Ocena zdolności kredytowej na podstawie danych z rachunku bankowego

Proszę wybrać bank, w którym Państwo mają rachunek (jeśli Państwo mają rachunki w kilku bankach, proszę wybrać jeden z nich; po sprawdzeniu jednego rachunku, będzie możliwość wyboru kolejnego banku.