wtorek, 29 listopada, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

17 listopada 2022 r.

Solidarni z Ukrainą - podsumowanie naszych działań pomocowych

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 8 miesięcy. Dziś już chyba nikt nie ma złudzeń, że na terenach objętych konfliktem szybko zapanuje pokój. Ludzie, których zupełnie niespodziewanie dotknęło okrucieństwo wojny nie mają wyboru - muszą zaadaptować się do nowej, trudnej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której na co dzień obcuje się ze strachem. Świata, w którym pojęcia takie jak bezpieczeństwo czy stabilność odchodzą w zapomnienie.

Co dziś my, bliscy sąsiedzi, możemy zrobić dla Ukrainy? Przede wszystkim nie zapominać. Wojna trwa już długo i wszyscy jesteśmy nią zmęczeni. Jednak jej ofiary cały czas potrzebują naszego wsparcia. Zbliża się zima, z którą wielu mieszkańców Ukrainy będzie musiało się zmierzyć bez ogrzewania, bez stałych dostaw prądu, bez dostępu do podstawowych leków. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zatrzymywać się w niesieniu pomocy. Nie pozwólmy, aby ta wojna nam zobojętniała!

Trudna sytuacja pokazała, że w naszej firmie są ludzie o wielkich sercach. Już w lutym nasi pracownicy zorganizowali się w specjalne komórki zajmujące się zakwaterowaniem dla uchodźców, transportem, wsparciem medycznym i psychologicznym oraz zbiórkami produktów pierwszej potrzeby. Zarząd firmy postanowił natomiast przeznaczyć środki na wsparcie wszystkich tych obszarów.


Od lutego do listopada 2022 r. na wszystkie projekty związane z pomocą Ukrainie przeznaczyliśmy 1,84 miliona złotych.


Jak działamy?

Nasze projekty pomocowe realizowaliśmy dwutorowo. Z jednej strony nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z instytucjami znajdującymi się na terenie Ukrainy. Z drugiej strony, rozpoczęliśmy współpracę z organizacjami działającymi na terenie Polski. Naszymi głównymi partnerami zostały fundacje Help Ukraine Center oraz Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy. Dzięki temu, że obydwa podmioty mają rozbudowaną sieć kontaktów na terenie Ukrainy, możemy docierać z pomocą tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.

Co już udało się zrobić?

Przypomnijmy krótko najważniejsze projekty jakie udało się nam zrealizować od lutego 2022 r.

  • Zakup mleka modyfikowanego dla najmłodszych ofiar wojny

Zakupione przez nas puszki o wartości 200 tys. złotych pojechały do Charkowa, Sumy, Doniecka, Żytomierza, Czernichowa i Zaporoża. W tych miejscach mleko modyfikowane jest produktem trudnym do zdobycia.

  • Przekazanie kart paliwowych dla Help Ukraine Center i Ostróda Camp

Aby docierać z pomocą humanitarną niezbędne jest paliwo. Fundacja Help Ukraine Center oraz Stowarzyszenie Ostróda Camp zużywają je w ogromnych ilościach. Chcieliśmy zdjąć z ich barków ten koszt, dlatego przekazaliśmy karty paliwowe o łącznej wartości 170 tys. zł.

  • Bezpłatne zakwaterowanie w hotelach

Przez dwa miesiące w hotelach w Katowicach, Łodzi oraz w Nowym Targu przebywali bezpłatnie uchodźcy. Łącznie zakwaterowaliśmy 711 obywateli Ukrainy. Koszt tego projektu to 232 tys. złotych.

  • Wsparcie finansowe dla naszych ukraińskich pracowników i ich rodzin

Pracownicy naszego biura w Kijowie oraz ich rodziny cały czas mogą liczyć na wsparcie finansowe. Osoby, które z powodu wojny znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej otrzymały od nas łącznie ponad 426 tysięcy złotych.

  • Zakup produktów pierwszej potrzeby

Żywność, lekarstwa i produkty higieniczne o wartości 174 tys. złotych trafiły na wschód Ukrainy – tam, gdzie sytuacja jest dla mieszkańców najtrudniejsza.

  • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy (TPU)

Od 2004 r. TPU wspiera budowanie bliskich relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Od wybuchu wojny ich działania skoncentrowały się na pomocy humanitarnej, a my tę pomoc wspieramy finansowo. Do tej pory przekazaliśmy TPU 100 tys. złotych, jednak pracujemy już nad kolejnymi projektami.

  • Zakup mebli i agregatów prądu dla domu dziecka z Charkowa

W budynku, do którego ewakuowano wychowanków domu dziecka z Charkowa nie było dosłownie nic. Postanowiliśmy wyposażyć go w najpotrzebniejsze meble – koszt zakupu to 143 tys. złotych. Ponieważ dzieci i ich wychowawcy borykali się z częstymi przerwami w dostawach prądu, dostarczyliśmy do placówki agregaty o wartości 96 tys. złotych.

  • Sprzęt do rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci

Mieszkańcy domu dziecka z Dniepropietrowska uciekli przed bombardowaniami do Polski. Do naszego kraju przyjechali z jedną reklamówką ubrań na zmianę. Razem z Fundacją Mam serce chcemy umożliwić im powrót do rehabilitacji, bez której ich stan zdrowia będzie się pogarszał. Zaczęliśmy od zakupu wózków - ich koszt to 52 tys. złotych.

  • Wsparcie dla 45 rodzin z Charkowa

Dla wielu rodzin z Charkowa codziennością jest walka o podstawowe produkty takie jak żywność, chemia czy leki. Z pomocą fundacji The Way of Ukraine dotarliśmy do 45 rodzin znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu - rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dzieci oraz niepełnych. Do tej pory przekazaliśmy 43 tys. złotych na zakup produktów pierwszej potrzeby. Jest to dopiero początek naszego wsparcia. Pracujemy nad tym, by dotrzeć do kolejnych rodzin z miasta tak bardzo dotkniętego działaniami wojennymi.

Projekty w trakcie realizacji

Każdy nowy projekt charytatywny to proces, w którym bierze udział kilka osób. Zanim środki lub produkty trafią do beneficjentów, musimy przeprowadzić szereg działań formalnych takich jak podpisanie umowy czy sprawdzenie kwestii podatkowych. Potem dopracowujemy sprawy organizacyjne, przede wszystkim logistykę. Wszystko po to, by mieć pewność, że nasze wsparcie popłynie we właściwym kierunku i czasie.

Aktualnie jesteśmy w tracie pracy nad kilkoma projektami. Jednym z nich jest współpraca z wolontariuszką Katariną i jej mamą, które pomagają mieszkańcom Mukaczewa – ukraińskiego miasta w obwodzie zakarpackim. Kobiety organizują paczki z żywnością i produktami chemicznymi i dostarczają je do dzieci i rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Postanowiliśmy wesprzeć tę inicjatywę przekazując wolontariuszkom 76 tys. złotych. Środki pomogą dotrzeć z paczkami do 530 dzieci i wolontariuszy z Mukaczewa. Maksymalnie do połowy grudnia wszyscy potrzebujący mają otrzymać paczki.

O kolejnych działaniach pomocowych będziemy na bieżąco informować na łamach naszego Daily.

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły