czwartek, 9 luty, 2023
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

17 kwiecień 2021 r.

VAT i akcyza w Panelu Klienta

Specjaliści E100 stale pracują nad udoskonalaniem konta użytkownika, czyniąc go jak najbardziej przydatnym zarówno dla przewoźnika, jak i jego księgowego. Dlatego od początku nowego roku na Twoim koncie użytkownika pojawiła się zakładka „Zwrot
podatku VAT i akcyzy”.

1

Na górze widnieją łączne kwoty już zwróconego podatku VAT, podatku, który ma zostać zwrócony oraz podatku akcyzowego – za cały okres współpracy z E100. Ponadto kwotę podatku VAT, która ma zostać zwrócona, można wyświetlić w różnych walutach.
Bardziej szczegółowe statystyki i faktury z VAT można przejrzeć w jednej z czterech zakładek. Faktury z VAT znajdują się w pierwszej zakładce, w której wskazany jest kraj, w którym dokonano tankowania lub opłaty drogowej, okres czasu, wysokość podatku.

2

Tutaj również znajduje się wyszczególnienie, dzięki któremu można sprawdzić datę wystawienia faktury, dane osoby, która ją wystawiła, towar oraz walutę. Ważne jest, że wyszczególnienie można pobrać w jednym z trzech najwygodniejszych formatów (CSV, PDF i XLS).

3

Druga zakładka zawiera kwoty podatku VAT zaksięgowane na konto klienta lub na konto E100 wraz z datą uznania, kwotą i rodzajem waluty.

4

Banners block

Po zwrocie podatku można uzyskać wyciąg, w którym zostaną wygenerowane szczegółowe informacje o każdej operacji w formacie PDF. (PDF jest tylko w języku angielskim).

5

W zakładce „Zwrot akcyzy”, po wybraniu odpowiedniego przedziału czasowego, wyświetli się data zwrotu podatku akcyzowego, jego kwota oraz waluta, w której został zwrócony.

Najnowsze informacje na temat zwrotu podatku VAT

Zwrot podatku akcyzowego we Francji
Od 1 stycznia 2021 r. wnioski o zwrot akcyzy we Francji dla przewoźników europejskich przyjmowane są kwartalnie. Wcześniej można je było składać tylko co sześć miesięcy. Biorąc to pod uwagę, skrócenie terminów na złożenie wniosku zwiększy szybkość i częstotliwość zwrotu akcyzy. Przyjmujemy faktury do zwrotu VAT za rok 2019, 2020 i 2021.

Rumunia bez akcyzy
Przewoźnicy z Europy od początku 2021 roku nie mogą już dokonywać zwrotu akcyzy z Rumunii. Tak więc teraz możliwe jest uzyskanie zwrotu akcyzy tylko z sześciu krajów (Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Włoch, Węgier), a nie z siedmiu, jak to było wcześniej.

Więcej szczegółowych informacji na temat zwrotu podatku VAT z E100 i samej procedury można uzyskać pod numerem telefonu +48 58 500 022 02

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły