Aplikacji. Osoba, która nie chce otrzymywać spersonalizowanych ofert, nie powinna korzystać z Aplikacji - w tym przypadku można korzystać z usług partnerów Firmy i Firmy poza Funkcjonalnością Aplikacji.

W przypadku problemów związanych z profilowaniem, Użytkownik może skontaktować się z Firmą z prośbą o ograniczenie, sprawdzenie lub weryfikację zakresu procesu decyzyjnego zautomatyzowanego oraz jego skutków.

2. SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Wykorzystujemy informacje zbierane od Ciebie lub dostarczane przez Ciebie w celu:

 • świadczenia Ci Usług. Na przykład wykorzystujemy Twoją lokalizację i informacje o trasie, aby obliczyć dostępną ilość litrów paliwa i ceny paliwa lub wyświetlić lokalizację użytkownika karty paliwowej na Koncie Klienta na naszej stronie internetowej w celach bezpieczeństwa;
 • działania Usług i ich ulepszania oraz dostosowania;
 • udzielenia Ci wsparcia oraz obsługi wniosków i skarg;
 • na podstawie Twojej zgody, udostępniania informacji o Twojej geolokalizacji istotnych dla konkretnej Funkcjonalności lub Usług;
 • na podstawie Twojej zgody, wysyłania aktualizacji, powiadomień, ogłoszeń i dodatkowych informacji związanych z Usługami;
 • na podstawie Twojej zgody, wyświetlania lub przesyłania materiałów marketingowych i reklamowych podczas korzystania z Aplikacji;
 • na podstawie Twojej zgody, wysyłanie wiadomości za pomocą powiadomień push (jeśli Użytkownik zezwolił na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu mobilnym), SMS-ów lub wiadomości e-mail;
 • w celu poprawy doświadczenia Twojego i innych użytkowników. Na przykład możemy używać informacji o Twojej lokalizacji oraz Twoich zgłoszeniach do obsługi, utrzymania i dostarczenia dla Ciebie i innych użytkowników funkcji i funkcjonalności Usługi;
 • dzielenia Twoich zgłoszeń z innymi użytkownikami Usług i ułatwiania komunikacji między Tobą a innymi użytkownikami;
 • kontaktowania się z Tobą, gdy uważamy to za konieczne, zwłaszcza w celu przeprowadzenia ankiet satysfakcji klienta dotyczących usług nabytych wcześniej od nas lub naszych partnerów;
 • zapobiegania oszustwom, przywłaszczeniom, naruszeniom, kradzieży tożsamości oraz innym nielegalnym działaniom i nadużyciom Usług;
 • obsługi awarii i usterek;
 • podjęcia wszelkich działań w przypadku sporu lub postępowania sądowego jakiegokolwiek rodzaju między Tobą a Usługą, lub między Tobą a innymi użytkownikami lub stronami trzecimi w związku lub w związku z Usługą;
 • analizowania, obsługi, utrzymania i ulepszania Funkcjonalności, Aplikacji i Usługi;
 • dostosowywania treści, które widzisz podczas korzystania z Aplikacji i Konta Klienta;
 • dostarczania produktów i usług, które żądasz, przetwarzania transakcji i wysyłania związanych z nimi informacji, w tym potwierdzeń i przypomnień;
 • weryfikacji Twojej tożsamości na Koncie Klienta;
 • wysyłania Ci ogłoszeń technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia i administracyjnych;
 • reagowania na Twoje uwagi, pytania i prośby oraz świadczenia obsługi klienta;
 • monitorowania i analizowania trendów, używania i działań związanych z naszą Aplikacją;
 • łączenia lub łączenia z informacjami uzyskanymi od innych w celu zrozumienia Twoich potrzeb i świadczenia Ci lepszej obsługi;
 • w celu realizacji innych celów ujawnionych Ci w chwili zbierania informacji.

3. UDOSTĘPNIANIE TWOICH INFORMACJI

Dane osobowe: W niektórych okolicznościach możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim spoza Firmy oraz jej kontrolowanych filii i afiliowanych podmiotów, w tym:

 • Informacje udostępnione przez Użytkownika w ramach zgody na korzystanie z Aplikacji Mobilnej obejmują informacje udostępnione Firmie, w zakresie aktywacji "E100 Mobility", tj. funkcji mobilnego tankowania, aktywowanej przez Użytkownika zgodnie z krokami aktywacyjnymi opisanymi pod następującym linkiem: https://e100.eu/en/e100-mobility lub w zakresie ograniczonym brakiem takiej aktywacji.
 • Udostępniamy Twoje informacje, w tym imię, adres e-mail, lokalizację i dane dotyczące zdarzeń podczas jazdy, w ramach Konta Klienta na naszej stronie internetowej;
 • Możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, dostawcom i konsultantom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w świadczeniu naszych Usług, takich jak usługi rachunkowe, zarządcze, techniczne, marketingowe czy analityczne;

Wszelkie informacje lub treści, które dobrowolnie udostępniasz w ramach Aplikacji, zostaną automatycznie udostępnione publicznie. Możemy publicznie publikować Twoje recenzje i komentarze online na naszej stronie internetowej lub w Aplikacji.

Możemy w dowolnym momencie kupować lub sprzedawać / zbywać firmę, lub dowolną kombinację jej produktów, usług, aktywów i / lub przedsiębiorstw. Informacje takie jak nazwy klientów i adresy e-mail oraz inne informacje o użytkownikach związane z Usługą prawdopodobnie będą jednym z elementów przenoszonych w tego typu transakcjach. Możemy również udostępniać, przekazywać lub przenosić takie informacje w trakcie podziału przedsiębiorstwa, fuzji, przejęć, upadłości, rozwiązania lub podobnych transakcji lub postępowania.

O ile nie jest to opisane powyżej, nie ujawnimy informacji stronom trzecim (w tym organom ścigania, innym organom rządowym lub stronom cywilnym; z wyłączeniem naszych podwykonawców), chyba że jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy, lub jeśli według własnego uznania uznamy, że jest to konieczne (a) zgodnie z prawem, zgodnie z procesem sądowym lub w celu dochodzenia, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z podejrzanymi lub rzeczywistymi nielegalnymi działaniami; (b) w celu egzekwowania naszych Warunków korzystania, podjęcia środków ostrożności wobec odpowiedzialności, badania i obrony przed roszczeniami lub zarzutami lub ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej witryny; i / lub (c) w celu ochrony lub wykonania praw, majątku lub bezpieczeństwa Usługi, naszych Użytkowników lub innych osób.

ZACHOWANE INFORMACJE

Zauważ, proszę, że możemy zachować pewne informacje zapisane w Twoim profilu w Aplikacji (takie jak dane logowania, aby utrzymać Cię zalogowanym), jak również pewne informacje, po zakończeniu Twojego konta, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z Twoich informacji w ramach zbiorowej kolekcji danych po zakończeniu konta, jednakże zapewnimy, że używanie takich informacji nie pozwoli na zidentyfikowanie Ciebie osobiście.

4. TWOJE WYBORY DOTYCZĄCE TWOICH INFORMACJI

Oczywiście możesz odmówić przekazywania jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Usługi, w takim przypadku jednakże możemy nie być w stanie świadczyć wszystkich naszych Usług dla Ciebie.

Modyfikowanie informacji i ustawień konta:

Możesz modyfikować informacje na temat swojego konta lub zmieniać hasło, logując się do swojego konta w Aplikacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przeglądania lub modyfikowania informacji na temat swojego konta, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Śledzenie przez strony trzecie:

Możesz zrezygnować z udostępniania danych o swojej lokalizacji na Client’s Account na naszej stronie internetowej, dostosowując ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym, aby uniemożliwić Aplikacji zbieranie danych o Twojej lokalizacji. Może to jednak uniemożliwić świadczenie przez Aplikację wszystkich naszych Usług. Prosimy pamiętać, że Aplikacja może nie być w stanie świadczyć wszystkich naszych Usług, jeśli wyłączysz dostęp do danych o lokalizacji w ustawieniach urządzenia/Aplikacji.

Usuń swoje konto i informacje:

Zachowamy Twoje informacje tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne lub tak długo, jak to konieczne do świadczenia Ci Usług. Jeśli chcesz anulować swoje konto, skontaktuj się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. BEZPIECZEŃSTWO

Firma dba o bezpieczeństwo Twoich informacji i stosuje komercyjnie uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i technologiczne, aby zachować integralność i bezpieczeństwo wszystkich informacji, które zbieramy i udostępniamy naszym dostawcom usług i klientom. Niemniej jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest niepodatny na wszelkie próby przełamania, i nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa naszych systemów. W przypadku skompromitowania jakichkolwiek informacji pod naszą kontrolą w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, podejmiemy rozsądne kroki w celu zbadania sytuacji, a w stosownych przypadkach powiadomimy osoby, których informacje mogły zostać naruszone, i podejmiemy inne działania.

6. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci, i nie zamierzamy celowo zbierać informacji o dzieciach.

7. LINKI DO STRON TRZECICH

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny lub usługi, do których prowadzą linki z Usługi, ani za informacje lub treści zawarte w nich. Prosimy pamiętać, że gdy używasz linku, aby przejść z Usługi na inną witrynę, nasza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do witryn lub usług stron trzecich. Twoje przeglądanie i interakcje na dowolnej witrynie lub usłudze stron trzecich, w tym tych, które mają link na naszej stronie internetowej, podlegają własnym zasadom i politykom tej strony trzeciej. Zapoznaj się z tymi zasadami i politykami przed przejściem dalej.

8. JURSYDYKCJA

Firma znajduje się w Republice Estonii, a informacje, które zbieramy, podlegają prawom Republiki Estonii i prawu europejskiemu, w szczególności postanowieniom Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanej jako „RODO”).

9. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz zaktualizować swoje informacje, usunąć swoje konto, zmienić swoje preferencje lub masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy pamiętać, że niektóre informacje mogą pozostać w naszych rekordach po usunięciu konta, w tym wszelkie informacje lub rekordy, które jesteśmy zobowiązani prawnie przechowywać lub które zdecydujemy się przechowywać zgodnie z prawomocnymi celami biznesowym.