wtorek, 28 czerwca, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

13 lipca 2020 r.

Grecja liberalizuje zasady dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych

W dniu 1 lipca greckie służby celne wydały dekret wprowadzający tymczasowe środki ułatwiające handel międzynarodowy podczas pandemii Covid-19, w tym niektóre przepisy dotyczące ważności świadectwa homologacji pojazdów ciężarowych.

Brzmi on w szczególności: „Organy celne przy wjeździe, wyjeździe lub miejscu przeznaczenia mogą zezwolić na kontynuowanie transportu TIR, nawet jeśli upłynął okres ważności świadectwa homologacji pojazdu dla pojazdu drogowego lub kontenera do transportu towary przez zamknięcie celne. W takim przypadku posiadacz musi być w stanie udowodnić, że złożył wniosek o odnowienie certyfikatu do właściwego organu swojego kraju (np. Pocztą elektroniczną, listem, oficjalnym odniesieniem do certyfikatu lub karty TIR itp.).

Źródło: OFAE

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły