wtorek, 28 listopad, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

16 marzec 2023 r.

Testy psychologiczne dla kierowców - wszystko co mówisz wiedzieć zanim pójdziesz na badania

Psychotesty to temat, z którym zetknął się każdy kierowca zawodowy. Aby móc wykonywać ten zawód, trzeba wykazać się pewnymi cechami osobowości oraz umiejętnościami. Co dokładnie sprawdzane jest podczas testów psychologicznych dla kierowców? Czy można się do nich przygotować? Czy każda osoba może zdać badania psychotechniczne? Odpowiadamy w artykule.

Kto musi wykonywać testy psychologiczne dla kierowców?

Jak wspomnieliśmy wyżej, bez ważnych badań psychologicznych nie można pracować jako kierowca zawodowy. Ale obowiązkiem tym objęta jest znacznie większa grupa zawodowa. Należą do niej na przykład kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (pogotowie, straż pożarna, etc.), kierowcy autobusów i motorniczy tramwajów, egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy, taksówkarze oraz osoby pracujące w firmach zajmujących się przewozem osób (np. Uber lub Bolt). Nie jest ważna forma zatrudnienia danej osoby. Badania psychotechniczne muszą wykonać zarówno kierowcy zatrudnieni na umowę o pracę czy zlecenie, jak i ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czy tylko wyżej wymienieni kierowcy muszą zdać psychotesty? Nie tylko. Tak naprawdę, obowiązują one każdego kierowcę, który do wypełniania swoich obowiązków służbowych potrzebuje samochodu. Do grupy tej zaliczymy więc na przykład kurierów, przedstawicieli handlowych, różnego rodzaju dostawców, etc. Nawet jeśli na co dzień pracownik wykonuje pracę biurową, ale od czasu do czasu używa samochodu w celach służbowych (np. jedzie na spotkanie do klienta), to i tak musi mieć psychotesty dla kierowców. Nieważne jest też to, czy wykonując obowiązki służbowe pracownik przemieszcza się samochodem służbowym czy prywatnym. Ważne, że poruszanie się pojazdem jest związane z zawodową pracą.

A co z pracownikami, którzy dojeżdżają autem do pracy? Otóż ich badania psychotechniczne nie obowiązują. Czas dojazdu do pracy nie jest bowiem uznawany za czas wykonywania obowiązków służbowych.

Warto wiedzieć, że badania psychologiczne nie dotyczą jedynie kierowców. Obowiązują one także operatorów różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Chodzi na przykład o operatorów dźwigów, koparek, wózków widłowych czy maszyn drogowych. Również takie zawody jak: górnicy, sędziowie, detektywi, pracownicy agencji ochrony czy osoby sprzedające lub wytwarzające materiały wybuchowe są zobligowane do przejścia badań psychologicznych.

Ostatnią grupę stanowią osoby, które na psychotesty dla kierowców wysłała policja, prezydent miasta bądź starosta. Chodzi tutaj o osoby, które prowadząc pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych spowodowały wypadek, w którym ktoś zginął lub został ranny. Drugim powodem skierowania na psychotesty dla kierowców jest przekroczenie 24 punktów karnych.

Na czym polegają badania psychotechniczne zawodowego kierowcy?

Badania psychologiczne możemy podzielić na 3 etapy:

 • Wywiad na temat zdrowia i badanie osobowości

Część dotycząca zdrowia to proste pytania mające sprawdzić czy kierowca nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Pytania dotyczą n.in wzroku, przyjmowanych na stałe leków, chorób przewlekłych czy przebytych operacji.

W drugiej części osoba przeprowadzająca wywiad skupia się na aspektach psychologicznych. Chodzi o to, by sprawdzić, jak kierowca reaguje na stresujące sytuacje, czy ma skłonność do szybkiej jazdy, czy chętnie podejmuje ryzyko, etc. Przykładowe pytania jakie mogą paść to:

 1. Jakie emocje wzbudzają w Tobie stłuczki?
 2. Czy spotkała Cię podczas jazdy sytuacja, w której musiałeś podjąć ryzyko?
 3. Czy kiedykolwiek otrzymałeś mandat? Jeśli tak to za jakie wykroczenie?
 4. Ile lat pracujesz jako kierowca zawodowy?
 5. Jak wygląda Twój typowy dzień, gdy jesteś w trasie?
 • Badanie zdolności intelektualnej

Nie jest to test sprawdzający poziom IQ. Nie należy też obawiać się pytań sprawdzających wiedzę z matematyki, fizyki czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Chodzi jedynie o to, by sprawdzić, czy kierowca potrafi się skoncentrować na zadaniu, myśleć logicznie i poprawnie wyciągać wnioski. Poziom trudności jest tak dopasowany, aby każdy kierowca mógł sobie poradzić z pytaniami. Przykłady zadań z tego etapu znajdują się w dalszej części artykułu.

 • Badanie sprawności psychomotorycznej

Ten etap ma na celu sprawdzenie, czy kierowca ma odpowiedni czas reakcji, czy potrafi dobrze ocenić sytuację oraz, czy dobrze widzi w trudnych warunkach, np. o zmroku czy w czasie deszczu. Część zdań wykonuje się na specjalnych urządzeniach. Dzięki nim można np. sprawdzić jak kierowca reaguje na światło i dźwięk.

Przykład nr 1 testu na urządzeniu

Kierowca widzi dwa rzędy lampek - poziome i pionowe. Musi wypatrywać czerwonej lampki. Gdy pojawi się ona na ekranie, trzeba nacisnąć przycisk znajdujący się pod czerwoną lampką. Do wykonania tego zadania kierowca używa zarówno prawej, jak i lewej ręki. Liczy się tutaj zarówno tempo, w jakim osoba poddawana testom naciska przycisk, jak i dokładność (tak, by nie pominąć żadnej czerwonej lampki).

Banners block

Przykład nr 2 testu na urządzeniu

Na aparacie diagnostycznym widoczne są dwa rzędy lampek: poziome i pionowe. Jednocześnie zapalają się dwa światła: jedno z rzędu poziomowego, drugie z rzędu pionowego. Zadaniem kierowcy jest naciśnięcie przycisku znajdującego się przecięciu linii poziomej i pionowej.

Wszystkie trzy etapy badania trwają łącznie zwykle 2 godziny. Niektórzy wykonują je szybciej i wyrabiają się nawet w 1,5 godziny. Poza testami sprawdzającymi szybkość reakcji, nie warto się jednak spieszyć. Lepiej podejść do zadań ze spokojem i wykonywać je we własnym, komfortowym tempie.

Jak się przygotować do badań psychologicznych?

Aby zdać psychotesty dla kierowców na pewno nie trzeba wcześniej wykonywać żadnych zadań. Jak już wspomnieliśmy, poziom trudności jest tak dopasowany, aby każdy kierowca mógł przejść badania pozytywnie. Ale czy faktycznie każda osoba zda badania psychotechniczne? Co może spowodować, że wynik będzie negatywny?

Dwa najważniejsze aspekty wpływające na wynik testów to:

 • Wystarczająca ilość snu i odpoczynku przed przystąpieniem do badań psychologicznych
 • Brak leków oraz innych substancji wpływających negatywnie na zdolności psychomotoryczne

Pierwszego punktu chyba nie trzeba wyjaśniać. Każdy kierowca, który kiedykolwiek prowadził pojazd po niewystarczającej ilości snu doświadczył tego, jak bardzo obniża to zdolność koncentracji i reagowania. Oczywiście każda osoba inaczej reaguje na brak snu. Są osoby, którym nawet niewielka dawka snu pozwala się zregenerować. Jednak zdecydowana większość z nas potrzebuje minimum 6 godzin nieprzerywanego snu, aby dobrze funkcjonować.

Co w takim razie zrobić, jeśli noc poprzedzająca badania psychologiczne była dla nas ciężka? Nie zawsze przecież mamy wpływ na ilość i jakość snu. Przykładowo, niektórzy kierowcy mają przecież małe dzieci, a te potrafią się często wybudzać (i budzić przy tym rodziców). Czy w takiej sytuacji powinniśmy zrezygnować z badania i przełożyć je na inny termin? Niekoniecznie. Warto mimo wszystko spróbować. Być może okaże się, że nasz organizm zmobilizował się i zaliczymy testy. Warto też poinformować wcześniej pracownika, który towarzyszy nam podczas badań psychologicznych, że mamy za sobą trudną noc. Wtedy, w razie słabego wyniku któregoś zadania (lub kilku zadań), pracownik może nam zaproponować powtórzenie. Choć nie jest to standard, to z rozmów z kierowcami wiemy, że takie sytuacje mają czasami miejsce.

Jeśli zaś chodzi o leki, to biorąc takie, które obniżają koncentrację i zdolności psychomotoryczne kierowca w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu. Co za tym idzie – nie jest też dobrym pomysłem, aby przystępować w trakcie brania tego typu leków do psychotestów dla kierowców.

Jeśli bierzemy dany lek tylko przez krótki czas (wiemy, że niebawem go odstawimy), to lepiej z badaniami psychologicznymi zaczekać do końca kuracji. Przykładowo - dostaliśmy antybiotyk lub lek na alergię, którego skutkiem ubocznym jest senność i utrata koncentracji. W takim wypadku, jeśli mamy taką możliwość, to lepiej przesunąć w czasie wykonanie badania. Jeśli bardzo zależy nam na czasie, to można oczywiście spróbować, zwłaszcza, jeśli efekt uboczny działania leku jest odczuwalny tylko w niewielkim stopniu.

O czym jeszcze warto pamiętać przed przystąpieniem do badań psychologicznych? O tym, że nie jest to żaden życiowy egzamin ani nic, co zadecyduje o naszej dalszej przyszłości. Zawsze można podejść do testów po raz drugi. Nie się nie stanie, jeśli z jakiegoś powodu nie pójdzie nam dobrze. Pozytywne nastawienie i umiejętność odpuszczenia są równie ważne jak zdrowy, wypoczęty umysł.

Psychotesty dla kierowców przykłady i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy przykładowe zadania sprawdzające koncentrację, szybkość reakcji, prawidłowe widzenie oraz zdolności poznawcze. Oczywiście są to tylko przykłady i niekoniecznie dokładnie takie zadania pojawią się na psychotestach dla kierowców. Chodzi o to, aby pokazać, czego osoba podchodząca do badań może się spodziewać.

Testy psychologiczne dla kierowców na koncentrację i szybkość reakcji

 1. W każdym polu znajdują się dwie liczby: jedna w środku pola, a druga w prawym, dolnym rogu. Zadanie polega na odnalezieniu na tablicy kolejnych liczb środkowych i pisanie w kolumnie po prawej stronie odpowiadających im liczb narożnych (z prawego, dolnego rogu). Dla przykładu pierwsze trzy liczby zostały już uzupełnione. Zacznij więc od liczby 4.
 2. Obserwuj uważnie tablicę z lampkami. Gdy zobaczysz, że zapaliły się dwie czerwone lampki, naciśnij przycisk, który znajduje się na przecięciu danego rzędu i kolumny.

Badania na prawidłowe widzenie

 1. Na obrazku będą się pojawiać liczby. W pustym polu pod obrazkiem wpisz liczby, jakie widzisz. Jeśli nosisz okulary lub soczewki kontaktowe, załóż je przed wykonaniem zadania.
 2. W pustym polu na dole obrazka wpisz numer rejestracyjny pojazdu, jaki widzisz. Jeśli nosisz okulary lub soczewki kontaktowe, załóż je przed wykonaniem zadania.

Badania psychologiczne na zdolności poznawcze i myślenie analityczne

 1. Wskaż kwadracik, który pasuje do trzech pozostałych.
 2. Wskaż prostokąt, który pasuje do całego obrazka.

Wiesz już, czego możesz się spodziewać na testach. Badania psychologiczne kierowców nie są trudne i każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, psychologicznych i poznawczych do prowadzenia samochodu powinien sobie z nimi poradzić bez żadnego problemu.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

10 grudzień 2021 r.

Co jest ważne dla zdrowego życia kierowcy ciężarówki?

Praca zawodowego kierowcy to ciężki kawałek chleba. Poza sporym stresem, pracownicy poruszający się po drogach w Polsce i za granicą narażeni są na wiele chorób psychicznych i fizycznych. Niestety, niektóre z nich całkowicie eliminują z zawodowego życia. Jakie są najczęstsze choroby kierowców zawodowych? Co zrobić, aby ich uniknąć? Jakie choroby całkowicie eliminują z zawodowej aktywności? Zachęcamy do sprawdzenia naszej analizy.

Popularne artykuły