poniedziałek, 27 maj, 2024
Strona główna E100
14:31, 30 czerwiec 2020

Szwajcaria znosi kolejne obostrzenia

Od 27 czerwca szwajcarski transport publiczny powrócił do standardowych rozkładów jazdy, z zaleceniem dla pasażerów, aby nosili maski w godzinach szczytu.

15 czerwca otwarto granice z krajami UE, Islandią, Norwegią, Lichtensteinem i Wielką Brytanią, a grzywny nałożone na osoby dokonujące zakupów transgranicznych zostały zniesione. Podróż między Szwajcarią a krajem nienależącym do strefy Schengen jest nadal niedozwolona. Pod warunkiem, że mogą udowodnić swój status za pomocą oficjalnej dokumentacji, następujące kategorie są zwolnione z tego przepisu:

Banners block

-obywateli szwajcarskich.
-posiadacze dokumentu podróży (np. Paszportu lub dowodu osobistego) i
-zezwolenie na pobyt, tj. szwajcarskie zezwolenie na pobyt (zezwolenia L / B / C / Ci)
-zezwolenie transgraniczne (zezwolenie G; tylko do celów związanych z pracą)
-karta legitymacyjna FDFA
-wiza D wydana przez Szwajcarię
-wiza C wydana przez Szwajcarię po 16 marca 2020 r. w ważnym wyjątkowym przypadku
-wiza C wydana przez Szwajcarię w celu podjęcia pracy na podstawie umowy krótkoterminowej
-zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt wydane przez kantonalny organ migracyjny lub -zezwolenie na wjazd z wizą wydaną przez Szwajcarię (umowa o pracę nie wystarcza do przekroczenia granicy szwajcarskiej. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt mogą wjechać do Szwajcarii najwcześniej trzy dni przed datą, z którą ubezpieczenie staje się ważne).
-Posiadacze dokumentu podróży uchodźcy wydanego przez Szwajcarię oraz ważnego zezwolenia na pobyt lub na pobyt stały lub ważnego zezwolenia na pobyt F.
-Osoby, które mają prawo do swobodnego przepływu.
-Osoby podróżujące przez Szwajcarię do innego kraju, do którego mogą wjechać.
-Ludzie w sytuacji szczególnej konieczności. Organ kontroli granicznej oceni konieczność takiej sytuacji.
-Specjaliści z sektora opieki zdrowotnej, którzy muszą wjechać do Szwajcarii z ważnych powodów związanych z pracą i którzy posiadają potwierdzenie powiadomienia, zaświadczenie o pozwoleniu na pobyt lub zezwolenie na wjazd z wizą wydaną przez Szwajcarię.
Od 15 czerwca wszystkie przejścia graniczne są otwarte; dozwolony jest transport zarówno prywatny, jak i komercyjny. Kierowcy towarów mogą podróżować do, ze Szwajcarii i przez Szwajcarię, jeśli posiadają konosament.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło: szwajcarski rząd

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły