poniedziałek, 27 maj, 2024
Strona główna E100
2 styczeń 2023 r.
Marina Poddubnyh

Marina Poddubnyh

Solidarni z Ukrainą - podsumowanie naszych działań pomocowych

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 10 miesięcy. Dziś już chyba nikt nie ma złudzeń, że na terenach objętych konfliktem szybko zapanuje pokój. Ludzie, których zupełnie niespodziewanie dotknęło okrucieństwo wojny nie mają wyboru - muszą zaadaptować się do nowej, trudnej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której na co dzień obcuje się ze strachem. Świata, w którym pojęcia takie jak bezpieczeństwo czy stabilność odchodzą w zapomnienie.

Co dziś my, bliscy sąsiedzi, możemy zrobić dla Ukrainy? Przede wszystkim nie zapominać. Wojna trwa już długo i wszyscy jesteśmy nią zmęczeni. Jednak jej ofiary cały czas potrzebują naszego wsparcia. Trwa zima, z którą wielu mieszkańców Ukrainy musi się zmierzyć bez ogrzewania, bez stałych dostaw prądu, bez dostępu do podstawowych leków. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zatrzymywać się w niesieniu pomocy. Nie pozwólmy, aby ta wojna nam zobojętniała!

Trudna sytuacja pokazała, że w naszej firmie są ludzie o wielkich sercach. Już w lutym nasi pracownicy zorganizowali się w specjalne komórki zajmujące się zakwaterowaniem dla uchodźców, transportem, wsparciem medycznym i psychologicznym oraz zbiórkami produktów pierwszej potrzeby. Zarząd firmy postanowił natomiast przeznaczyć środki na wsparcie wszystkich tych obszarów.


Od lutego do grudnia 2022 r. na wszystkie projekty związane z pomocą Ukrainie przeznaczyliśmy 2,03 miliona złotych.


Jak działamy?

Nasze projekty pomocowe realizowaliśmy dwutorowo. Z jednej strony nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z instytucjami znajdującymi się na terenie Ukrainy. Z drugiej strony, rozpoczęliśmy współpracę z organizacjami działającymi na terenie Polski. Naszymi głównymi partnerami zostały fundacje Help Ukraine Center oraz Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy. Dzięki temu, że obydwa podmioty mają rozbudowaną sieć kontaktów na terenie Ukrainy, możemy docierać z pomocą tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.

Co już udało się zrobić?

Przypomnijmy krótko najważniejsze projekty jakie udało się nam zrealizować od lutego 2022 r.

  • Zakup mleka modyfikowanego dla najmłodszych ofiar wojny

Zakupione przez nas puszki o wartości 200 tys. złotych pojechały do Charkowa, Sumy, Doniecka, Żytomierza, Czernichowa i Zaporoża. W tych miejscach mleko modyfikowane jest produktem trudnym do zdobycia.

  • Przekazanie kart paliwowych dla Help Ukraine Center i Ostróda Camp

Aby docierać z pomocą humanitarną niezbędne jest paliwo. Fundacja Help Ukraine Center oraz Stowarzyszenie Ostróda Camp zużywają je w ogromnych ilościach. Chcieliśmy zdjąć z ich barków ten koszt, dlatego przekazaliśmy karty paliwowe o łącznej wartości 176 tys. zł.

  • Bezpłatne zakwaterowanie w hotelach

Przez dwa miesiące w hotelach w Katowicach, Łodzi oraz w Nowym Targu przebywali bezpłatnie uchodźcy. Łącznie zakwaterowaliśmy 711 obywateli Ukrainy. Koszt tego projektu to 232 tys. złotych.

  • Wsparcie finansowe dla naszych ukraińskich pracowników i ich rodzin

Pracownicy naszego biura w Kijowie oraz ich rodziny cały czas mogą liczyć na wsparcie finansowe. Osoby, które z powodu wojny znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej otrzymały od nas łącznie ponad 556 tysięcy złotych.

  • Zakup produktów pierwszej potrzeby

Żywność, lekarstwa i produkty higieniczne o wartości 174 tys. złotych trafiły na wschód Ukrainy – tam, gdzie sytuacja jest dla mieszkańców najtrudniejsza.

  • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy (TPU)

Od 2004 r. TPU wspiera budowanie bliskich relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Od wybuchu wojny ich działania skoncentrowały się na pomocy humanitarnej, a my tę pomoc wspieramy finansowo. Do tej pory przekazaliśmy TPU 150,5 tys. złotych, jednak pracujemy już nad kolejnymi projektami.

  • Zakup mebli i agregatów prądu dla domu dziecka z Charkowa

W budynku, do którego ewakuowano wychowanków domu dziecka z Charkowa nie było dosłownie nic. Postanowiliśmy wyposażyć go w najpotrzebniejsze meble. Ponieważ dzieci i ich wychowawcy borykali się z częstymi przerwami w dostawach prądu, dostarczyliśmy do placówki agregaty prądotwórcze. Łącznie na wyposażenie nowej lokalizacji przeznaczyliśmy 264 tys. złotych.

  • Sprzęt do rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci

Mieszkańcy domu dziecka z Dniepru uciekli przed bombardowaniami do Polski. Do naszego kraju przyjechali z jedną reklamówką ubrań na zmianę. Razem z Fundacją Mam serce chcemy umożliwić im powrót do rehabilitacji, bez której ich stan zdrowia będzie się pogarszał. Zaczęliśmy od zakupu wózków - ich koszt to 52 tys. złotych.

  • Wsparcie dla rodzin z terenów objętych działaniami wojennymi

Dla wielu ukraińskich rodzin codziennością jest walka o podstawowe produkty takie jak żywność, chemia czy leki. Z pomocą fundacji The Way of Ukraine dotarliśmy do 45 rodzin znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu - rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dzieci oraz niepełnych. Następnie nawiązaliśmy współpracę z wolontariuszką Katariną i jej mamą, które pomagają mieszkańcom Mukaczewa. Kobiety organizują paczki z żywnością i produktami chemicznymi i dostarczają je do dzieci i rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Na tę pomoc finansową przeznaczliśmy łącznie 193,5 tys. złotych, docierając do 600 rodzin oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

  • Paczki ze słodyczami i prezenty dla podopiecznych domów dziecka

Pod koniec roku postanowiliśmy sprawić przyjemność dzieciom z domów dziecka. Przygotowaliśmy paczki ze słodkościami oraz upominki dla dzieci, które nie mogą liczyć na spędzenie Świąt w gronie rodzinnym. Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy 28 tys. złotych, docierając do 325 podpopiecznych polskich i ukraińskich domów dziecka.

O kolejnych działaniach pomocowych będziemy na bieżąco informować na łamach naszego Daily.

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły