piątek, 9 grudnia, 2022
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

16:17, 5 marca 2021

Przewoźnicy coraz bardziej zniecierpliwieni na Austrię w kwestii przejazdu przez Tyrol

Organizacje zrzeszające przewoźników z 12 krajów europejskich wystosowały wspólnie z Międzynarodową Unią Transportu pismo skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym domagają się podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko zakazom ruchu narzucanym przez austriackie władze Tyrolu. Autorzy listu zwracają uwagę, że sektorowy zakaz prowadzenia pojazdów jest nieproporcjonalny i tym samym niezgodny z prawem wspólnotowym Unii Europejskiej.

Jedną z organizacji wyrażających swoje oburzenie obecnym stanem rzeczy jest polskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Zrzeszenie już wcześniej kierowało pisma i odwołania do Komisji w tej sprawie, ale do dzisiaj nie doczekali się odpowiedzi

Źródło: trans.info

Udostępnij

Inne artykuły

15 listopada 2022 r.

Czym jest transeuropejska sieć transportowa TEN T i co warto o niej wiedzieć?

Sieć transportowa to zbiór wielu elementów transportowych umożliwiających przesiadkę pasażerów lub płynne przeładowanie towaru w celu dotarcia do punktu docelowego. Obejmuje ona swoim zakresem między innymi ścieżki transportowe (czyli drogi), infrastrukturę kolejową, lotniczą oraz porty. Jednym z najważniejszych tego typu połączeń w Europie jest TEN T, czyli obszar transeuropejskiej sieci transportowej...

Popularne artykuły